Haber Öne Çıkanlar

L’oréal Türkiye’nin öncelik verdiği 3 ana başlıktan biri ‘kadın’

L’Oréal Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Etkileşim Direktörü İrem Karaoda Tanrıkulu’nu ağırladığımız Mart sayımızda kadınların yetenek dönüşümünü sağlamak ve daha verimli iş ortamında çalışmalarına alan açmak adına geliştirdikleri stratejiyi okurlarımızla paylaşan Tanrıkulu, kadınların güçlendirilmesi ve kadınlara yönelik fırsat eşitliği sağlanması konusunda L’Oréal olarak yürüttükleri sosyal sorumluluk projelerinin etkisinden de bahsetti.

L’Oréal olarak kadınların yetenek dönüşümünü sağlamak ve daha verimli, etkili ve eşit iş ortamında çalışmalarına alan açmak adına nasıl bir strateji geliştirdiniz? L’Oréal Grup ve L’Oréal Türkiye bünyesinde üst düzey yönetim kadrosu ve personel kademesinde kadın istihdam oranınız nedir?

Kadınların sahip oldukları potansiyele ulaşması ve fırsat eşitliği yaratmak L’Oréal Grup’un en önemli hedefl erinden birisi. Grupta, 85 binden fazla kişiye ulaşan global iş gücü içerisinde liderlik pozisyonlarının yüzde 55’ini kadınlar oluşturuyor. Buna ek olarak, bilim temelli lider Tekno-Güzellik şirketi olarak öne çıkan L’Oréal Grup bünyesinde araştırma ve inovasyon ekiplerimizin yüzde 70’i yine kadınlardan oluşuyor.

Türkiye’nin lider Tekno-Güzellik şirketi L’Oréal Türkiye olarak da öncelik verdiğimiz 3 ana başlığımızdan biri ‘kadın’ olarak öne çıkıyor. Kadınların hayatın her alanında öne çıkmasını en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu bakış açımız istihdamda da kendini gösteriyor. L’Oréal Türkiye’de toplam çalışanlarımızın yüzde 66’sı kadınlardan oluşurken, kadın L’ORÉAL TÜRKİYE’NİN ÖNCELİK VERDİĞİ 3 ANA BAŞLIKTAN BİRİ ‘KADIN’ yönetici oranımız da yüzde 56. Bu istihdam oranlarımız ile ülkemize de öncülük eden şirketlerden birisi konumundayız.

İstihdamdaki kadın oranımızın yüksek olması ile birlikte kadın çalışma arkadaşlarımızın çalışma koşullarında da önemli faydalar sağlamaya odaklanıyoruz. Örnek olarak, ebeveynlik izninde çocuklarıyla daha fazla ve keyifl i vakit geçirebilmeleri için gerekli yenilikleri hayata geçiriyoruz. Yasal doğum izni Türkiye’de 16 hafta iken L’Oréal Türkiye’de 18 hafta olarak uygulanıyor. Ebeveynlik izni öncesinde veya sonrasında ihtiyaç duyulması halinde onlara rehberlik edecek “ebeveyn buddy” uygulamamız bulunuyor. Bu yolla çalışanlarımız ebeveynlik süreçleri ile ilgili deneyimlerini ve yaşadıklarını birbirleriyle paylaşıyorlar. Öte yandan ebeveyn olacak çalışanlarımız için ilk yardım eğitimi sunuyor, ebeveynlik izni boyunca eğitimlerimizden her zaman yararlanabilme imkanı sağlıyoruz.

Kadın çalışma arkadaşlarımıza sunmuş olduğumuz faydanın yanında, gerek ülkemiz gerekse bilim dünyası için hayata geçirdiğimiz ve bizim için mutluluk kaynağı olan ‘Bilim Kadınları İçin’ projemizin bu yıl 22’ncisini gerçekleştireceğiz. UNESCO iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ve Türkiye’de geride bıraktığımız 21 yılda 120 bilim kadınımıza destek verdiğimiz proje ile tüm dünyada yetenekli bilim kadınlarının hak ettikleri değeri görmelerine yardımcı oluyor ve gençlere bilim kadını olma yolunda ilham veriyoruz.

Kadınların güçlendirilmesi ve kadınlara yönelik fırsat eşitliği sağlanması konusunda yürüttüğünüz sosyal sorumluluk projeleriyle de farkındalık yaratan bir markasınız, bu projelerinizden de bahseder misiniz?

Grup markalarımız da ülkemizde kadınlara yönelik birçok proje yürütüyorlar. L’Oréal Paris’in “StandUp – Sokak Tacizine Karşı Dur” 5D eğitim programı ile insanlara öz değerlerini hatırlatma ve hayallerine ulaşmaları için onlara güç verme hedefiyle somut adımlar atılıyor. L’Oréal Paris; dünya çapında Hollaback!, Türkiye’de ise BÜYEM (Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi) ile yürüttüğü StandUp programı ile sokak tacizi konusunda farkındalık yaratmayı ve daha fazla insanın bu soruna karşı durmasını sağlamayı hedefl iyor. Bu program kapsamında, L’Oréal Grup’un yer aldığı ülkeler içerisinde en çok eğitim verilen ülke Türkiye oldu.

Öte yandan L’Oréal Grup kadınların güçlendirilmesi konusunda tüm ekosistemi de harekete geçirme hedefiyle STK iş birlikleri için 50 milyon Euro’luk global bir fon oluşturmuş durumda. Türkiye’den de 2 STK bu fondan kaynak sağlamayı başardı. Kadınların güçlendirilmesi ve fırsat eşitliği sağlanması noktasında dünyada gidilmesi gereken çok fazla mesafe bulunuyor. Bu yolun katedilmesi için L’Oréal Grup olarak gerek gerçekleştirdiğimiz projeler, gerekse iş birliklerimiz ile üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.