Ana içeriğe atla

nr

MALLREPORT

360 derece pazarlama iletişimi / 360 degrees marketing communication

15.11.2016 - 17:27

Netport Genel Müdürü Yüksel Satılmış: “Hedefimiz şirketin hedef kitlesiyle güçlü bağlar kurmasını sağlamak ve onlara 360 derece bütünleşik çözümler sunmak…” dedi.

“Our objective is to ensure that the company establishes a bond between its target audience and to offer them 360 degree integrated solutions…” said Netport General Manager Yuksel Satilmis.

Netport’u daha yakından tanıyabilir miyiz? Hizmetleriniz nelerdir?
Reklam, tasarım,  yazılım, danışmanlık ve pazarlama alanında, firmalara 360 derece pazarlama iletişimi tasarlayan bir dijital ajans olarak hizmet veriyoruz. Hizmetlerimizi marka yaratma ve konumlandırma, etkinlik planlama, dijital pazarlama, medya planlama ve basın danışmanlığı ana başlıklarında topluyoruz. Hedefimiz; şirketin hedef kitlesiyle güçlü bağlar kurmasını sağlamak ve onlara 360 derece bütünleşik çözümler sunmak…

Şimdiye kadar birçok AVM açılışında bulundunuz. Alışveriş merkezlerinin açılışında karşılaştığınız en büyük sorunlar ve kolaylıklar neler oluyor?
AVM açılış süreçlerinde oldukça fazla deneyim elde ettik. Maalesef bu süreçlerde yaşanan en büyük sorun açılış tarihinin son ana kadar değişim göstermesi… Bu bizi olumsuz etkiliyor. Tüm programı ve tasarımları yeni tarihe göre tekrar planlamak durumunda kalıyoruz. Aynı işleri bir kez daha yapıyoruz. Burada esnek olmanız ve değişime hızla ayak uydurmanız çok önemli… Bazen ilan vereceğiniz outdoor reklam alanı yeni tarihte boş olmayabiliyor. Bu nedenle satın alımları doğru yönetebilmek, yer sağlayıcı firmalarla iyi bir iletişim geliştirmek büyük önem taşıyor. Yeterince organize olmamız, iletişim ve koordinasyon becerilerimizin iyi olması bu süreçleri daha kolay atlatmamızı sağlıyor.

AVM açılış öncesinde planlarınızı hangi kriterlere göre belirliyorsunuz? Bu planlar belirlenirken yatırımcı istekleri mi bölgenin özellikleri mi ön plana çıkıyor?
Açılış öncesi hedef kitleye hangi mecralar ve kanallar ile ulaşacağımızı belirliyoruz. Bölgedeki outdoor, indoor mecralara reklam veriyoruz.  Sosyal medyayı çok etkili kullanıyoruz. Radyo ve SMS ile de duyurularımızı yapıyoruz. Tanıtımlarımızı yaparken AVM’yi bölge ile bütünleştirmeye çalışıyoruz. Bölgenin bir varlığı gibi hissettirmeye çalışıyoruz. Burada yatırımcının isteklerini bölgenin özellikleri ile buluşturmak en önemli işimiz…

Bir alışveriş merkezinin açılışının planlanan tarihten sonraya ertelenmesi hangi sorunları ortaya çıkarır?
Davetiye ve broşürlerin yeniden basılması gibi sorunlar çıkıyor. Dediğim gibi, bir işi ikinci kez yapmak durumunda kalıyoruz. Tabii bu, ek maliyetler doğuruyor. Billboard, durak ve raketlerde yer bulamayabiliyoruz. 

AVM’nin lansmanı, açılış öncesi ve sonrasında doğru planlama nedir? Nasıl yapılmalıdır?
Açılış öncesi ve sonrası olmak üzere toplam bir aylık bir zaman çizelgesi oluşturuyoruz. Basın toplantısı tarihini ve açılışı duyuracağımız mecraları belirliyoruz. Belirlenen gazete, dergi ve radyolara, outdoor ve indoor reklam alanlarına girilecek reklam tarihlerini netleştiriyoruz ve satın alımlarını gerçekleştiriyoruz. Doğru bir medya planlaması yapmak çok önemli bizim işimizde… Açılış öncesi, basın bültenini yayınlıyoruz; ulusal ve yerel basını davet ederek basın toplantısını gerçekleştiriyoruz. Kreatif departmanımızın hazırladığı açılış ilanlarını, broşür ve davetiyeleri bastırıyoruz. Ardından protokole davetiyeleri ulaştırıyoruz. Biz AVM’lere sade bir süsleme yapmayı tercih ediyoruz. Açılış için fark yaratacak bir etkinlik programı hazırlamaya özen gösteriyoruz. Açılış günü protokol ile resmi açılış törenini gerçekleştiriyoruz ve protokole AVM’yi gezdiriyoruz. Akşam için de bir konser organizasyonu yapmak hedef kitlenin beklentisine cevap niteliğinde oluyor. Gördüğünüz gibi sadece bir ajans değil, adeta yatırımcının sağ kolu gibi çalışıyoruz. 

