Ana içeriğe atla

ggh

AMACIMIZ TOPLUMSAL YARARI GÖZETEN AKSİYONER BİR DERNEK OLMAK

22.11.2021 - 11:21

2015 yılında sektörün sorunlarını çözmek ve sektörel gelişime katkı sunmak amacıyla kurulan Macera ve Oyun Parkları Derneği (İPAR), hayata geçirdiği projelerle sektörü adım adım ileriye taşıyor. İPAR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Daştan ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide dernek faaliyetlerini ve projelerini konuştuk.

Sektörün ilk ve tek derneği olan Macera ve Oyun Parkları Derneği’nin kuruluş amacından bahseder misiniz?

Derneğimiz 2015 yılında sektör temsilcileri tarafından kurulmuş sektörün tek derneğidir. Kuruluş amacımız; parklarda güvenlik ve kalite sorununun beraberinde getirdiği riskleri ortadan kaldırmak, uluslararası standart ve kalitede imalatçı ve işletmecilerin hizmet vermelerine yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçmesini sağlamak, sektörel sorunları çözmek ve sektörel gelişime katkı sunmak, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde kamu ve toplumsal yararı gözeten aksiyoner bir dernek olabilmektir.

Macera parklarındaki riskler neler?  

En önemli risk; uluslararası standartlara uygun olmayan parkların imalatı ve işletilmesidir. Böylesi parkları merdiven altı parklar olarak tanımlıyoruz. Macera parklarının uluslararası standardı olan EN15567-1 imalat ve EN 15567-2 İşletim Standart’ını tanımlar. Bu standartlara uygun olarak imal edilen ve işletilen parklar güvenli parklardır. Bu standartlara uygun olmayan parklar güvensiz ve kazalara davetiye çıkaran merdiven altı parklardır. Bu parklarda ölümcül, ağır ve hafif kazalar yaşanabilmektedir.

Macera parklarında kullanılan malzemelerin güvenliği konusunda nelere dikkat ediyorsunuz ?

Macera parkları imal edilirken kullanılan tüm malzemeler ve ekipman EN 15567-1 standardına uygun olmak zorundadır. İmalat sürecinde kullanılan malzemeler ve imalat proseslerin bu standarda uygun olup olmadığı denetlenir. Aynı şekilde kullanılan ekipmanlar da (emniyet kemeri, kask, karabin, lanyart ) bu standarda uygun olmalıdır.

Macera parklarında görev alan eğitmenlerin eğitim süreci nasıl işliyor?

Macera parklarında görevlendirilecek personel belirlenirken öncelikle; sorumluluk bilinci yüksek, iletişim yeteneği gelişmiş, sigara dahil kötü alışkanlıkları olmayan, tercihen spor bilimleri eğitimi almış ya da park eğitmenliği konseptine uygun profile sahip adaylar belirlenir. Personel eğitimi teorik ve pratik olarak 2 aşamada gerçekleşir. Teorik eğitimde; parklar hakkında detaylı bilgi, alet ve ekipman tanıma, kurtarma eğitimi, park kullanım eğitimi; kurumsal eğitimde müşteri ilişkileri yönetimi, motivasyon, liderlik, ekip ruhu, sorunlarla başa çıkma gibi eğitimler verilir. Pratik eğitimde ise; teorik eğitimin sahada uygulanışı gösterilir. Bu eğitimde müşteri karşılama, ön eğitim sisteme giriş ve çıkış uygulamaları, kurtarma eğitimleri gibi eğitimler uygulamalı olarak verilir. Parklar kurulurken uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından gerek imalat ve gerekse işletim, standartlara uygunluğu denetlenir. Uygun ise sertifika verilerek park işletime açılır.

İPAR olarak ulusal ve uluslararası arenalarda hangi çalışmaları yürütüyorsunuz?

İPAR olarak ulusal ve uluslararası hedeflerimize yönelik faaliyetlerimiz ve çalışmalarımızı kısaca ana hatları ile şöylece tanımlayabiliriz:
Parkların uluslararası standartlara uygun olarak imalat ve işletilmesini zorunlu kılan yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlayarak, parkları ruhsatlandırma kapsamına almak. Park çalışanlarının mesleki tanım ve standartlarının ilgili kurumlar tarafından tanımlanmasını sağlamak ve gençlere yeni bir istihdam alanı oluşturmak.
Sektörü milli ve yerli bir yapıya kavuşturarak dışa bağımlılıktan kurtarmak. Park çalışanlarının mesleki standart ve tanımlarını sağlayarak; gençlere kariyer yapabilecekleri istihdam alanı oluşturmak. Sektör çalışanlarının eğitim ve gelişimlerine katkı sunarak, sektörel kaliteyi artırmak. Macera parkların eğitim tabanlı aktivitelerinin özellikle çocukların bireysel ve sosyal gelişimlerine yaptığı katkının toplum tarafından bilinirliğini artırmak ve bu sayede toplumsal gelişimi desteklemek. Üyelerin sektörel gelişimlerine; panel, sempozyum ve çalıştay gibi organizasyonlarla katkı sunmak. Sektörel sorunları çözmek. Derneğin uluslararası platformlarda tanıtımını sağlayarak; ortak işbirlikleriyle dünya ölçeğindeki projelerde yer almak.

Dünyada macera parklarının standartları nasıl ve Türkiye’de yer alan macera parkları bu standartların ne kadarına sahip?

EN 15567-1 ve 2 imalat ve işletim standartları, sektörümüzü tanımlayan uluslararası standartlardır. Ülkemizde maalesef bir kısım merdiven altı parklar bu standartların dışında faaliyet göstermekte ve kazaların yaşanmasına neden olmaktadır. İPAR çatısı altında faaliyet gösteren imalatçı ve işletmeci üyelerimiz bu standartlara uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Son olarak, macera park yatırımcılarına ve macera park kullanıcılarına şunları söylemek isterim. Bu alanda yatırım düşünen yatırımcılarımız uluslararası standartlara uygun olarak üretim yapan firmalarla çalışsınlar. Merdiven altı imalatçılar çocuklarımızın hayatını ve sağlığını riske ettikleri gibi, parkların ruhsatlandırma kapsamına alınması ile böylesi imalatçılara geçit verilmeyecektir. Bu hususta internet sitemizden standartlara uygun olarak üretim yapan firma bilgilerine ulaşabilirler.
Macera park kullanıcıları ise; kullanacakları parkın denetimli ve sertifikalı park olup olmadığını araştırsınlar. Eğer EN 15567- 1 ve 2 sertifikasına sahip değil ise kesinlikle böylesi parkları kullanmasınlar. Yine internet sitemizde Türkiye Güvenli Parklar haritasından sertifikalı parkların bilgisine ulaşabilirler.

nb

Yukarı