Ürün ve Hizmet

Ürünlerimizle yüksekte çalışmayı güvenli bir hale getiriyoruz

Üretimini gerçekleştirdiği yatay yaşam hattı, dikey yaşam hattı ve ankrajlarla, enerji sektörü başta olmak üzere yüksekte çalışmayı gerektiren tüm sektörlerin bu alanda duyabilecekleri tüm ihtiyacını karşılayan Odin Safety, yaşam hattı sistemleri ve sunduğu tüm ürünlerin sertifikasyonunda uluslararası akredite kurumlar ile çalışıyor. Kasım sayımızda dergimizde ağırladığımız Odin Safety PMO’su Kübra Sarımsak ile yaşam hatlarının yüksekte çalışan personelin iş güvenliğini sağlamak adına önemine ilişkin bir söyleşi gerçekleştirdik.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yüksek derecede önemli olduğu başta güneş enerji santralleri olmak üzere Odin Safety’nin hizmet verdiği alanlarda iş sağlığı ve güvenliğine dair geliştirdiği stratejiyi okurlarımız için anlatır mısınız?

Odin Safety olarak yüksekte çalışma sistemleri yatay yaşam hattı, dikey yaşam hattı ve ankraj üreticisiyiz. İnsan yaşamına doğrudan dokunduğumuzu her an hatırlamak ve hatırlatmak adına mottomuzu “Hatta Bağlan. Hayata Bağlan.” olarak belirledik. Bu düşünce ile yaşam hattı sistemleri başta olmak üzere sunduğumuz tüm ürünlerin sertifikasyonunda uluslararası akredite kurumlar ile çalışmaktayız.

Odin Safety, yüksekte çalışma alanında on beş yıllık deneyim ve uzmanlığının yanı sıra yerli üretim gücü ve dinamik ekibi; montaj, periyodik bakım ve yüksekte çalışma eğitimleri ve her an ulaşabilecekleri, sorularına hızlı dönüş alabilecekleri çalışma prensibi ile demirçelik, savunma sanayii, endüstriyel, itfaiye, arama-kurtarma, güneş enerji panel kurulumu, enerji, akaryakıt, inşaat, telekomünikasyon başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara çatı, pencere, cephe, köprü, vinç üzeri, makine üzeri, araç üzeri gibi uygulama alanlarına yönelik düşüş durdurma sistemleri (yatay yaşam hattı, dikey yaşam hattı, ankrajlar) ile anahtar teslim hizmet vermektedir.

Ülkemizde güneş enerji santrallerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte bu santrallerde doğru ve güvenilir bir proje ortaya çıkması adına keşif aşamasından panel kurulumunun tamamlanmasına kadar geçen sürede Odin Safety’nin iş sağlığı ve güvenliği bağlamında üstlendiği rol nedir?

Ülkemizde ve dünyada yenilenebilir temiz enerji kaynaklarına özellikle de güneş enerjisine yapılan yatırım her geçen yıl ciddi anlamda artmaktadır. Bu durum, temiz enerji olması ve Türkiye’nin tüm ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelinin olması sebebi ile mutluluk verici. Diğer taraftan her bir yeni yatırım ya da yeni proje beraberinde bazı riskleri değerlendirmemizi ve önlemler almamızı gerektirir. Çatı üzeri güneş enerji santrallerinde çalışma sahası yüksekte çalışma sınıfına girmekte olup, yapılacak işe özgü iş güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektirmektedir.

Odin Safety olarak iş sağlığı ve güvenliği anlamında IRATA sertifikalı kurulum ekibimiz ile uluslararası sertifikalara sahip üretimimiz olan yatay yaşam hatları ve dikey yaşam hatları ile çatıda yüksekte çalışma yapan personeli “Hatta Bağlan. Hayata Bağlan.” mottomuzun bilinci ile her aşamada %100 yaşam hatlarına bağlanarak, bağlı kalmalarını sağlayarak güvenle çalışmalarını sağlıyoruz.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

İş güvenliğinin sağlanmasında hepimiz sorumluyuz, bana bir şey olmaz demeyelim ve “Hatta Bağlanalım. Hayata Bağlanalım.”