Ana içeriğe atla

ggh

“2017 yılına ilişkin hedeflerimiz büyüme odaklı…” / “Our 2017 targets are growth-focused …”

16.11.2016 - 15:11

 “Bu yıl olduğu gibi 2017 yılına ilişkin hedeflerimiz de büyüme odaklı” açıklamasında bulunan Gebze Center AVM Müdürü Melih Çevik, “Buna ilişkin olarak yeni iş planlarımız hazır durumda…” dedi. 

 Melih Çevik, Gebze Centre Shopping Mall Manager stated “Our 2017 targets are also growth-focused as they are in this year” and said “In this regard, our new business plans are ready …”.

2016 yılı Türkiye için oldukça krizlerle dolu bir sene oldu. Pek çok AVM bu dönemde sosyal sorumluluk anlamında etkinlikler gerçekleştirdi. Peki, sizin de buna yönelik bir çalışmanız ya da projeniz oldu mu?
Gebze Center olarak, kriz dönemlerinde tüm aktörlerin birlikte ve uyum içinde hareket etmesinin önemine inanıyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte süreci en sağlıklı biçimde geçirmek için şeffaf, ulaşılabilir, çözüm odaklı yaklaşımlar üretiyoruz. Bu kapsamda, 2016 yılında ziyaretçilerimizin yanı sıra kiracılarımızla da iletişim içinde olduk. AVM içerisinde saha aktiviteleri, indirimli satış alanlarının yanı sıra ziyaretçilerimizi içinde bulunduğu stresten uzaklaştıracak, çocukların keyifli vakit geçireceği özel kampanyalar gerçekleştirdik. Yürüttüğümüz çalışmalar Gebze Center’ı bir çekim merkezi haline getirirken, kiracılarımızla sürekli bir araya gelerek, onları dinledik ve bir planlama dahilinde çözüm ürettik. 

Sizce AVM’ler krizlere önceden hazırlanabilir mi ya da bu krizleri önceden tahmin etmek mümkün müdür? Krizlere yönelik ne gibi tedbirler alınabilir?
Bu sorunun yanıtı “evet” olsaydı, bugün “kriz” diye bir kavramdan söz etmemiş olurduk. Ne yazık ki her krizi tahmin etmek mümkün değil. Gebze Center olarak, öncelikle hizmetlerden kaynaklanan bir kriz yaşanmaması üzerine sürekli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, kurgulanan senaryolarla sürekliliği bulunan eğitimler gerçekleştiriyoruz, ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli tedbirler alıyoruz. Diğer taraftan, “dışsal sebepler” dediğimiz coğrafi, sosyal ve siyasal nedenlerle yaşanabilecek krizler karşısında, stratejik çözüm alternatifleri üreterek, yaşanacak etkiyi en aza indirecek tedbirler alıyoruz. Bu çalışmaların, her adımında ekiplerimizin kiracılarımızla gerçekleştirdiği işbirliğinin yanı sıra ziyaretçilerimizle kurduğu diyalog büyük önem taşıyor.

Son olarak, 2017 yılından beklentileriniz neler? Neler planlıyorsunuz? Büyüme hedeflerinizde neler var?
Bu yıl olduğu gibi 2017 yılına ilişkin hedeflerimiz de büyüme odaklı. Buna ilişkin olarak yeni iş planlarımız hazır durumda… Halen merkezimizin arkasında inşaatı devam eden otelin 2017 yılında hizmete girmesini bekliyoruz. Bu gelişmenin, sadece Gebze Center açısından değil bölgemiz açısından da önemli bir sinerji yaratacağına inanıyoruz.  Aynı zamanda, kent merkezi ile AVM’yi birbirine bağlayan birde dal-çık projesi devam ediyor. Tamamlandığında, çok daha fazla sayıda ziyaretçiyi ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağımıza inanıyoruz.

 

The year 2016 is a year full of crises for Turkey. Many shopping malls carried out activities in the sense of social responsibility In this period. Then, did you make any study or project in this regard?
As Gebze Centre, we believe that it is important for all actors to act together and in harmony during times of crisis. We are creating transparent, accessible, solution-oriented approaches together with all of our stakeholders to pass the process in the healthiest way. In this context, we were in communication with our tenants as well as our visitors in 2016. In the shopping mall, we made special campaigns to let our visitors get rid of their stress and for children to have a pleasant time as well as field activities, discounted sales areas. While the activities that we have conducted make Gebze Centre a centre of attraction, we listened to our tenants by constantly coming together with them and we created solution within a plan. 

Do you think that shopping malls can prepare for the crises in advance or it is possible to foresee these crises in advance? What kind of measures can be taken against crises?
If the answer of this question were “yes”, today we would not have mentioned a concept called “crisis”. Unfortunately, it is not possible to foresee every crisis. As Gebze Centre, we are constantly working on the fact that there is no crisis caused by previous services. In this context, we carry out trainings that have continuity with the scenarios, we are taking necessary measures in the areas we need. On the other hand, we are taking measures to reduce the actual effect by producing strategic solution alternatives against the crises due to geographical, social and political reasons that we call “external causes”. At each step of these studies, the dialogue that our teams follow with our visitors is of great importance as well as the cooperation of our teams with our tenants.

Finally, What are your expectations from 2017? What are you planning? What are your goals for growth?
Our 2017 targets are also growth-focused as they are in this year. In this regard, our new business plans are ready… We expect the hotel, which is still under construction right behind our centre, to enter service in 2017. We believe that this development will create an important synergy not only for Gebze Centre but also for our region. At the same time, an underpass project that connects city centre and shopping mall is still going on. As it is completed, we believe that we will experience the happiness of welcoming a much larger number of visitors.
 

nb

Yukarı