Franchise

Nevco Holding’te son 5 yılda kadın istihdamı yüzde 205 oranında arttı

Son 5 yılda, üst düzey yönetim kadrosu ve personel kademesinde kadın istihdam oranında yüzde 205’lik bir artış yaşayan Nevco Holding, günümüzde yüzde 30 oranındaki kadın çalışanıyla yeme içme sektöründe fark yaratıyor. Holding bünyesinde kadınların yetenek dönüşümünü sağlamak ve daha verimli, etkili ve eşit bir iş ortamında çalışmalarını teşvik etmek için çeşitli stratejiler geliştirdiklerini aktaran 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak hazırladığımız sayımızda dergimizde ağırladığımız Nevco Holding Genel Müdürü Çelen Gazi ile hem kendi iş hayatında yaşadığı zorlukları ve bu zorluklar karşısında kendisini motive eden unsurları hem de holding bünyesinde kadın iş gücünün artırılması adına hayata geçirdikleri projeleri konuştuğumuz keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Kadın bir yönetici olarak iş dünyasına adım attığınız günden bu yana ne gibi zorluklarla karşılaştınız, bu zorlukların üstesinden gelirken sizi motive eden ve ilham veren faktörler neler oldu?

İş dünyasında yetenek dönüşümü engellenen kadınlara devam etme gücü verecek neler söylersiniz? Kadın yönetici olarak iş dünyasına girdiğimden beri karşılaştığım zorluklar arasında cinsiyet ayrımcılığı, fırsat eşitsizliği ve iş-yaşam dengesi sorunları yer alıyor. Kararlılığım, destekleyici bir ağın varlığı ve kendi başarı hikayemden aldığım güç, beni bu zorlukların üstesinden gelmeye motive eden şeyde büyük rol oynadı. Yetenek dönüşümü engellenen kadınlar için kendinden emin olmak, değerlerinizi bilmek ve hedefl erinize odaklanmak önemlidir. Kendilerini sürekli geliştirmeleri ve mentorluk, eğitim ve ağ oluşturma gibi kaynaklarla destekleyici bir ortama sahip olmaları da onlar için önemlidir.

Nevco Holding olarak kadınların yetenek dönüşümünü sağlamak ve daha verimli, etkili ve eşit iş ortamında çalışmalarına alan açmak adına nasıl bir strateji geliştirdiniz?

Nevco Holding olarak kadınların yetenek dönüşümünü sağlamak ve daha verimli, etkili ve eşit bir iş ortamında çalışmalarını teşvik etmek için çeşitli stratejiler geliştirdik. Bu stratejiler arasında şunlar bulunmaktadır:

Eğitim ve Gelişim Programları: Kadın çalışanlarımızın liderlik becerilerini ve kariyerlerini geliştirmeleri için özel eğitim ve mentorluk programları düzenliyoruz.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikaları: Eşit fırsatlar ve adil işe alım politikaları oluşturarak, kadınların iş gücümüzde daha fazla yer almasını sağlıyoruz.

Esnek Çalışma Modelleri: İş/hayat dengesini desteklemek amacıyla esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma imkanları gibi çeşitli esnek iş modelleri sunuyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Programları: Şirket genelinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmak için düzenli eğitim ve bilgilendirme programları düzenliyoruz.

Kadın Ağı ve Destek Grupları: Kadın çalışanlarımız arasında destek ve dayanışmayı teşvik etmek için kadın ağı ve destek grupları oluşturuyoruz.

Bu stratejiler, Nevco Holding’in kadın çalışanlarını desteklemeye yönelik kapsamlı bir yaklaşımı yansıtmaktadır.

Nevco Holding bünyesinde üst düzey yönetim kadrosu ve personel kademesinde kadın istihdam oranınız nedir, son 5 yılda bu oran nasıl bir değişim gösterdi ve bu değişimdeki etkenler neler oldu?

Şu anda kadın istihdam oranımız %30. Nevco Holding olarak, kadın istihdamına ve kadınların başarısına olan güçlü inancımızı ve güvenimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Son 5 yılda, üst düzey yönetim kadrosu ve personel kademesinde kadın istihdam oranımızda %205’lik bir artış gördük. Bu istatistik sadece bir rakamdan ibaret değil, aynı zamanda şirket olarak kadınların potansiyelini ve yeteneklerini değerlendirme konusundaki kararlılığımızın bir yansımasıdır.

Bu olumlu değişiklikte en önemli faktör, şirketimizin kadın istihdamına bakış açısının önemli bir dönüşüm geçirmesidir. İşe alım ve terfi süreçlerinde cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılığını vurgulayan politikalar ve uygulamalar benimsememiz, bu başarıya katkıda bulunan unsurlardan biridir. Ayrıca, kadınların liderlik pozisyonlarına yükselmesini teşvik etmek amacıyla mentorluk ve kariyer gelişimi programları başlatmış bulunmaktayız. Bu süreçte, çalışanlarımız arasında bir dayanışma ve destek ağı oluşturduk, çünkü çeşitliliğin iş yerinde verimliliği artırdığına inanıyoruz ve bu bizi önümüzdeki dönemlerde de daha güçlü kılar.

