Eğlence

Eurogap, ürünlerin yeterliliği ve güvenliği konusunda hizmet sunuyor

EuroGap Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçi Müfettiş İlhan Fidanboy’u ağırladığımız Ocak sayımızda firma olarak sundukları hizmetlerin ve akreditelerin detaylarını aktaran Fidanboy, ulusal ve uluslararası arenada yetkilendirilmiş bir marka olmak isteyen eğlence sektörü temsilcileri için de değerli bilgiler paylaştı.

EuroGap Şirketler Grubu’nu tanıyabilir miyiz, okurlarımız için hizmet çerçevenizin detaylarından bahseder misiniz, hangi sektörlerle iş birliği içerisindesiniz?

EuroGap Şirketler Grubu, 2006 yılında kurulmuş olan, 176 ülkeye akredite olduğu alan ve standartlarda uygunluk (ürün, sistem, muayene test kalibrasyon ve personel sertifikasyon) değerlendirme hizmeti sunan milli ve yerli sermayeli bir şirketler grubudur.

Uygunluk değerlendirme şu anlama gelmektedir; ürün veya hizmeti alacak müşterinin veya kullanacak tüketicinin, ürünün kaliteli veya doğa, çevre ve insan sağlığına zararlı olmadığını yani güvenli olduğunu bilmesi veya değerlendirmesi imkân dâhilinde olmayabileceğinden doğal olarak içinde bir endişe yer alır. Güvenebileceği, satıcıdan ve alıcıdan bağımsız, üçüncü taraf bir kuruluşun (EuroGap Şirketler Grubu gibi) mevzu bahis ürünün veya hizmetin kabul gören standart ve şartnameler çerçevesinde yeterliliğini onaylaması, alıcıya ve alıcının kullanıcısına ürünün yeterliliği ve güvenliği konusunda bir güven sağlar.

Buna; ulusal ve uluslararası uygunluk değerlendirme hizmeti, gerçekleştiren kuruluşa ise de Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu demekteyiz. Uygunluk değerlendirme sağlayan bizim gibi kuruluşların güvenilirliğini de akreditasyon sistemi sağlar. Ülkemizde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş olan kuruluşlar, TÜRKAK’ın üyesi olduğu EA (Avrupa Akreditasyon Birliği) üzerinden karşılıklı tanıma (MLA) anlaşması ile IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) kapsamında kabul edilir. Dolayısıyla, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarının sertifikaları ve raporları hemen hemen tüm dünyada akredite kabul edilir.

Bu çerçevede, EuroGap Enstitü Şirketlerimizin de TÜRKAK tarafından ulusal veya uluslararası standartlar çerçevesinde denetlenerek akredite olması sonucu akreditasyon kapsamında verdiği tüm sertifika ve raporlar da tüm dünyada geçerli ve akreditasyon sistemi içerisindedir. Bu sebeple akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olmamız önemlidir.

Belli başlı hizmetlerimiz; öncelikle aktivite (oyun, eğlence, macera ve spor) alanında olmak üzere, yapı malzemelerinde ve yönetim sistemlerinde şunlardır:

1. Ürün belgelendirme

2. Ürünlerin ve işletmelerin muayenesi (İmalat Muayenesi, Kurulum Muayenesi, İşletme Muayenesi, Yıllık Periyodik Muayene)

3. Test ve analiz

4. Kalibrasyon

5. Yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi

Tabii burada sayamadığım daha pek çok hizmetimiz de mevcuttur.

Eğlence sektöründe hizmet veren bir marka güvenilir bir biçimde faaliyetlerini sürdürebilmek için ulusal ve uluslararası çapta hangi kriterleri sağlamalı, EuroGap Şirketler Grubu olarak eğlence sektörü özelinde sunduğunuz hizmetleriniz nelerdir?

Sektörün aktörlerinin ulusal ve uluslararası standartların farkında olarak faaliyetlerini planlamaları ve gerçekleştirmeleri önemli. Yani, yeni bir ürün tasarlarken bir yandan da standardın gereklerini dikkate alarak malzemeyi, geometriyi, bileşenleri ve yerleşimi belirlemeli; üretim süreçlerinde standartların gereklerini dikkate almaları ve nihai olarak montaj ve tamir, tadilat gibi satış sonrası hizmetlerde de ürünlerin standarda uygunluğunu sağlamaya devam edecek şekilde faaliyet göstermeleri gerekmekte. Benzer husus işletmeciler için de geçerli. İşletmecilerin standartların işletmeler için olan beklentilerini iyi analiz etmeleri gerekmekte. İşletmede çalışan personelin eğitim gereklilikleri, kimi yerlerde kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri ya da müşterilere bilgilendirme yapılmasının önemi gibi pek çok husus aktivite, oyun, eğlence sektörünün standartlarında halihazırda belirlenmiş durumda. Elbette ki bunun bir maliyeti var. Kalitenin her zaman bir maliyeti var ama standardın altında kalitenin maliyeti uzun vadede her zaman daha yüksek olacaktır.

