Ana içeriğe atla

yu7676

MALLREPORT

“Bu konudaki tartışmalar uzun yıllar daha devam edecek”

12.05.2017 - 17:35

PALERİUM AVM MÜDÜRÜ MUSA KESKİN, “AVM SEKTÖRÜNÜN SAĞLAMIŞ OLDUĞU KATKILAR DİKKATE ALINDIĞINDA, BAZI SEKTÖRLERE VERİLEN TEŞVİKLERİN AVM YATIRIMCILARINA DA VERİLMESİNİN, ORTAK GİDER SORUNUNA KISMİ DE OLSA FAYDA SAĞLAYACAĞI KANAATİNDEYİM” DEDİ. 

AVM ortak gider sorunlarına dair  görüşlerinizi alabilir miyiz? 
Türkiye'de son yıllarda AVM yatırımlarının hızla artması, AVM'lerdeki düzenlemelerin diğer binalardan ve konutlardan ayrılarak, kendi özelliklerine uygun olarak yapılmasını gerektirmektedir. Nitekim 26 Şubat 2016'da Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve yönetmelikte ortak giderlerin hesaplama yöntemi ile ilgili hüküm yer almıştır. 30 Aralık 2016 günü yayınlanan yeni yönetmelik ile de ortak gider hesaplama yöntemi ile ilgili bölümlerde değişiklikler yapılmıştır. İlk yönetmelikte, mağaza metrekarelerine göre ortak gider katılım katsayısı belirlenmiş iken, ikinci yönetmelikte katsayı uygulaması iptal edilerek, alışveriş merkezi yönetimi ile perakende işletmelerinin oy birliği ile gider paylaşım usulü belirlemesi ya da perakende işletmeleri satış alanlarının, AVM satış alanı oranında giderlerin paylaştırılması öngörülmüştür. Yine ilk yönetmelikte, CAP uygulamasına müsaade edilmiş ve kiracı tarafından eksik ödenen ortak giderin kalan kısmının AVM maliki tarafından ödenmesi öngörülmüşken, ikinci yönetmelikte bu hususa değinilmemiştir. Ancak her iki yöntem de tartışmaları bitirmeye yetmemiştir.

Ortak giderlere yönelik metrekare başına dağılımı öngören bir sistemin uygulanmasına dair görüşleriniz neler olur?
Ortak giderlerin genelde yüksek meblağlar tutması nedeniyle, metrekare başına dağılımda, büyük metrekarelerdeki mağazalara düşen ortak gider payının çok yüksek olması, bunun bir kısmının zaten ciro ve metrekare olarak da düşük olan mağazalara yüklenmesinin ise adil olmaması, AVM yatırımını en az 15-20 yılda amorti etmeye çalışan AVM maliklerince karşılanması durumunda ise, amorti süresinin uzaması ve yatırımın karlılığının azalması nedenleriyle, bu konudaki tartışmaların uzun yıllar daha devam edeceği görülmektedir.
Metrekare başına dağılımı öngören sistemin, AVM'lerde “anchor” olarak nitelendirilen ve AVM ziyaretçisinin büyük kısmının kendileri sayesinde AVM'ye geldiğini ve AVM'de bir çekim gücü yarattıklarını düşünen, metrekare olarak da büyük olan bu mağazaların ortak gider ödeme yükümlülüklerini artırması nedeniyle, ortak giderlerin paylaşımına yönelik sorunları ortadan kaldırmayacağını düşünmekteyim.   

Yeni bir düzenleme yapılacak olsa, yapılacak olan düzenleme neleri içermelidir?
AVM'lerin kendine özgü sistemleri ve işleyiş tarzı vardır. Bu nedenle, kanuni düzenlemeler yapılmadan önce mutlaka perakende sektör temsilcileri ile ilgili bakanlık temsilcilerinin bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmaları, ortak akılda buluşularak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Özellikle ortak gider hesaplama yöntemi ile ilgili çok sık değişikliğe gidilerek çözüm daha da karmaşık hale getirilmemelidir. 
 

Son olarak, ortak giderler sorununa yönelik başka çözüm önerileri de sunulabilir mi?  AVM yönetimleri ve markalar arasında oy birliği sağlanabilmesi için neler yapılabilir?
AVM sektörünün istihdama, kayıt dışılığın önlenmesine, ticari hareketliliğe, bölgesel kalkınmaya ve yan sektörlerde yarattığı dinamizme ve sosyal hayata olan katkıları dikkate alındığında, ortak gider maliyeti içinde önemli yer tutan elektrik, ısınma gibi çeşitli kalemlerde bazı sektörlere verilen teşviklerin AVM yatırımcılarına da verilmesinin, ortak gider sorununa kısmi de olsa fayda sağlayacağı kanaatindeyim.  Yönetmelikte belirtilen, AVM yönetimi ile perakende işletmelerin bir araya gelerek oy birliği ile bir gider paylaşım usulü belirlemesi hükmünün uygulanması, firmaların ulusal ve uluslararası bazda önemleri, AVM çekim güçleri ve AVM'deki metrekare büyüklüklerinin farklı olması gibi nedenlerle zor görünmektedir.

,

Yukarı