Ana içeriğe atla

nr

MALLREPORT

İnsanların yerini artık makineler alıyor

02.08.2017 - 11:33

Securitas Güvenlik Süreçleri ve Kalite Koordinatörü Hüseyin Erim, “Bir kullanıcının oturup bir ekranı izleyerek olası riskleri tespit etmesini beklediğimiz sistemlerin yerini büyük oranda kendi kendine karar veren ve süreci hızlandıran akıllı sistemler alıyor” dedi. 

Güvenlikte olası riskler neler? Bu risklere karşı ne tür önlemler alıyorsunuz? 
Güvenlik hizmetinin sunulduğu her bir segment için olası riskler öncelik durumlarına göre farklılık göstermektedir. Güvenlik çözümlerinin belirlenmesindeki en önemli husus, bir tesisin mevcut durumunun göz önüne alınarak, olası risklerin öncelikli olarak belirlenmesidir. Bu çalışmada tesisin bulunduğu coğrafi şartlardan başlayıp, bölgenin suç istatistiklerine kadar uzanan geniş bir yelpazede risk oluşturabilecek bütün bileşenlerin detaylı olarak incelenmesidir. Müteakiben her bir risk için alınabilecek önlemlerin sıralanması uygun olur. Bu önlemlerin de etkinlik-maliyet ilişkisi göz önüne alınarak planlanması, basit bir güvenlik kuralı ile önlenebilecek bir risk için gereksiz yatırım yapılmasını önleyecektir.

AVM güvenliğindeki yeni anlayışlar neler?
Güncel güvenlik hassasiyetleri göz önüne alındığında önceki dönemlerde AVM’ler için düşük olan terör riski maalesef üst sıralara doğru yükselmiş durumda. Terör örgütleri tarafından güvenlik güçleri ve stratejik tesisler öncelikli hedef olarak seçilirken son dönemde sivil halk hedef olarak seçilmeye başlanmış olup, saldırı yöntemleri de şekil değiştirmiştir. Bu açıdan bakıldığında AVM’ler söz konusu örgütler için ciddi bir hedef teşkil ediyor. Her bir AVM için detaylı risk değerlendirmesi bu kapsamda yapılmalı ve günümüz güvenlik konsepti kapsamında teknolojik güvenlik tedbirleri ile fiziksel güvenliğin olası tehditleri en aza indirecek şekilde entegre edildiği görünmeyen bir güvenlik sisteminin oluşturulması zorunludur. Burada da devreye elektronik güvenlik sistemleri devreye girmektedir. 

Elektronik güvenlik sistemleri nasıl gelişiyor? Bu gelişmeler ışığında AVM güvenliği sizce nasıl değişiyor?
AVM’lerde elektronik güvenlik sistemlerinde günümüzde üç kavram öne çıkıyor; “entegrasyon” ve “sürdürülebilirlik” ve “akıllı sistemler”. Entegrasyon kendini kurgunun doğru yapılması sırasında gösteriyor. Örneğin bir yangın durumunda bazı kapıların tahliyeyi kolaylaştırmak amacıyla otomatik olarak açılabilmesi için erişim kontrol sistemi ile yangın algılama sisteminin birlikte çalışması gerek, ancak bu esnada bu kapılardan herkes çıkış yaparken birileri içeri girmeye çalışıyorsa bunu tespit edebilmek için akıllı bir kamera sisteminin de entegrasyona dahil edilmesi şart.  Artık bir tedarikçiye yangın sistemini, başka bir tedarikçiye kamera sistemini, bir başkasına erişim kontrol sistemini kurdurmak kabul edilebilir değil. En baştan bu entegrasyon kurgusunun doğru yapılması ve birlikte sorunsuz çalışacak doğru ürünlerin seçimi gittikçe önem kazanıyor. 
Kurulan sistemin devamlılığı, ihtiyaç halinde çalışması ve bir aksama olmadan çalışmaya devam etmesi sürdürülebilirlikle ortaya çıkıyor. Alınan her sistemin satın alma ve ilk kurulumundan sonraki süreçleri de çok önemli, daha ilk günden doğru hazırlanmış bir bakım ve arıza giderme süreci planlanmadan, bir bakım sözleşmesi olmadan alınan sistemler çok kısa süre sonra işlemez, sürekli arıza veren sistemlere dönüşüyor. Arızalardan zamanında haberdar olmak ve hızla giderecek bir yapıya sahip olmak çok önemli.  
Bir kullanıcının oturup bir ekranı izleyerek olası riskleri tespit etmesini beklediğimiz sistemlerin yerini büyük oranda kendi kendine karar veren ve süreci hızlandıran “akıllı” sistemler alıyor. Sistemde kullanıcılar artık ya onay mekanizması ya da müdahale mekanizması olarak yer alıyorlar. Riskli durumların tespit edilmesi süreci gün geçtikçe insanlar yerine makineler tarafından yapılır hale geliyor. Bu hem hata oranlarını düşürüyor, hem personel maliyetlerini azaltıyor hem de çok daha hızlı etkin bir müdahale sağlayarak gün geçtikçe artan şekilde risklerin kötü olaylara dönüşmeden engellenebilmesini sağlıyor.
 

nr

Yukarı