Ana içeriğe atla

nr

MALLREPORT

Türkiye’ye değer katan, yeniliğe açık AVM’ler / Malls that add value to Turkey and are open to Innovation

16.11.2016 - 09:57

MDarch Mimarlık kurucusu Mimar Görkem Volkan: “Önceliğimiz; yeniliğe açık,  teknolojik avantajları bünyesinde barındıran ve içinde olmaktan mutluluk duyacağımız mekanlar tasarlamak…” dedi.

The founder of MDarch Mimarlık, Architect Görkem Volkan said: “Our priority is to design spaces which are open to innovation, include technological advantages within its body and we will feel happiness being there”. 
 

MDarch Mimarlık olarak AVM tasarımlarında ne tür farklılıklar yaratıyorsunuz?
Öncelikle bu alandaki tecrübemiz tasarım aşamasında bize büyük avantaj ve hız kazandırıyor, konuyla ilgili oldukça idmanlıyız tabii.  Önceliğimiz; yeniliğe açık,  teknolojik avantajları bünyesinde barındıran içinde olmaktan mutluluk duyacağımız mekanlar tasarlamak; bu saydığım etmenler bizim için en büyük motivasyon kaynağını oluşturuyor.
Yine aynı şekilde üretilebilir proje çizmek ve bu projeyi tüm safhalar için en anlaşılabilir dilde uygulama projesi haline dönüştürmek bizim için oldukça önemli bir unsur... Ofiste çizilen detayın yapım aşamasında nasıl başka şekle dönüşebileceğini öngörebilmenin, buna karşı ya da bununla birlikte önlemler almanın, olası üretim tekniklerine hakim olmak gibi tecrübeye bağlı bilgilerin, uygulama projeciliği konusundaki becerilerimizi oldukça artırdığını söyleyebilirim. Tasarladığımız bir projede uygulama projesine de aynı miktarda önem vermemizdeki en büyük amaç ise sürecin başında belirlenen konsept projenin üretim sürecinin son safhasına kadar fiziki ya da bütçesel değişkenlere karşı korunabilmesi, bunu yapabilmek için de bu tür değişkenlere karşı malzeme ve detay araştırmaları ile cevap verebilmek, açık olmak ve yerinde doğru inisiyatifi alabilmek gerekiyor ki bunu da başardığımızı görüyorum.

Water Garden projesinin sizin için öne çıkan özelliklerinden ve alınan tasarım kararlarından bahseder misiniz?
Water Garden İstanbul projesi salt bir yeme içme alanı değil, hem Ataşehir hem de İstanbul’un geneli için yeşil alan ve suyun bir arada olabildiği bir yaşam alanı. Proje, ailelerin, gençlerin, çocukların, farklı konseptlerde birlikte ya da ayrı vakit geçirebilecekleri eğlence ve yeme içme alanlarını kapsıyor. 

Tamamlanmış ve halen devam eden AVM projeleriniz hangileri?
Palladium Antakya, Atlaspark AVM şu ana kadar iç mekan tasarımlarını yaptığımız alışveriş merkezlerinden bazıları. Bunlar içerisinde en günceli ise açılışını henüz gerçekleştirdiğimiz Water Garden İstanbul projesi. Yapımı süren ve çok yakın zamanda açılacak olan Park Adana projesi ile yenileme projesi olarak ele aldığımız StarCity AVM projesi üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

MDArch Mimarlık olarak AVM projeleri dışında hangi alanlarda projeler gerçekleştiriyorsunuz? 
Alışveriş merkezi projeleri haricinde ofis, konut ve restoran alanlarında proje üretiyoruz. Diğer öncelik verdiğimiz ve de çok keyif aldığımız konu ise kişisel konut projeleri, aslında gördüğünüz gibi MDArch Mimarlık olarak iki farklı ölçekte de kolaylıkla ve severek yer alabiliyoruz.

 

What kind of differences do you make in Mall designing as MDarch Mimarlık?
First of all, the experience we have in this field give us a big advantage and speed at the designing stage and of course we have practiced a lot in this subject. Our priority is to design spaces that are open to innovation, that include technological advantages within its body and are places in which we feel happy being there. These factors I just stated make up the biggest motivational source.
Again similarly, it is quite important for us to draw a doable project and to turn it into an application project in the most understandable language for all the phases. I can say that the knowledge relating to the experience such as being able to foresee how a detail drawn at the office can transfer into something else, taking precaution against it or together with it enhanced our abilities in the subject of application planning. The biggest reason for giving importance to the application planning of a project we designed is to protect the production process of the concept project determined in the beginning of the process against the physical or budget based variables till the last stage, to respond to these kind of variables with a material and detail research and to be clear and to take accurate and timely initiative to be able to do all that and I see that we succeeded in this.

Can you tell us about the features of Water Garden project that come to the forefront according to your opinion and the design decisions that were taken?
Water Garden İstanbul project is not merely a place to dine but also a living space in which green areas and water be together both for Ataşehir and Istanbul in general. Project includes entertainment and dining areas where the families, youth and children can spend time together or separately under different concepts. 

What are your completed and ongoing Mall projects?
Palladium Antakya and Atlaspark AVM are some of the shopping centers, for whom we have designed their indoor spaces until now. Among them Water Garden Istanbul project opening is the most recent one. We still continue working on Park Adana project, whose construction continues and will be opened very soon, and StarCity AVM project that we consider as a renewal project.

As MDArch Mimarlık, in which fields are you conducting projects apart from the Mall projects? 
We produce projects in the fields of office, residence and restaurant in addition to shopping centers. The other subject we prioritize and take great pleasure from is the personal resident projects. As a matter of fact, as you can see, we can take part in two different scales easily and with love as MDArch Mimarlık.
 

nr

Yukarı