Ayrıca, ülkemizde yerel bir kuruluş tarafından bu hizmetlerin verilmesi, uluslararası alanda faaliyet gösteren üretici ve işletmecilerin yurt dışında mevcut belgelendirme ve muayene kuruluşlarının yüksek maliyetli olan denetim ve belge ücretlerinin önüne geçerek hem rekabet şartlarını iyileştirmekte hem de milli sermayenin yurt dışına çıkmasını engellemekte.

Eğlence sektörüne yönelik sunduğunuz hizmet sürecinizin detaylarından bahseder misiniz, ulusal ve uluslararası arenada yetkilendirilmiş bir marka olmak isteyen eğlence sektörü temsilcilerine yol göstermek adına nasıl bir rol üstleniyorsunuz?

Elbette. EuroGap Şirketler Grubu aktivite (oyun, eğlence, macera ve spor) alanları içerisinde bulunan ürün veya hizmetleri kabaca macera parkları, lunapark, oyun ve dış mekan egzersiz ekipmanları, spor sahaları elektrikli ve elektriksiz oyuncaklar olarak 5 ana başlık altında toplayabiliriz.

Biz, aktivite ekipmanlarının tasarım ve üretim aşamalarının standarda uygun olarak gerçekleştirildiğinin tarafımızca kontrol edilmesi sonucunda üreticiye uygunluk belgesi verilmesini sağlıyoruz. Bu kontrol, malzemelerin test edilmesini, ürün güvenliğinin kurulu ürünler üzerinde muayene edilmesini ve üreticinin imalat kontrol sisteminin, yani personel, ekipman, ölçüm ve dokümantasyon sisteminin ürünün sürekli olarak standart şartlarına uygun üretilmesini sağlayacak kabiliyette olup olmadığının tespitini içermekte.

Diğer taraftan ürün muayenesi dediğimiz hizmet; yerinde halihazırda monte edilmiş olan aktivite ekipmanlarının, montaj sonrası veya periyodik olarak muayenesini içermekte. Çünkü her ne kadar imalat şartlarında ürünler standardın şartlarını sağlamış olsa da, montaj apayrı bir husus. Montajın düzgün ve kurallara uygun bir şekilde yapılması önemli. Bu sebeple, kurulan aktivite alan ekipmanlarının montaj sonrasında standarda uygun olup olmadığı veya başka bir söyleyiş ile kullanıcı için yeterince güvenli olup olmadığının tespiti önemli. Bir başka husus, aktivite alan ekipmanları yoğun kullanılan, genelde açık alanda olan, vandalizme uğrayabilen ve dolayısıyla kolay yıpranan ekipmanlar. Bunların periyodik olarak muayene edilmesi, güvenliğinin sürdürülebilmesinin uzman ekiplerce kontrolü ve raporlanmasını sağlamakta. Biz bu hizmeti de vermekteyiz.

Ayrıca, işletmelerin yeterliliğini de muayene etmekteyiz. İşletmenin personel, donanım, işaretlemeler ve dokümantasyonunun, güvenli ve standartlara uygun bir seviyede sağlanıp sağlanmadığını tespit etmekteyiz.

Bu muayeneler neticesinde, eğer varsa eksiklikleri raporlayarak muayeneyi talep eden kurum veya kuruluşa vermekteyiz. Böylece uzman ekiplerimiz ile gerçekleştirdiğimiz tüm bu faaliyetler sonucunda, aktivite, eğlence, spor alanlarında hizmet sağlayan, alan ve kullanan gibi tüm tarafların güvenebileceği bir altyapının mevcudiyetini de rapor ve sertifikalara bağlayarak tanıklığını yapıyoruz diyebiliriz.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Milli ve yerli sermaye sahibi olan EuroGap Şirketler Grubu, imalatçısından kullanıcısına kadar kaliteyi milli ve yerli olarak sunan, dünyaya sertifikasyon veren uluslararası değerli bir marka olma yolunda ilerlemektedir.