Ana içeriğe atla

gf

ZORLU CENTER’A SIFIR ATIK BELGESİ

06.01.2022 - 15:29

 Zorlu Center, kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi aldı. Zorlu Center, topladığı atıkları 21 ayrı sınıfa ayrıştırarak Türkiye’de bu konuda birçok sektöre öncülük ediyor.

 Tüm iş süreçlerini sürdürülebilir bir gelecek odaklı yürüten Zorlu Center, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Sıfır Atık Yönetim Talimatı” çerçevesinde kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile çevresel zararı en aza indirmeyi hedefl erken aynı zamanda birçok sektöre de örnek oluyor.

 Zorlu Alışveriş Merkezi, Zorlu PSM, Raffl es İstanbul, konut ve ofi slerde yer alan 622 farklı alandan toplanan atıklar, 12 bölümde ayrıştırılıp lisanslı fi rmalara verilerek; yılda yaklaşık bin ton değerlendirilebilir atığın geri dönüşümü ve kazanımı sağlanıyor. 1000 m2’yi aşkın atık ayrıştırma ve 622 atık toplama alanlarının dışında, Atık Getirme Merkezi ile çevresindeki diğer konut ve yaşam alanlarında oluşan atıkların toplanmasına da destek olan Zorlu Center, çevreye olan etkisini sadece sıfıra indirmeye değil, aynı zamanda bunu toplumun tüm bireylerine yaymaya odaklanıyor. Akıllı sistemler ile su tasarrufu konusunda oldukça verimli sonuçlar elden ederken, “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi” ve uyguladığı akıllı enerji yönetimiyle enerji tasarrufunda örnek alınacak işlere imza atıyor. Zorlu Center ayrıca, Zorlu Alışveriş Merkezi, Zorlu PSM ve Raffl es İstanbul’da kullandığı enerjiyi Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifi kası (I-REC) ile belgelendirerek sürdürülebilir bir yaşam için yenilebilir enerji üretimi ve kullanımını teşvik ediyor.

Atıklar 21 ayrı sınıfl andırma yapılarak toplanıyor

 Atıkların doğayı kirletmemesi ve geri dönüşüm, geri kazanımların doğru yapılması için kaynağından doğru olarak atığın sınıfl andırılması önemli. Bu yüzden, Zorlu Center’da her yıl açığa çıkan atıklar, sınıfl andırılarak güncelleniyor. Zorlu Center genelinde 622 farklı alanda atık toplama alanı, 12 farklı noktada atık ayrıştırma alanı yer alıyor. Atığın türüne göre 21 sınıfl andırma yapılıp toplanan atıklar geri dönüşüm için lisanslı fi rmalara veriliyor.

Amacımız doğayı ve insanı korumak

 Zorlu Center’in sürdürülebilir bir dünya ve gelecek nesillere daha güzel bir gelecek bırakmak adına bütün iş süreçlerini yürüttüğünü ifade eden Zorlu Gayrimenkul Grubu Başkan Vekili, Billur Demet Atan, “Biz Zorlu Gayrimenkul Grubu olarak, Holdingimizin ortak stratejisi Akıllı Hayat 2030 doğrultusunda sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getirirken, yenileyici iş modelleri ve insan odaklı sistemlerle, tüm faaliyetlerimizi çevresel, sosyal ve yönetişim boyutunu dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Mevcut birçok uygulamamızın yanı sıra çevresel etkimizi azaltacak birçok adım atarak, aldığımız ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ile sürdürülebilir enerji kullanımı konusunda da önemli bir adım attık. Bunun yanında çevre bilincini toplumda tüm bireylere aşılamak için projeler gerçekleştiriyoruz. Globalleşen dünyada kentleşme ve sanayileşmenin etkisiyle birlikte aşırı tüketim sonucu hem kaynaklar bilinçsizce kullanılıyor hem de aşırı tüketime bağlı olarak çok fazla atık oluşuyor. Artarak karşımıza çıkan atık sorunu; toplumu, aileyi ve bireyi olumsuz etkiliyor. Biz Zorlu Center olarak; çevresel zararı en aza indirmek için kurduğumuz Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile atıklarımızı büyük bir titizlikle ve hassasiyetle 21 sınıfa ayrıştırıp kazanım ve dönüşüme katkı sağlayarak doğayı ve insanı korumayı amaçlıyoruz” dedi.

jyh

Yukarı