Haber Öne Çıkanlar

Enerji sektöründe kadın istihdam oranı yüzde 22 seviyesinde

ZES Satış Grup Müdürü Gözde Sarıgülle Solak ile bir araya geldiğimiz Mart sayımızda enerji ve otomotiv sektörlerinde kadın istihdamını konuştuk. Sarıgülle Solak, hizmet verdikleri sektörlerin cinsiyet eşitliğini yakalamak bakımından oldukça zorlayıcı olduğunu ifade etti.

ZES olarak kadınların yetenek dönüşümünü sağlamak ve daha verimli, etkili ve eşit iş ortamında çalışmalarına alan açmak adına nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Bir Zorlu Enerji iştiraki olarak 2018 yılında faaliyetlerine başlayan markamız ZES’te, kurulduğumuzdan bu yana Zorlu Enerji’nin eşitlik ve kapsayıcılık vizyonu ışığında değer zincirinin genelinde cinsiyet ve fırsat eşitliğini destekleyen uygulamaları hayata geçiriyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılık kriterleri çerçevesinde şekillenen bir iş ortamının ve çalışan kültürünün geliştirilmesine öncelik verirken; bu amaç doğrultusunda tanıtım faaliyetleri, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgilendirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik çalıştay, seminer ve eğitimler düzenliyoruz. Şirket çalışanlarına farkındalıklarını artıracak ve fırsat eşitliği kapsamında kariyerlerine yön vererek çalışan memnuniyetini yükseltecek projeler yürütüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında kadın erkek çalışanlar arasında ücret ve yan haklar konusunda bir ayrım yapılmıyor. Çalışma süresi boyunca çalışanların mesleki, teknik ve kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitimler veriliyor ve yetkinlikler göz önünde bulunduruluyor.

Hizmet verdiğiniz sektör açısından kadın istihdamını değerlendirebilir misiniz?

Hizmet verdiğimiz sektörler, cinsiyet eşitliğini yakalamak bakımından oldukça zorlayıcı. Elektrikli araç şarj istasyonu işletmeciliği; hem enerji sektörüne hem otomotiv sektörüne yakınen temas eden bir iş alanı. Aslında bu iki sektörde de erkeklerin daha yoğun olarak istihdam edildiğini biliyoruz. Enerji sektöründe kadın istihdam oranı yaklaşık %22 seviyesindeyken; otomotiv sektöründe de bu oran %21 civarında. Erkeklerin yoğun olduğu bu sektörlerde kadınların hem sahada hem de ofiste daha görünür olması ve sayılarının artması için örnek uygulamalara ihtiyaç var. Üniversite eğitiminin yanı sıra teknik eğitimlerle de desteklenmesi gereken bu alanlarda yıllar içerisinde yaşanması öngörülen kalifiye çalışan eksikliğinin bir kısmının kadınları bu alana yönlendirerek kapatılması mümkün.

Elektrikli araç şarj istasyonu işletmeciliği kapsamında verdiğimiz hizmeti kadın kullanıcılar açısından değerlendirdiğimizde ise; Türkiye’de son yapılan araştırmalara göre kadınlar arasında ehliyet sahibi olma oranı 2010’dan 2022’ye istikrarlı bir artış göstermiş durumda. 2022 yılında Türkiye’de ehliyet sahibi kişilerin %29’unu kadınlar oluştururken, bu oran 2010’da sadece %19 seviyesindeydi. Elektrikli araçlara geçiş motivasyonuna yönelik bir araştırmada ise kadınların %48’inin CO2 emisyonu olmaması nedeniyle elektrikli araç kullanımına yakın oldukları tespit edilmiş.

Biz de, bilinç düzeyi ve çevre hassasiyeti yüksek tüm kullanıcılarımız için en konforlu şarj deneyimini sunmaya çalışıyoruz.

Ülke nüfusunun %49,9’unu kadınlar oluştururken, hem beyaz hem de mavi yaka statülerinde iş gücüne katılma oranı günümüzde hala çok düşük. 2021 yılı TÜİK verilerine göre 15 yaş ve üstü kadınların iş gücüne katılma oranı %32,8 iken yönetici pozisyonundaki kadınların oranı ise %20 ,7. Enerji sektöründe bu oran nasıl, sizce kadınların katma değeri yüksek iş alanlarında sayısı neden az, bu konuda şirket ve yöneticilere düşen sorumluluklar nelerdir?

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2023 yılı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporuna göre ENERJİ SEKTÖRÜNDE KADIN İSTİHDAM ORANI YÜZDE 22 SEVİYESİNDE tam eşitliğe ulaşmak için küresel anlamda gidilmesi gereken yol 131 yıl sürecek. Türkiye’ye baktığımızda ise cinsiyet uçurumunu kapatma oranı %63,8 ve raporda 129. sırada yer alıyor.

Bu istatistiğe göre; Türkiye birçok ülkeden daha fazla efor sarf etmesi gereken bir ülke. Global olarak enerji sektörü, kadınların her düzeyde ancak en belirgin şekilde STEM mesleklerinde ve liderlik düzeylerinde ciddi derecede yetersiz temsil edildiği bir sektör olarak öne çıkıyor. Yenilenebilir Enerji Ajansı’na (IRENA) göre enerji sektörü, cinsiyet açısından dengeli olmaktan uzak.

Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına girdiğimiz 2023 yılında kadınların %70’inin iş gücünün dışında olduğunu görmek üzücü. Kadınların iş gücüne dahil olamama nedenleri arasında birçok engel olduğunu biliyoruz ancak toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplar, kadınların iş yaşamına girmesinin önündeki en önemli engel. Bu engellerin aşılması için her şirketin cinsiyet ve fırsat eşitliğini destekleyen uygulamaları devreye alması, kadın istihdamını teşvik etmesi, iş yaşamındaki eşitsizliklere son vermesi gerekiyor.