AVM Öne Çıkanlar

ESAS GAYRİMENKUL COO’SU NEVZAT YAVAN; “AVM VE PERAKENDE SEKTÖRLERİNİN DİJİTALLEŞMEYİ DAHA ÖNCELİKLİ ELE ALMASI GEREKİYOR”

Esas Gayrimenkul’ün yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği projeler ve “Müşteri Laboratuvarı 2023” sonuçları hakkında bilgi veren Nevzat Yavan, yenilikçiler ve dönüşüme erken uyum sağlayanların sektörde kalıcı olacağını belirtti.

Esas Gayrimenkul’ün yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği projeler ve “Müşteri Laboratuvarı 2023” sonuçları bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. Toplantıya Esas Gayrimenkul COO’su Nevzat Yavan ve FutureBright Kurucu Ortağı Akan Abdula katıldı.

Toplantıda Esas Gayrimenkul’ün yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi veren Esas Gayrimenkul COO’su Nevzat Yavan, yenilikçiler ve dönüşüme erken uyum sağlayanların sektörde kalıcı olacağını belirterek şöyle devam etti: “Öncelikle portföyümüz büyüdü. Şu anda 20 ticari gayrimenkulün varlık yönetiminden sorumlu olduğumuz bir portföyü yönetiyoruz. Müşteri laboratuvarımız yeni çıktılar üretti. Yakın zamanda dünyanın önde gelen perakende fütüristlerinden Ibrahim Ibrahim’in Future Ready Retail kitabını da Türkçeleştirdik ve “Geleceğe Hazır Perakende” adıyla sektörümüze kazandırdık. Bu ve benzeri çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik günümüzde başlı başına büyük bir gündem. Bizler de 8 tane sürdürülebilirlik başlığı üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu anda AVM ve ofislerimizin ortak alan enerji ihtiyacının %72’sini güneş enerji santrallerimizden sağlıyoruz ve bunu hızlı bir şekilde %100’e taşımayı hedefliyoruz. Gurur duyduğumuz diğer bir konu ise insan ve kültür yaklaşımımız. Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde yerimizi aldık ve Great The Place To Work sertifikasına da sahip olduk. Bu bizim için çok değerli.  Aynı zamanda dijital varlıklarımız her geçen gün büyüyor. Shopla ve Assetify, şu anda tüm AVM’lerimizde paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyor. Sektörde ise yapısal sorunlar var. Bu yapısal sorunlara çözüm bulabilmek için biz de Esas olarak bazı çalışmalar yaptık. Bunları tüm paydaşlarımızla yakın zaman içerisinde paylaştık. Esas Varlık Yönetim Platformu’nu ise Türkiye’de ticari gayrimenkulün ve özellikle AVM’lerin dönüşümüne liderlik etmesi için çeşitlendirmeye devam ediyoruz.  Çok hızlı bir dönüşümün içerisindeyiz. Sektörün de buna benzer yeni çözümlere ihtiyacı var. Varlık yönetim platformumuzu öncelikle Türkiye’de ve daha sonra yakın coğrafyada büyütmeyi planlıyoruz.”

Esas Gayrimenkul Müşteri Laboratuvarı çalışmaları kapsamında tanımlanan 6 müşteri profili ve detayları hakkında bilgi veren FutureBright Kurucu Ortağı Akan Abdula: “Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz araştırmanın bu yıl yaptığımız saha çalışmaları bize önemli projeksiyonlar sunuyor. 2021 yılında yaptığımız araştırmanın sonuçlarını 2022 sonu yapılan Konda Hayat Tarzı verisi ile birlikte analiz ettik. Bildiğiniz gibi 6 tane müşteri profilinden bahsetmiştik. Birincisi Deneyim Kaşifleri; 2022 yılında en büyük segmentlerden bir tanesiydi. İkincisi Marifetli Muhtarlar diğer bir deyişle fiyat odaklılar. Üçüncüsü Evhamlı Simyacılar, bu kategoride geçen seneden bu yana pek bir değişim olmadı. Hala AVM’lerle aynı seviyede ilişki kurduklarını görüyoruz. Dördüncü kategori ise Hedonistler yani genç aşıklar, AVM’ye arkadaşlarını bulmak veya arkadaşlarıyla zaman geçirmek için geliyorlar. Beşinci sırada Sofistike Bilgiçler ve son kategori de ise Teknolojik Çokbilmişler yer alıyor.  Son 1 yılda neler olduğuna baktığımızda ise bu döneme bir isim verdik; Belirsizlik Çağı dedik. Şu an Belirsizlik Çağı’nın içerisindeyiz. Her problemin kendine özgü bir çözümü vardır. Eskiden problemi tanımlayabiliyorsak çözümün %75’ini bulabiliyorduk ama artık maalesef problemi tanımlayamıyoruz. Çünkü problemin tek bir kaynağı yok. Problemler birbirleri ile çok ilintili hale geldi.  Bir noktayı çözerken diğer sağlam parçayı bozmamak en etkili stratejik başarı haline geliyor. Problemler birbirleriyle bağlantılı olduğu için çözüm bulmak ciddi şekilde zorlaşıyor. Sonra doğru ya da yanlış olmadığını görmeye başlıyorsunuz. Tam çözümü bulduk diyorsunuz, ancak bulmadığınızı anlıyorsunuz. Böyle bir çağın içindeyiz.” dedi.

Müşteri Laboratuvarı 2023 sonuçlarını özetleyen Esas Gayrimenkul COO’su Nevzat Yavan: “Özetleyecek olursak; değişim her zaman hayatımızda vardı, fakat artık çok hızlı bir değişim yaşıyoruz. Dolayısıyla değişimin yönünü doğru anlamak ve doğru karar vermek gerekiyor. Değişimle savaşamayız ve engelleyemeyiz. Geride kalanlardan olmamak için şu 6 maddeyi hep göz önünde bulundurmalıyız;

  • Dönüşümü anlamak ve adapte olmak için müşterimizi daha iyi tanımaya ve değişen yaşam tarzlarına odaklanmalıyız.
  • Türkiye hızlı yaşlanıyor. AVM’ler olarak buna hızlı adapte olmamız gerekiyor. 38-55 yaş aralığındaki deneyimli gençleri daha iyi anlamalıyız ve beklentilerine cevap vermeliyiz. AVM’lerin ve perakendenin geleceği bu yaş aralığına bağlı.
  • Deneyim, sürdürülebilirlik, toplumsal duyarlılık, paylaşma kültürü, mikro mobilite ve kolaylık eğilimi hızla artıyor. Bu dönüşüme adapte olmak için yeniden düşünmeli ve tasarlamalıyız.
  • Endişeli Modernler, Mazbut Modernler ve Mahallenin Gençleri hala en stratejik kitleler.
  • Fiyat odaklı alışveriş yapan kitleyi AVM’lere çekecek kategorileri/markaları hızla eklememiz gerekiyor.
  • Kaygısı yüksek bir müşteri ile karşı karşıyayız. Temas ettiğimiz her noktada şefkat ve güven duygusunu yaşatmalıyız.” dedi.