Ana içeriğe atla

ggh

MALLREPORT

İSTANBUL’UN “ALIŞVERİŞ DESTİNASYONU“ OLMA ÖZELLİĞİNİ KAYBETMEMESİ GEREKİR

10.04.2018 - 17:56

Tescilli Markalar Derneği Başkanı ve Global Blue Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Aslantaş, alışveriş turizminin önemi hakkında bilgiler verdi.

Turistlerin organize perakende içindeki payının özellikle İstanbul’da belli lokasyonlarda yüzde 20 hatta 30’ları bulabildiğini söyleyen TMD Başkanı ve Global Blue Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Aslantaş, “Globalleşen dünyada  artık folklorik veya yöresel  ürünler yerine ziyaretçilerin yaptığı marka alışveriş ön plana çıkıyor. Üstelik KDV’sini de geri alarak evinde alabileceği aynı ürünü daha ucuza alabiliyor. Ama Shoppingfest maalesef hala olması gerektiği yerde değil…” dedi.

AVM’LER YABANCI ZİYARETÇİ SAYISININ ARTMASINDA ÖNEMLİ BİR ETKEN
Özellikle İstanbul’un son yıllarda yakaladığı, bölgenin önemli “Alışveriş Destinasyonu” olma hedefini çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Aslantaş,  “İstanbul’un tarihi ve turistik değerlerine ilaveten,  birbirinden keyifli ve zengin yerli ve yabancı marka miksi ile ön plana çıkan AVM’lerimiz,  alışveriş amacıyla gelen yabancı ziyaretçilerin artmasında önemli etken oldu.   Ancak,  Türkiye’de mağaza açan, Türk pazarına giren ve milyonlarca dolar düzeyinde yatırım yapan perakende markalarının,  son yıllarda yaşadığımız çeşitli zorluklara ilaveten yatırım planlarına dahil etmedikleri veya öngörmedikleri değişikliklerin olması yerli ve uluslararası oyuncuları tedirgin edebiliyor” diye ifade etti.  Özellikle,  ithalat vergileri ve uygulamaları konusundaki politikaların  yatırımcıyı zora sokmayacak bir sistem ve iletişim içinde yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Aslantaş,  “İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, konulara daha geniş açıdan bakabilmeli ve globalleşen alışveriş pazarında, yabancı markaların konumunu doğru değerlendirmeliyiz” dedi. 
Ülkemizdeki belirsizliklerin, güvenlik sorunlarının, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık algısının, ithalata getirilen ek vergi ve uygulamaların yabancı yatırımcı açısından önemli faktörler olduğunu belirten Aslantaş, “Yakaladığımız “Global Alışveriş Destinasyonu” olma avantajımızı kaçırmamak için gerekli önlem ve teşvikler hızla gündeme gelmelidir.  Biz de dernek olarak, bu sorunlar ve çözüm önerilerini araştırarak ilgili mercilerin dikkatine sunmak için çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.
Hülya Aslantaş, Türkiye’de alışveriş turizmi üzerine bir araştırma gerçekleştirerek sayısal verileri bizlerle paylaştı.

-Türkiye’de AVM sayılarının artması cadde mağazalarının toplam satış içindeki oranını düşürüyor. Buna göre göre 2010 yılında AVM’lerin oranı yüzde 70’lerdeyken 2017 yılında yüzde 76’ya yükselmiş, cadde mağazalarında ise bu oran yüzde 30’ken yüzde 24’e düşmüştür.

TÜRKİYE’DE  TAXFREE  ALIŞVERİŞ YAPAN MİLLİYETLERİN % PAYI / GLOBAL BLUE VERİLERİ
Türkiye’de en fazla alışverişi Ortadoğu ülkeleri yapıyor
Türkiye’de tax free alışveriş yapan milletlerin 2010,2014,2016 ve 2017 yıllarındaki paylarına bakıldığı zaman;
-2010 yılında Rusya yüzde 14,30’luk bir oranla 1. sırada yer alırken,
-2014 yılında 1.sırada İran’ı görüyoruz, Rusya ise sıralamada alt sıralara inerek 3. olmuştur.
-2016-2017 yıllarında ise Suudi Arabistan Türkiye’de en fazla tax free alışveriş yapan ülke olmuştur. 
-Rusya 2016 yılında siyasi nedenler dolayısıyla 12. sırada yer alarak düşüşe geçse de 2017 yılında toparlanma sürecine girerek yükselişe geçmiştir.
Tablolara genel olarak bakıldığı zaman, Türkiye’de tax free alışverişi en fazla Ortadoğu ülkelerinin yaptığını söyleyebiliriz.
-İstanbul’un toplam satış oranlarına bakıldığında 2010 yılında yüzde 64,87’lik bir pay mevcutken 2017 yılına gelindiğinde yüzde 88,16’lık büyük bir paya ulaşılmıştır.

GLOBAL BLUE TÜRKİYE VERİLERİ
Tabloya bakıldığı zaman, 6. sırada olmasına rağmen bir işlemde ortalama harcamayı en çok Katar yapıyor. En düşük harcamayı ise Mısır ve İran yapıyor.
Toplam ortalama harcama ise 2015 yılında 946 iken 2017 yılına gelindiğinde bu oran bin 576 oluyor.

nb

Yukarı