Ana içeriğe atla

ggh

Uygulanan stratejik pazarlama planı büyüme sağladı… / Applied strategic marketing plan enabled growth …

16.11.2016 - 15:14

Forum Gaziantep Pazarlama Müdürü Özkan Aksoy: “Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu sürece rağmen başarılı bir pazarlama stratejisi ile hedeflerimizi tutturmayı başardık” dedi.

Forum Gaziantep Marketing Manager Özkan Aksoy said: “We managed to meet our targets through a successful marketing strategy regardless of the difficult times our country is passing”.

2016 krizlerle dolu bir yıldı… Siz bu krizi nasıl aştınız? Pek çok AVM sosyal sorumluluk anlamında etkinlikler gerçekleştirdi. Peki, sizin de buna yönelik bir çalışmanız ya da projeniz oldu mu?
Forum Gaziantep olarak hedefimiz, toplum için ekonomik bir değer yaratırken, sosyal vatandaşlık bilinciyle AVM’mizin bulunduğu bölgedeki bireylerin hayatına dokunmak. Bu amaçla farklı sosyal sorumluluk çalışmalarımız oluyor.
Bu yıl engellilerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılmalarını sağlayan Hayal Ortağım projesine katıldık. Hayal Ortağım İstanbul’daki iki alışveriş merkezinden sonra ilk defa Forum Gaziantep'te aktif hale geldi. 
Bunun yanı sıra öğrencilerimizi ve gençlerimizi cesaretlendirmek amacıyla şehirdeki birçok okula ücretsiz yer sağlayarak sergi açabilmelerine olanak sağladık. Bir Dilek Tut projesi ile de annesini, babasını veya hem annesini hem de babasını kaybetmiş çocukların dileklerini gerçekleştirerek, bu başarılı projeyi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne devrettik.
Önümüzdeki ay ise Türkiye’de ilk kez bir AVM ortak alanında herkesin ücretsiz yararlanacağı bir kütüphane açıyoruz. Bu projeyi hayata geçirmemizdeki en büyük amaç insanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. 

Söz konusu durumlar hedeflerinizi ne ölçüde etkiledi? 
Avrupa ve Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım, yönetim ve geliştirme şirketi Multi Corporation bünyesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu global deneyim, bizi olası krizlere karşı hazırlıklı kılıyor ve temkinli iyimserlik yaklaşımı ile yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu sürece rağmen başarılı bir pazarlama stratejisi ile hedeflerimizi tutturmayı başardık. Bu dönemde olumsuz koşullara karşı çok hızlı hareket edebilmek amacıyla stratejik bir pazarlama planı hazırlayarak, hem ciroda hem de ziyaretçi sayısında yüzde 10’ların üzerinde bir oranda büyüdük.

Sizce AVM’ler krizlere önceden hazırlanabilir mi ya da bu krizleri önceden tahmin etmek mümkün müdür? Krizlere yönelik ne gibi tedbirler alınabilir?
AVM’leri yaşayan bir organizma olarak görüyoruz ve hem ülke gündemini hem de bireyleri ilgilendiren konuların krize sebebiyet verebileceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda önceki deneyimlerimize dayanarak ve olası konular belirleyerek düzenli kriz simülasyonları yapıyor, tedbirlerimizi bu simülasyonlar paralelinde geliştiriyoruz. Birden çok senaryo ile oluşturduğumuz pazarlama stratejimiz her türlü olumsuz koşula göre hızlıca aksiyon alabilmemizi sağlamakta.

Son olarak, 2017 yılından beklentileriniz neler? Neler planlıyorsunuz? Büyüme hedeflerinizde neler var?
Forum Gaziantep, açıldığından bu yana bölgenin uğrak yerlerinden biri oldu. Ailelerin tercih ettiği, sürprizleriyle hep kazandıran ve ziyaretçilerine her anlamda değer katan bir alışveriş merkeziyiz. 2017 yılında da büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ziyaretçilerimizin zaman geçirmekten keyif aldığı, hem Gaziantep hem de tüm ziyaretçileri için değer yaratan bir AVM olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. 

 

2016 was a year full of crises… How did you overcome this crisis? A lot of Malls organized activities in terms of social responsibility. Did you have a work or project aiming this?
As Forum Gaziantep, our aim is to touch upon the lives of individuals in the region where our Mall is located with the consciousness of citizenship while creating an economic value for the society. For this purpose, we have various social responsibility works.
This year we took part in the “Hayal Ortağım” project that enables more active and independent participation of the disabled into the social life. “Hayal Ortağım” became active for the first time in Forum Gaziantep following the two shopping centers in Istanbul. 
In addition to that, we enabled many schools in the city to hold an exhibition by providing free of charge places so as to encourage our students and youth. Through “Bir Dilek Tut” project, we actualized the wishes of the children who lost a parent or both parents and then we transferred this successful project to the Municipality of Gaziantep.
In the upcoming month, we will open up a library where everyone can benefit from it freely at a Mall’s common area for the first time in Turkey. The biggest aim in actualizing this project is to instill the habit of reading in people. 

How big of an impact these conditions had on your aims? 
We continue our activities under the body of Multi Corporation, which is Europe’s and Turkey’s leading real estate investment, management and development company. This global experience prepares us for the possible crises and we continue our investments with a cautious positivity. Regardless of the difficult phase our country goes under, we managed to achieve our goals through a successful marketing strategy. By preparing a marketin plan so as to act fast against negative conditions in this period, we experienced a growth more than 10% in both turnover and number of visitors.

Do you think Malls can get ready for crises beforehand or is it possible to foresee these crises beforehand? What kind of precautions can be taken against crises?
We consider Malls as living organisms and we think that the issues regarding both the country’s agenda and the individuals can cause crisis. In that direction, we conduct crisis simulations based on our previous experiences and by determining possible subjects and we develop our precautions in the light of these simulations. Our marketing strategy that we prepared through multiple scenarios enables us to take fast action in accordance with every type of negative condition.

Lastly, what are your expectations from the year 2017? What are you planning? What are among your growth targets?
Forum Gaziantep, since the day of its opening has become one of the most visited places of the region. We are a shopping center preferred by families, being advantageous through surprises and adding value in every sense for its customers. We will continue our activities in accordance with the growth aims in 2017 as a Mall, where visitors enjoy spending their time and where value is created both for Gaziantep and all its visitors. 

nb

Yukarı