Ana içeriğe atla

nr

Tutundurma faaliyetleriyle kriz aşılmaya çalışıldı / The crisis was attempted to overcome with promotion activities

16.11.2016 - 15:06

Highway Outlet Avm Genel Müdürü Dr. M. Arif Tuncer: “2017 genel olarak ülkemiz açısından bir telafi yılı olacak gibi gözüküyor” dedi. 

PhD. M. Arif Tuncer Highway Outlet Shopping Mall General Manager said: “2017 generally looks to be a year of compensation for our country”. 

2016 krizlerle dolu bir yıldı… Siz bu krizi nasıl aştınız? Kısaca bunlardan bahsedelim…
2016 yılında ülkece yaşadığımız talihsiz süreçleri fırsata dönüştürmek adına ağırlığı tutundurma faaliyetlerine verdik. Yaşanan kriz ortamını alışveriş merkezimizde hissettirmemek adına konser ve imza günü çalışmaları yaptık. Ziyaretçilerin harcama potansiyelini artırmaya yönelik kampanyalar düzenledik. Kriz ve belirsizlik dönemlerinde fertler kendi harcamalarını olabildiğince kısabiliyorlar ancak çocuklarının bu olumsuz havadan etkilenmemesi için onlara yönelik harcamalarını artırarak devam ettiriyorlar. Bu noktadan yola çıkarak birincil hedef kitlemizi çocuklar olarak belirleyip onların ekseninde faaliyetlerle, çocukların ailelerini alışveriş merkezimize getirmelerini sağladık. Özellikle bayram ve tatil dönemlerindeki zaruri harcamalarda tercih sebebi olmaya yönelik kampanyalarla da bu dönemleri normalin üzerinde ziyaretçi ve cirolarla kapattık.

Sizce AVM’ler krizlere önceden hazırlanabilir mi ya da bu krizleri önceden tahmin etmek mümkün müdür? Krizlere yönelik ne gibi tedbirler alınabilir?
Krizleri önceden tahmin etmek, ülkenin içinde bulunduğu konjonktürü ve ekonomiyi yakından takip etmekle ilgili bir durum. Tabii ki bu sene hiç kimsenin öngöremeyeceği hain girişim süreçleri yaşadık. Bunlar çok olağanüstü durumlar ve tahmini mümkün değil. Ancak genel olarak 2016’nın bir kriz yılı olacağı konusunda öngörülerimiz olmuş ve buna göre bütçelerimizi hazırlamıştık.

Son olarak, 2017 yılından beklentileriniz neler? Neler planlıyorsunuz? Büyüme hedeflerinizde neler var?
2017 yılı bütçe çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikli hedefimiz 2016’da yaşadığımız yüzde 7’lik bir kaybı telafi etmek. Çünkü 2017 genel olarak ülkemiz açısından bir telafi yılı olacak gibi gözüküyor. Biz bu sene de bütçelerimizde en asgari gider ve biraz daha istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefleri oluşturacağız.

 

2016 was a year full of crises… How did you get over this crisis? Let us talk about these briefly …
In order to transform the unfortunate processes we have experienced in the country to opportunity, we focused on promotion activities in 2016. In order not to make the crisis environment to be felt in our shopping mall, we made studies of concerts and signature days. We organized campaigns to increase visitors’ spending potential. During periods of crisis and uncertainty, individuals may cut their spending as much as possible however; they continue to increase their spending on their children in order them not to be affected by this negative atmosphere. By going this way, we ensured with the activities on children’s axis by determining them as our primary target that the children brought their families to our shopping mall. With campaigns to be preference reason for indispensible expenditures during especially festival holidays and holiday periods, we closed these periods with visitors and revenues above normal.

Do you think that shopping malls can prepare for the crises in advance or it is possible to foresee these crises in advance? What kind of measures can be taken against crises
To foresee crises in advance is a situation related to closely monitoring the conjuncture and economy within the country. Of course, this year we experienced treacherous attempts that nobody could see. These are very extraordinary and unpredictable. However, we predicted that 2016 would be a crisis year in general and prepared our budgets accordingly.

Finally, What are your expectations from 2017? What are you planning? What are your goals for growth?
Our budget studies for 2017 continue. Our primary goal is to compensate for a 7 percent loss that we experienced in 2016. Because 2017 generally looks to be a year of compensation for our country. Again, this year we will make the most minimal expenses in our budgets and create more stable and sustainable growth targets.

nr

Yukarı