Ana içeriğe atla

nr

“Devir, önlem alma devri…” / “It is time to take measures…”

16.11.2016 - 15:40

Olivium AVM Genel Müdürü Berna Yüksel: “Devir, önlem alma devri… Telaşlı hareketlerde ve harcamalarda bulunmak istemiyoruz. Önümüzdeki dönemleri yönetmek için çok daha temkinli  ve proaktif davranıyor olacağız” dedi. 

The General Manager of Olivium Shopping Mall, Berna Yüksel says “It is time to take measures… We don’t want to make actions and expenses distractedly. We will be more sober and act proactively”. 

2016 krizlerle dolu bir yıldı… Siz bu krizi nasıl aştınız? Kısaca bunlardan bahsedelim…
2016 yılını kendi içerisinde tek başına yorumlamak doğru olmayacaktır, zira 2015 ten bu yana devam eden gerek ekonomik gerek siyasi olguları bir bütün olarak  değerlendirmek sağlıklı tespitlerde bulunabilmek adına çok daha faydalı olacaktır. Türkiye’de son dönemlerde hızlı bir ivme ile büyüyen ve muazzam bir istihdama sahip perakende sektörü de diğer sektörler gibi zorlu ve sancılı bir süreçten geçiyor. Bunda elbette sadece yerel değil global olayların da etkisi oldu. Bu dönemde diğer pazarlardan olduğu gibi Türkiye pazarından çekilen yabancı markaların olmasının yanı sıra değerli yerel markalardan kaybettiklerimiz de oldu. Hepsini tek tek ele aldığınızda bunun sebebini tek bir çatı altında yorumlamak kolaya kaçmak olur, açıkçası ben son dönemde yaşanan olayların, her bir markanın kendine has yaşadığı sorunlar için  ivme ve final etkisi yarattığı kanaatindeyim.  Tüm bu olumsuzluklara rağmen yine de sektörün süreci olabildiğince iyi yönettiğini, ciddi bir deneyim kazandığını düşünüyorum.
Perakende oyuncu sayısının her geçen gün azaldığı, AVM sayısının ise tam tersi hala hızla artmaya devam  ettiği bir dönemde Olivium AVM’nin; eski bir AVM olması, sadık müşteri kitlesine ve kuvvetli bir marka bilinirliliğine sahip olması gibi avantajlara sahip olmasıyla yaşanılan süreci hırpalanmadan atlattığını söyleyebilirim. Ayrıca Olivium AVM, özellikle Ortadoğu’dan gelen yabancı turist anlamında da ciddi bir potansiyele sahip. 

Kimi AVM’ler outlet çatısı altında faaliyet gösterse de aslında gerek mağaza karması gerekse fiyat noktasında diğer AVM’lerden ayrışmıyor. Peki, Olivium AVM gerçekten outlet çatısı altında konumlandırılabilir mi?
Kesinlikle evet… Yüzde 100 outlet demek çok iddialı olabilir ama bu oranı en azından yüzde 80 ya da 90’lar civarında tutmaya çalışıyoruz. O nedenle sahada denetim vazifesini dahi üstlenip, bu durumu ikili ilişkilerle yönetiyoruz. Bu dengeyi muhafaza etmek için hakikaten gayret ediyoruz. 
Aslında bu konuda AVM’leri ya da yönetimleri çok da  fazla eleştirmemek lazım… Çünkü outlet olarak  biz bir bütünüz ama bütünü oluşturan parçalardan oluşan bir değerim var. Olivium da 135 mağaza yer alıyor.  Eğer o 135 mağaza outlet ise” olivium outlettir” diye öne çıkabiliyoruz. Bu sebeple sadece alışveriş merkezi yatırımcıları ya da yönetimleri değil markalar da üzerlerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirebiliyor olmalı. 
AVM’ler her ne kadar insanların buluştuğu ve sosyalleştiği  yaşam merkezleri de olsa öncelikli olarak ticaretin  döndüğü yapılardır. Dolayısıyla bu ticaret döngüsünün maksimum fayda sağlaması adına hepimizin elinden geleni yapıyor olması gerekir ki böylece hem ziyaretçiler, hem mağazalar, hem yatırımcılar hem de mutlu olabilsin… Zaten belirttiğimiz bu üç bacak tamamlandığında doğal olarak başarı da gelmiş oluyor. Bu da bizi yönetim olarak mutlu ve tatmin ediyor. 

