Ana içeriğe atla

nr

“2017 için umutlarımızı koruyoruz” / “We are still hopeful for 2017”

16.11.2016 - 15:31

Pendorya Pazarlama Müdürü Zarife Baran: “Dünyadan soyutlayamayacağımız ülkemizin ve bulunduğumuz coğrafyanın içinde bulunduğu iç açıcı olmayan gelişmeler kaygı verici…” dedi.

Zarife Baran, Marketing Director of Pendorya, stated: “Unpleasant developments going on in our country and in our geography which cannot be isolated from the world are worrying…” 

2016  Türkiye için krizlerle dolu bir yıl oldu. Pek çok AVM bu dönemde sosyal sorumluluk anlamında etkinlikler gerçekleştirdi. Peki, sizin de buna yönelik bir çalışmanız ya da projeniz oldu mu?
Biz de sosyal sorumluluk projelerimize bu yıl ağırlık verdik. Resmi ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ziyaretçilerimizi değişik konularda bilgilendirdik. Lokasyonumuzdaki sosyal kuruluşlarla her fırsatta işbirliği yaparak ortak faydalar yaratmaya çalıştık. Sosyal projelerimizde sergiler, genç ve çocukların ilgi duyduğu ve önemli bir spor olan tırmanış sporuna yönelik tırmanma duvarı etkinlikleri, ‘Yaşama Yol Ver’kampanyasıyla 112 acil hattın tanıtılmasına kadar değişik sosyal projelere ev sahipliği yaptık.  

Sizce AVM’ler krizlere önceden hazırlanabilir mi ya da bu krizleri önceden tahmin etmek mümkün müdür? Krizlere yönelik ne gibi tedbirler alınabilir?
2016 yılı Türkiye’sinde her kesim krizden çok etkilendi. Özellikle güvenlik gerekçeleri ile tüketici davranışındaki değişimler, perakendeciyi ve dolayısıyla AVM’leri olumsuz etkiledi. Türkiye’deki seçim ekonomisi ve sonrasındaki üzücü olaylar çok da tahmin edilebilir ve hazırlanılabilir nitelikte değildi. Sosyal medyanın da gücüyle terör olaylarından sonra AVM’lere gidilmemesi konusunda çok yayınlar yapıldı. Bu yayınlar öyle bir hal aldı ki siyasetçiler ve kanaat önderleri alışverişi teşvik etmek için alışveriş merkezlerine ve alışveriş caddelerine giderek bu krizin etkisini azaltmaya çalıştı. Bu durumu önceden tahmin etmek pek mümkün değil. Olağanüstü bir dönem yaşandı.
   
Son olarak, 2017 yılından beklentileriniz neler? Neler planlıyorsunuz? Büyüme hedeflerinizde neler var?
2017 yılında güzel gelişmelerin olması için umutlarımızı korumaya çalışıyoruz. Ancak dünyadan soyutlayamayacağımız ülkemizin ve bulunduğumuz coğrafyanın içinde bulunduğu iç açıcı olmayan gelişmeler kaygı verici… Alışveriş merkezi olarak ziyaretçilerimize bize ayırdıkları zaman içinde güvenli ve hoş vakit geçirecekleri çalışmalar yapmayı planlıyoruz. 
 

2016  was a year which was full of crises for Turkey. Many Shopping Malls carried out activities within the scope of social responsibility projects. Have you ever had such a study or project?
We also concentrated on social responsibility projects this year. We informed our visitors on various topics together with the official and civil society organizations. We tried to create common benefits by collaborating with the social institutions in our location. In our social projects, we hosted many projects ranging from exhibitions to climbing wall activities for climbing sport which is an important type of sport in which many youngsters and children are interested as well as the promotion of 112 Emergency Line through the campaign named ‘Give Way to Life”.  

Do you think that Shopping Malls can prepare for the crises in advance or is it possible to prevent these crises beforehand? What kind of precautions can be taken against these crises?
All of us were affected by the crisis in Turkey in 2016. Changes in consumer behaviours emerging especially on the grounds of security problems negatively affected retailers and so the Shopping Malls. Election economy in Turkey and the subsequent upsetting events could not be forecasted. After terrorist attacks, many posts warning people to avoid crowded places and Shopping Malls spread out through social media. Politicians and opinion leaders visited Shopping Malls and shopping streets in order to encourage shopping and they tried to eliminate those negative impacts. It was not possible to forecast such a situation. It was an extraordinary period.   

Finally, what are your expectations from 2017? What are you planning? What do you include in your growth targets?
We try to maintain our hopes for good developments in 2017. However, Unpleasant developments going on in our country and in our geography, which cannot be isolated from the world are worrying… we try to plan some studies and projects for our visitors in which they will be able to have a good and safe time in our Shopping Mall. 

nr

Yukarı