Çalışmalarınızda sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor musunuz? Sosyal medyanın etkisiyle ziyaretçi/müşteri kendisini projenin içine dahil edebiliyor mu?
Lansmanda sosyal medyayı çok etkili kullanıyoruz. Böylelikle bölge halkı ile sıcak iletişim kurabiliyoruz. Onlarla bütünleşiyoruz. Hatta, AVM’ye neredeyse bizden daha çok sahip çıktıklarını görebiliyoruz. Bunu yakaladığımız samimiyetin bir göstergesi olarak kabul ediyoruz. Bize eksiklerimizi bildiriyorlar. Buradaki bildirimleri çok önemsiyoruz.

AVM sektörünün geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni yatırımlara ihtiyaç var mı? Doygunluk nerede gerçekleşecek?
AVM’si olmayan tüm bölgelere, AVM açılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de Ege ve Marmara bölgesinden başlayarak Anadolu’ya doğru yayılan bir AVM kültürü oluştu. Türkiye’nin her bölgesi için ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Açılacak AVM sayısı da bölgenin ihtiyacına göre belirlenmeli… 

Eklemek istedikleriniz…
Halkla ilişkiler, etkinlik, sosyal medya, kampanya, reklam ve bilişim alanlarını uyum içinde yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Müşterimiz değil, iş ortağımız demeyi tercih ediyoruz. Onlarla birlikte belirleyeceğimiz stratejiler çerçevesinde, aynı hedefe dönük, çift yönlü ve uzun süreli tanıtım faaliyetleri oluşturuyoruz. Yazılı, görsel ve sosyal medyada aktif rol alıyoruz. Etkinlik pazarlaması ile çevrimiçinde oluşturduğumuz etkileşimi çevrimdışına da taşıyoruz. AVM alanındaki tecrübemizin AVM yatırımcılarıyla birlikte karşılıklı daha da büyüyeceğine inanıyoruz.

 

Can we get toknow Netport better? What are your services?
We provide with advertising, design, software, consultancy and marketing service for companies as a digital agency, which provides 360 degree marketing communication. We collect our services under the main titles of brand creation and positioning, activity planning, digital marketing, media planning and press consultancy. Our goal is to ensure that the company establishes a strong bond with its target audience and to offer the 360 degree integrated solutions…

You were present at opening of many shopping centers so far. What are the greatest problems and easiness, you encounter at shopping center openings?
We have quite a lot of experience in the opening processes of shopping centers. Unfortunately, the greatest problem, experienced in these processes is that the opening date changes until the last moment… This affects us negatively. We have to plan the whole program and designs again according to the new date. We do the same jobs again. It is very important to br flexible and adapt to change quickly are very important here… Sometimes, outdoor billboard area may not be available at the new date, you want to advertise. Therefore, it is important to manage purchases correctly and to develop a good communication with space providers. Being organized sufficiently and having good communicaiton and coordination skills enable us to overcome these processes easier.

According to which criteria do you determine your plans before shopping center openings? Are the requests of the investor or the characteristics of the region are in the foreground while determining these plans?
We determine through which media and channels we will reach the target audience. We advertise in outdoor, indoor media.  We use social media very effectively. We also make our announcements through radio and SMS. We try to integrate the shopping center with the region while generating publicity. We try to make it felt like an asset of the region. Integrating the requests of the investor with the characteristics of the region is our most important job…

What problems does a shopping center opening being postponed create?
Such problems as printing invitations and brochures occur. As I said, we have to do a job for the second time. Of course, this causes additional costs. Sometimes we cannot find spaces on Billboards, stops and rackets. 

What is correct planning during launching of a shopping center, before its opening and later? How should it be made?
We create a one month total timetable for before the opening and after the opening. We determine the date of press meeting and the media, where we are going to announce the opening. We determine the dates for the advertisements to be placed in newspapers, magazines, on the radio outdoor and indoor advertising areas. Making a correct media planning is very important for our job… We publish the press release and invite the national and local press to have the press meeting before the opening. We have the opening advertisements, brochures and invitations, prepared by our creative department, printed. We take the invitations to protocol after that. We prefer to make simple decorations for shopping centers. We strive to prepare an activity program, which will create a difference for opening. We make the opening ceremony with protocol and take the protocol around the shopping center. Organizing a concert for the evening is like addressing to the expectation of the target audience. As you can see, we do not work only like an agency but also almost like the right-hand of an investor. 

Do you use social media actively for your operations? Can the visitors/customers involve themselves in the project through the effect of the social media?
We use the social media very effectively duing launching. This way, we can establish a warm communication with them. We integrate with them. We can even see that they adopt the shopping center almost more than we do. We consider this as an indication of the rapport, we have built. They inform us about our shortcomings. We care about the feedback at this point very much.

How do you assess the future of the shopping center sector? Is there a need for new investments? Where will the saturation occur?
I think shopping centers shouıld be opened in all regions, where there are no shopping centers. A shopping center culture, which started in the Aegean and Marmara regions and spreaded towards Anatolia, has been created. I think tehre is need in every region in Turkey. Number of shopping centers to be opened should be determined according to the requirements of the region… 

Anything, you would like to add…
We believe that the fields of public relations, social media, campaign, advertising and informatics should be managed harmoniosly. We prefer to refer to them asour business partners, instead of our customers. We prefer two-way and long term publicity activities for the same target, within the framework of the activities, we determine with them. We participate actively in the written, visual and social media. We carry the interaction, we create online through activity marketing, offline. We believe that our experience in the shopping center sector will grow mutually even more with the shopping center investors.

nr

Yukarı