2017 için plan ve projeleriniz neler?
Olivium Outlet Center  için 2017 yılı alışveriş merkezi ile ilgili bazı yenileme, düzenleme çalışmalarının, marka çeşitlendirmelerinin ve güçlendirmelerinin yılı olacaktır. Ziyaretçilerin görmek istediği yenilikleri ve taleplerini AVM bünyesinde gerçekleştirmeye , öte yandan da yeni çıkan mevzuatın üzerimize yüklediği sorumlulukları yerine getirmeye odaklanıyor. olacağız. Tabii tüm bunları hızlı bir şekilde değil, gündemin havasını soluyarak gerçekleştireceğiz. Devir, önlem alma devri… Telaşlı hareketlerde ve harcamalarda bulunmak istemiyoruz. Önümüzdeki dönemleri yönetmek için çok daha temkinli  ve proaktif davranıyor olacağız” dedi.

 

2016 is a year full of crisis… how you have resolved this crisis? Let’s talk about this case briefly… 
It might be misunderstanding to interpret the 2016 solely within itself; it give more valuable and healthy determinations to consider both economic and political issues that proceed since 2015 as a whole. The retail industry is experiencing hard and painful times now which has boomed in the last period and has provided giant employment fields. Beside the local dynamics the global issues also caused this situation. During that period beside foreign companies that have also pulled out of the Turkish and other markets we also lost some domestic brands. When we consider all of them individually - because evaluating all issues as a whole is to cut corners – if I need to speak strictly I think that each brand has accelerating and final effects genuinely as a result of all these events occurred in the last period. Despite all these negative situations I think that the industry managed this crisis successfully and gained a serious experience.  
In an era where the number of retail agents decrease while the number of shopping malls increases contrarily; I can say that we safely passed this crisis path due to our some advantages such as the Olivium Shopping Mall is an old shopping mall and we have loyal customer audience and strong brand awareness. Besides Olivium Shopping Mall has a serious customer potential with regard to foreign tourist that come from especially from Middle East region.  

Even though some shopping malls operate under the title of “outlet” they cannot differentiate from other shopping malls with regard to both shop mix and price. Well, the Olivium Shopping Mall can be placed as an outlet really?  
Certainly yes… Maybe it is too assertive to say that we are 100% outlet but we try to keep that percentage level aroun 80 – 90 % level. Therefore we undertake the auditing role in the fields and manage this situation through bilateral relations. We honestly give effort to keep that balance. 
It is useless to criticize the shopping malls with this regard… Because we are a whole as an outlet but we have a value that consists of pieces that constitute the whole.  There are 135 shops in the Olivium. If all these 135 are outlets then we shine out as  “Olivium is an outlet”. Therefore not only the shopping mall investors or management but also the brands must duly fulfill their requirements. 
Although the shopping malls are the living places where the people meet and socialized they are initially commercial places. Therefore in order to maximize the value of such commercial cycle we are required to do our best, thus all the parties such as visitors, shops, investors would be pleased… Whenever these three phases is satisfied the success comes naturally. Then we are happy and satisfied as the management.  

What are you plans and projects for 2017?  
2017 is the year for renovation, re-arrangement and brand diversification and strengthening of shopping mall Olivium Outlet Center.  We will be focusing on renovations that visitors desire and demand in the shopping mall, and responsibilities that the new regulations put on us. Of course we will perform these operations gradually through analyzing the trends; not very quickly.  It is the time to take measures. We don’t want to make actions and expenses distractedly. We will be more sober and act proactively. 

nr

Yukarı