AVM

AVM’ler 2023’te cirolarını ikiye katladı

AVM Endeksi 2023 yılı verilerine göre, perakende sektörü pandeminin olumsuz etkisinden kurtuldu ve 2023’te AVM Ciro Endeksi yüzde 99,6 arttı. 2023 yılında metrekare başına toplam ciro ise 89.432 TL’ye yükseldi.

AVM Endeksi 2023 yılı verilerine göre, perakende sektörü pandeminin olumsuz etkisinden kurtuldu. Alışveriş merkezi metrekare verimliliğini düzenli biçimde analiz eden AVM Endeksi verilerine göre, alışveriş merkezi metrekare cirosu 2023 yılında bir önceki seneye göre nominal değerde (enflasyondan ayrıştırılmamış) %99,6 artış gösterdi. 2010 yılı bazına göre endeks 2023 yılında 1890 puana ulaştı.

2023 yılında, AVM metrekare verimliliğinde Anadolu ile İstanbul AVM’leri arasında anlamlı bir fark gözlemlendi. Metrekare verimliliği bakımından Anadolu’daki AVM’ler, İstanbul AVM’lerine göre daha hızlı bir yükseliş trendi ortaya koyuyor. 2010 yılı baz alındığında İstanbul AVM’lerindeki verimlilik endeksi 2030 iken, Anadolu AVM’lerinde durum 1772 olarak gerçekleşti. Uzmanlar bu durumu İstanbul AVM’lerindeki yabancı turistlerin cirolar üzerindeki olumlu etkisine bağlıyor.

Metrekare başına toplam ciro İstanbul’da %85,6, Anadolu’da %115,3 artış gösterdi. 2023 yılında m2 başına toplam ciro İstanbul AVM’lerinde 110,6 bin TL olarak gerçekleşirken bu durum Anadolu AVM’lerinde 75,3 bin TL oldu.

Nitelikli alışverişçiler AVM’lere döndü

AVM metrekare başı ciro verileri pandemi sonrası düzelmeyi işaret ederken bu durum henüz müşteri ziyaret davranışına yansımamış görünüyor. 2010 yılı AVM ziyaretçi endeksi 100 kabul edildiğinde, pandeminin zirve yaptığı yıl olan 2020 yılında ziyaret endeksi yarıya inerek 56’yı göstermişti. 2023 yılında metrekare başına düşen ziyaretçi endeksi toparlanma göstererek 98’e yükselse de hala 2010 yılındaki sayıyı yakalayabilmiş değil. Ziyaret endeksine göre, 2023 yılında toplam ziyaretçi sayısı 2022 yılına göre %12,7’lik bir artış gözlemlendi.

Uzmanlar, ziyaretçi sayısının henüz istenen seviyeye ulaşmamasına karşın, AVM cirolarındaki hızlı yükselişi, AVM’leri daha verimli müşterilerin ziyareti ile açıklıyor. Başka bir ifadeyle sosyalleşme ya da diğer gerekçelerle AVM’ye gelen ve nispeten daha az harcama yapan müşteri yerine 2023 yılında daha alışveriş odaklı müşterilerin AVM’leri ziyaret ettiği anlaşılıyor.

Ziyaret Endeksinde İstanbul AVM’leri 2010 yılı 100 baz endeksine göre 92 puana ulaşırken, Anadolu AVM’lerinde metrekare başı ziyaretçi endeksi 106 puan olarak gerçekleşti. Bu durum müşteri davranışı bakımından Anadolu AVM ziyaretçilerinde daha hızlı bir toparlanmanın gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Kategori Bazında Ciro Endeksi Endeksi

Endesksi ,kategoriler bazında geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında en fazla artış %114 ile teknoloji kategorisinde görüldü. Diğer kategorisinde %100, yiyecek içecek kategorisinde %98, giyim kategorisinde %92, hipermarket kategorisinde %91 ve ayakkabı kategorisinde %90’lık bir artış yaşandığı görülüyor.