Ana içeriğe atla

nr

Türkler Avrupa birincisi / Turks are the winners in Europe

16.11.2016 - 16:40

Ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard, 23 ülkede, 23 bin tüketiciyle yürüttüğü araştırma ile tüketicilerin dijital teknolojiye bakışlarını ve genel tavırlarını değerlendirdi. Araştırmaya göre mobil ödemelerde Türkler yüzde 72 gibi oranla Avrupa’da birinci sırada yer alıyor.

Pioneer in payment technology, Mastercard has evaluated the way consumers think of digital technology and their general attitude towards it through a research, it conducted with 23 thousand consumers in 23 countries. According to the research, Turks are number one in mobile payments in Europe with a percentage about 72.

Mastercard’ın tüketicilerin dijital hizmetler konusundaki eğilimlerini belirlemek üzere, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da yer alan 23 ülkede 23 bin tüketici ile yürüttüğü İnovasyon Endeksi araştırması tüketicilerin daha fazla dijital hizmet beklentisi içinde olduğunu ortaya koydu. Araştırma, tüketicilerin yüzde 90’ı akıllı telefon kullansa da henüz sadece küçük bir bölümünün biyometrik ödeme onayını tercih ettiğini gösteriyor.
Araştırmaya göre Afrika ve Orta Doğu’daki tüketicilerin yüzde 70’inden fazlası akıllı telefonlarıyla ödeme yapmaya hazırken, Batı Avrupa bu teknolojiye daha temkinli yaklaşıyor, henüz 5 tüketiciden sadece 2’si ödemelerini cep telefonlarıyla yapmaya sıcak bakıyor. Yine de tüketicilerin gözünde cep telefonları, plastik kartların alternatifi haline gelmiş durumda.
Araştırmaya dahil olan 5 tüketiciden 4’ü sosyal ağlardaki, seyahat, alışveriş ve finans alanlarındaki teknolojik yenilikleri yeterli buluyor; ancak sağlık, eğitim ve toplu ulaşım alanlarında yenilik beklentisi içinde olduklarını belirtiyorlar. Türkiye raporunda da katılımcıların yüzde 40’ı sağlık, eğitim ve toplu taşıma alanlarında daha çok dijitalleşme gerektiğini belirtirken, yüzde 25’i insan ilişkilerinde, ticarette ve seyahatte dijital çözümlerin gereğinden fazla ön plana çıkarıldığını düşünüyor.

TÜRK TÜKETİCİLER ÖDEMELERDE EN ÇOK CEP TELEFONUNU TERCİH EDİYOR
Genel sonuçlarda teknolojik yeniliklere sıcak bakan tüketiciler, ödemeler söz konusu olduğunda güvenlik ve emniyeti en ön sıraya koyuyorlar. Hepsi, banka hesabı güvenliğini ve emniyetini en önemli konu olarak görürken, ikinci sıraya da kişisel bilgilerinin güvenliğini koyuyor. Ödeme sürecinin hızlı ve basit olması da tüketici için değerli. Türk tüketicilerin yüzde 72’si ödemelerinde cep telefonunu tercih ediyor. Bunu, yüzde 34’lük kullanımla tabletler takip ediyor.

GİYİLEBİLİR ÖDEME TEKNOLOJİLERİNE DAHA ZAMAN VAR
Ödeme şekillerine geldiğimizde, cep telefonu özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Türkiye, Ukrayna ve İsviçre olmak üzere gittikçe daha yaygın bir şekilde en çok tercih edilen yöntemlerden. Tablet kullanımı da benzer bir trend sergiliyor. Giyilebilir ödeme teknolojilerinin kabul görmesi ise biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. Yine de bu yeni teknolojilere en sıcak bakan bölgeler Orta Doğu ve Afrika ülkeleri. İsviçre ve İtalya dışında Batı Avrupa ülkelerindeki tüketicilerin yüzde 40’ından fazlası yenilikçi ödeme şekillerinden hiçbirini kullanmıyor.

TÜKETİCİLER TEKNOLOJİK YENİLİK BEKLİYOR
Ann Cairns araştırma sonuçlarıyla ilgili ayrıca tüketicilerin teknolojik yenilik beklentisine de değindi: “Endeks sonuçları tüketicilerin sadece yeni ödeme çözümü beklentisinde olduklarını değil, bunun yanı sıra yoğun bir şekilde cep telefonlarını da kullanmak istediklerini gösteriyor. Onlarca yıldır, nakit paranın tek alternatifi plastik kartlardı. Ancak şimdi tüketiciler açık ve net bir biçimde yaşamlarının her alanında dijital yenilikler beklediklerini belirtiyorlar.”


Innovation Index research, Mastercard conducted to determine the tendency of people, related to digital services with 23 thousand people in 23 countries Europe, Africa and the Middle East demontrates that consumers expect more digital services. Research demonstrates that although 90 per cent of consumers use digital telephones, only a small part of consumers still prefer biometric payment confirmation.
According to the research, while more than 70 per cent of consumers in Africa and the Middle East are ready to make payment through their smart phones, Western Europe approaches this technology more cautiously and only 2 out of 5 consumers lean towards making their payments through mobile telephones. Still, mobile telephones have become an alternative to plastic cards in the eyes of the consumers.
4 Out of 5 consumers find technological innovations in the fields of travel, shopping and finance in social networks sufficient but state that they expect innovations in the fields of health, education and public transportation. While 40 per cent of the participants in the Turkish report state that more digitalization is necessary in the fields of health, education and public transportation, 25 per cent think that digital solutions in human relations, trade and travel are brought in the foreground more than necessary.

TURKISH CONSUMERS PREFER MOBILE TELEPHONES THE MOST FOR PAYMENTS
Consumers, who lean towards technological innovations in general results, prioritize safety and security for payments. All of them consider bank account safety and security as the most important issue and safety of their personal information second. Payment process being quick and simple are also sufficient for the consumers. 72% of Turkish consumers perefer mobile telephones for payments. Tablets come after this at 34%.

THERE IS MORE TIME FOR WEARABLE PAYMENT TECHNOLOGIES
When we think of payment technologies, mobile telephone is increasingly one of the most preferred methods for payments in Turkey, Ukraine and Switzerland, in addition to the Middle Eastern and African countries. Tablet use exhibits a similar trend. However, it looks like acceptance of wearable technologies will take a little more time. Still, the regions, which lean towards these technologies the most are the Middle Eastern and African countries. Consumers in Western European countries, other than Switzerland and Italy, do not use any of these innovative payment forms.

CONSUMERS EXPECT TECHNOLOGICAL INNOVATIONS
Ann Cairns also mentioned the technological innovation expectation of consumers, regarding research results: “Index results do not only show that consumers only expect new payment solutions but also want to use their mobile telephones intensely. The only alternative to cash was plastic cards for decades. However, now the consumers clearly state that they expect digital innovations in all aspects of their lives .”
 

nr

Yukarı