Bu başarı hikayesini paylaşırken sadece istatistikleri değil, aynı zamanda Nevco Holding’in içten ve samimi bir şekilde kadın çalışanlarının değerini görmesi ve onlara destek olması gibi temel değerleri de vurgulamak istiyoruz.

2021 yılı TÜİK verilerine göre yönetici pozisyonundaki kadın oranı yüzde 20,7’ydi. Sizce Türkiye’de üst düzey yönetimde çalışan kadın sayısı yeterli mi, bu oranın artırılması adına şirket ve yöneticilere düşen sorumluluklar nelerdir?

TÜİK verilerine göre, Türkiye’deki yönetici pozisyonundaki kadın oranının %20,7 olduğu bir gerçek. Ancak, bu oranın yeterli olup olmadığına dair kesin bir değerlendirme yapmak zor. İdeal oran, çeşitli faktörlere ve toplumun genel algısına göre değişebilir. Ancak, cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğini teşvik etmek adına bu oranın artırılması büyük bir önem teşkil etmektedir.

Şirketler ve yöneticiler için bir dizi sorumluluk ortaya çıkmaktadır, bunlardan başlıcaları;

Eşit Fırsatlar Sunmak: İşe alım sürecinde cinsiyet ayrımcılığına karşı aktif bir mücadele ile şirketlerin kadınlara eşit fırsatlar sunmalarını sağlamaktır.

Kariyer Gelişimini Desteklemek: Kadın çalışanların liderlik pozisyonlarına yükselmesini teşvik etmek için kariyer gelişim programları ve mentorluk imkanları etkili bir şekilde sağlanmalıdır.

Esnek Çalışma Modelleri: İş/hayat dengesini desteklemek amacıyla, şirketler esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma gibi çeşitli esnek iş modelleri sunmalıdır. Toplumsal Farkındalık: Şirketler, cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik konularında toplumsal farkındalığı artırmak için çeşitli kampanyalar düzenleyerek aktif bir rol üstlenmelidir. Üst Yönetimin Taahhüdü: Şirket yönetimi, cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğini teşvik etmek adına kararlı bir taahhüt göstermelidir.

Bu sorumlulukları yerine getirerek, şirketler üst düzey yönetimde kadın istihdamını artırabilir ve daha kapsayıcı bir iş ortamı oluşturabilirler. Bu çabalar, sadece iş dünyasında değil, toplum genelinde de olumlu bir etki yaratabilir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ne yazık ki ülkemizde hala istenilen düzeyde değer görmüyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için en temelde yapılması gerekenler sizce nedir, bu farkındalığa nasıl ulaşılabilir?

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için atılması gereken temel adımlar şunlardır:

Eğitim ve Farkındalık: Cinsiyet eşitliği konusunda toplumun geniş kesimlerine yönelik eğitim programları düzenlenmeli ve bilinçlendirme faaliyetleri artırılmalıdır. Eğitim kurumları, medya ve sivil toplum kuruluşları bu konuda liderlik rolü üstlenebilir.

Yasal Düzenlemeler ve Uygulama: Cinsiyet ayrımcılığını yasaklayan etkili yasal düzenlemeler yapılmalı ve bu düzenlemelerin etkili bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır. Kadınların Güçlenmesi: Kadınların eğitim, iş ve siyasi katılım gibi alanlarda güçlenmelerini destekleyecek politikalar hayata geçirilmelidir. Ekonomik açıdan güçlü ve bağımsız kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında kilit bir rol oynar.

Erkek Katılımı ve Pozitif Erkeklik: Cinsiyet eşitliği, kadınlarla birlikte erkeklerin de sorumluluğudur. Erkeklerin bu konuda aktif rol alması, pozitif erkeklik rollerinin teşvik edilmesi ve cinsiyet rollerinin esnekliğinin artırılması hedefl enmelidir.

Toplumsal İletişim ve Kampanyalar: Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili etkili iletişim stratejileri belirlenmeli ve bilinçlendirici kampanyalar düzenlenmelidir. Medya, bu konuda pozitif ve destekleyici bir rol üstlenerek toplumu bilinçlendirebilir.

Bu adımların birleşimiyle, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda daha büyük ilerlemeler kaydedilebilir ve daha adil bir yaşam alanı oluşturulabilir.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik, sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir fırsattır. Farklı bakış açıları ve deneyimler, iş dünyasında ve toplumda daha zengin bir mozaik oluşturarak yenilikçi çözümlerin ve sürdürülebilir başarıların kapılarını açabilir. Bu nedenle, herkesin eşit fırsatlara ve saygıya sahip olması sadece adil bir toplum yaratmakla kalmaz, aynı zamanda daha dinamik ve rekabetçi bir dünya için de kritiktir.

Bu önemli mücadeleye destek olmaya devam edelim! Çeşitliliği kutlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine doğru ilerlemek, sadece bireylere değil, aynı zamanda tüm topluma büyük bir değer katmaktadır.