Ana içeriğe atla

ggh

Genç girişimcilere yeni fırsatlar franchise sisteminde!

06.10.2017 - 15:23

İş kurmak denildiğinde birçok insanın aklına ilk etapta franchise almak gerekir.  Çünkü bağımsız bir işletme kurmaktansa, başarılı bir markanın yerleşmiş konseptini almak kişileri daha avantajlı ve başarılı kılar. Franchise almak, o markanın satın alma gücünden ve marka bilinirliğinden faydalanmak anlamına gelir.  Bu açıdan aslında işe bir adım önde de başlarsınız… Belirli bir sermayeye sahip olan fakat hangi alana yatırım yapacağına karar veremeyen girişimci adayları için franchise almak, iş dünyasına atılabilmenin en hızlı ve etkili yolu olacaktır.

Hem alana hem de verene sağladığı avantajlar franchising sisteminin giderek yaygınlaşmasına olanak tanıyarak,  sektörün her geçen gün büyümesine vesile oluyor.  Peki, franchise sistemi ne? Franchise sistemi alana ya da verene ne gibi faydalar sağlıyor? Kısaca bunlara değinmek isterim…

FRANCHİSE NEDİR?
Franchise, bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir. Küçük girişimcilerin, büyük firma gibi davranmasını sağlayan bir sistemdir.
Franchise veren (Franchisor, Franchiser): Sistemin ve markanın haklarına sahip olan ve franchise anlaşması ile bu hakları 3’üncü yatırımcılara kullandıran kişi veya kuruluştur. Franchise veren, sistemi kuranın kendisi olabileceği gibi, yalnızca franchise haklarını satma yetkisine sahip bir başkası da olabilir. Franchise veren, sistemin gereği olan araştırma, eğitim, denetim, vb. gibi destekleri üstlenir.
Franchise alan (Franchisee): Sistemin ve markanın belli bir satış-hizmet noktası veya bölgesi için haklarını anlaşma ile alarak uygulayan bağımsız yatırımcıdır.

FRANCHISING’İN FRANCHISE ALAN AÇISINDAN AVANTAJLARI 
•Küçük firmaların franchise alarak işe başlamaları, yeni bir iş kurmaya göre daha daha kolay ve daha az maliyetlidir. 
•Franchise almak isteyen yatırımcı, piyasada ticari adı ve markası tanınmış ve başarılı olmuş bir işletmenin ürün ya da hizmetiyle işe başlar. Böylece, tek başına işini kurmak isteyen yatırımcıya göre pazara daha kolay girer. Çünkü franchise alan firma, ana firmanın hazır müşteri potansiyelinden yararlanmaktadır. 
•Kendi işini kurmak için gerekli yeteneği ya da güveni kendinde bulamayan, fazla iş tecrübesi olmayan küçük yatırımcılar için franchise alarak işe başlamak daha uygundur. Çünkü franchise veren ana firmalar, franchise verdikleri kişilere birimlerini açmadan önce ve daha sonra yönetsel eğitim programları, sürekli rehberlik, test edilmiş bir ürün ya da hizmetin pazarlama programlarını sağlarlar. Böylece, ana firmanın deneyimlerinden yararlanma olanağına sahip olan küçük yatırımcıların hata riski azalır.
•Franchise alan firma, ana firmanın bölgesel ve ülke çapında yapmış olduğu reklamlardan ve promosyonlardan yararlanır. Reklam kampanyaları ana firma tarafından düzenlenmekte ve kontrol edilmektedir. Ancak franchise alan firma da, bu reklam ve promosyon maliyetlerini paylaşır ve aylık satışlarının belli bir yüzdesini ana firmaya öder.
•Franchise alan firmalar, ürün ya da hizmet satışında ana firmanın müşteri potansiyelinden yararlandıkları için satışlarını bir şekilde garantilemiş sayılırlar.
•Franchising işlemine konu olan mal ile ilgili malzemeler, franchise veren tarafından alınmaktadır. Ana firma büyük miktarlarda malzeme aldığı için miktar indiriminden yararlanmakta ve buna bağlı olarak da franchise alanların maliyetleri azalmaktadır. 
•Franchise alan firma, ana firmanın değişen ekonomik koşullar çerçevesinde daha iyi rekabet edebilmek için yaptığı araştırma ve geliştirme programından hiçbir masraf yapmadan yararlanır.

FRANCHISING’İN FRANCHİSE VEREN AÇISINDAN AVANTAJLARI
•Ana firma, büyük sermaye yatırımları yapmak zorunda kalmadan ve yaptığı masrafların kendisine çabuk bir şekilde geri dönebilmesinin mümkün olduğu bir yöntemle pazar payını genişletir. Franchising yoluyla ana firma, franchise alan yatırımcıdan aldığı sermayenin büyük bir oranını kendi işini geliştirmek için kullanır.
•Franchise veren firma, sisteme katılmak isteyen küçük yatırımcıları seçerken titiz davranır. Seçtiği bu yatırımcılara işyerlerini açmadan verdiği eğitim sayesinde de, onların gelişmesine olanak tanımış olur. Franchise alan yatırımcıların iyi ve dürüst çalışmaları sonucunda, franchise veren firmanın kazancı artacak ve bu durumda franchising sisteminin başarısı artacağından zincir daha da büyüyecektir. Ana firmanın daha da büyümesi anlamına gelen bu durumda, ana firma pazarda daha iyi tanınan bir şirket olarak daha büyük bir rekabet gücüne sahip olacaktır. 
•Ana firmanın rekabet gücünün artması sebebiyle işletme, herhangi bir pazara daha kolay girer ve etkili olur. Ana firma yabancı pazarlara franchise vermek suretiyle girmektedir. Franchise verdiği işletme sahipleri de, bölgelerindeki pazarı ana firmaya göre daha iyi tanımakta ve bilmektedirler. Ana firma, yabancı pazarlara açılırken karşılaşabileceği güçlüklerden kendi bölgelerini iyi tanıyan küçük yatırımcılara franchise vererek kurtulmuş olacaktır. 
Franchising sistemine konu olan mal veya hizmet için gerekli malzeme ve ekipmanlar ana firma tarafından temin edilmektedir. Bu durumda ana firma büyük miktarda malzeme satın aldığı için, pazarlık gücünü kullanarak miktar indiriminden de yararlanacaktır. 
•Franchising yöntemi ile ana firmanın genel giderleri ( bina, personel bulma, aydınlatma, havalandırma, ısıtma vb. ) azalmaktadır. Çünkü franchise alanlar kendi işletme giderlerini yüklenirler ve kendi personellerini bulurlar. 
•Yatırım riski, franchise alan ve veren arasında paylaşılmaktadır. 

nb

Yukarı