Makaleler

Franchise, teknoloji ile büyüyor

Teknoloji iyi kullanıldığında hayatımızı kolaylaştırıyor. Hem bireysel hem de kurumsal olarak teknoloji artık vazgeçilmezimiz. Ancak teknolojiyi verimli kullanmak çok önemli.

Verimli kullanamazsak teknoloji bizim için büyük sıkıntılar doğurabiliyor. Karmaşıklık yaratıyor. Hatta güvenliğimizi bile tehdit edebiliyor.

Bilgi çağında teknolojiyi iyi yönetirsek bizi yukarılara çıkarıyor. Teknoloji sayesinde bilgiyi avuç içine sıkıştırabiliyoruz. Hatta bilgi öyle küçük de değil. Big data adını verdiğimiz kadar çok bilgiyi avuç içine alabiliyoruz. Bunu bize teknoloji sağlıyor. Küçük büyük fark etmiyor tüm şirketler için de teknoloji büyük kolaylıklar sağlıyor. Özellikle küçük işletmeler için teknoloji yeni ufuklar açıyor. Küçük işletmeler girdi maliyetlerini, satış marjlarını, personel yönetimini ve yeni müşterileri teknoloji sayesinde kontrol edebiliyorlar. Geleneksel yöntemlerle bunları kontrol etmek çok zorken teknoloji sayesinde çok kolaylaşıyor. Bu bilgilerin kontrolünü elinde tutan işletmeler pazardaki fırsatları görebiliyor ve yeni atılımlara cesaret edebiliyorlar.

Aslında teknoloji bize bilgiyle cesareti veriyor. Cesur olan işletmeler de haliyle yeni şubeler açmak ve yeni pazarlara girme konusunda daha başarılı oluyorlar.

Özellikle günümüzdeki zor şartlarda işletmelere teknolojiye yatırım yapmalarını, teknolojiyi harcama ve masraf olarak görmemelerini özellikle tavsiye ediyorum. Teknolojiye yatırım olarak bakarlarsa gelecekte iyi ki de teknolojiye yatırım yapmışız diyecekler. Çünkü teknoloji bilgiye sahip olmayı, bilgiyi yönetmeyi ve işlerini sağlam adımlarla büyütmeyi sağlıyor.

Özellikle franchise kavramı çok önemli bir kavram. Biz ülke olarak bu güzel kavramı son yıllarda daha fazla sevdik. Çünkü bizi büyüttü, geliştirdi. Teknoloji ile birleşince de fayda maliyet analizlerimizi firmalarımız lehine geliştirdi.

Potansiyel gücümüzü franchise ile daha da ileri götüreceğiz. Bunu yapabilecek bilgiye de sahibiz aslında. Teknolojiyi franchise ile birleştirince büyüyen işletmeler bizi daha fazla heyecanlandırdı ve daha da umutlandırdı. Bu sebeple teknoloji ile franchise evliliğini çoğaltacak her türlü girişimi destekleyerek ülkemizi büyütmemiz gerekir diye düşünüyorum.

Çünkü bu güzel ülkemizin varlıklarını hem ulusala hem de uluslararası alana franchise ve teknoloji ile taşıyacağız.