Haber Öne Çıkanlar

Kadınların iş yaşamında güçlü birer aktör olmalarını sağlamak için çalışıyoruz

Kadın çalışanlarının yeteneklerini geliştirmelerini ve iş ortamında etkin bir şekilde yer almalarını desteklemek için çeşitli stratejiler izlediklerini aktaran Paulmark Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kayatürk, kadınların iş yaşamında güçlü birer aktör olmalarını sağlamak için çalıştıklarını vurgulayarak perakende sektöründe kadınların varlığının artmasının, sektörde pozitif ve dönüştürücü bir değişime öncülük edebileceğini ifade etti.

Paulmark olarak kadınların yetenek dönüşümünü sağlamak ve daha verimli, etkili ve eşit iş ortamında çalışmalarına alan açmak adına nasıl bir strateji geliştirdiniz?

Paulmark olarak kadınların iş gücündeki potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için kapsayıcı bir strateji benimsiyoruz. Bu strateji, eğitim ve gelişim fırsatlarıyla desteklenen bir kültür oluşturmak, liderlik pozisyonlarında kadınların temsilini artırmak ve çeşitliliği teşvik etmek üzerine KADINLARIN İŞ YAŞAMINDA GÜÇLÜ BİRER AKTÖR OLMALARINI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ odaklanmaktadır. Ayrıca, cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik eden politikalar ve programlar geliştirerek, kadınların iş yaşamında güçlü birer aktör olmalarını sağlamak için çalışıyoruz.

Paulmark olarak kadınların yetenek dönüşümünü sağlamak ve daha verimli, etkili ve eşit iş ortamında çalışmalarına alan açmak adına nasıl bir strateji geliştirdiniz?

Paulmark olarak, kadınların yeteneklerini geliştirmelerini ve iş ortamında etkin bir şekilde yer almalarını desteklemek için çeşitli stratejiler izliyoruz. Bu stratejiler arasında mentorluk programları, kadın liderlik gelişim programları, esnek çalışma modelleri ve cinsiyet eşitliğini teşvik eden politikalar bulunmaktadır. Ayrıca, kadın çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak için düzenli geri bildirim süreçleri ve çalışan memnuniyeti anketleri düzenliyoruz.

Perakende sektöründe kadınların varlığının artmasıyla birlikte sektörde nasıl bir değişim söz konusu olabilir?

Perakende sektöründe kadınların varlığının artması, sektörde çeşitliliğin ve yenilikçiliğin artmasına katkı sağlayabilir. Kadınların iş gücüne daha fazla katılımı, farklı bakış açılarının ortaya çıkmasını ve tüketici ihtiyaçlarına daha duyarlı çözümlerin geliştirilmesini teşvik edebilir. Ayrıca, kadınların yönetim ve liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmesi, işletmelerin sürdürülebilir büyüme ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle, perakende sektöründe kadınların varlığının artması, sektörde pozitif ve dönüştürücü bir değişime öncülük edebilir.