FinTech Öne Çıkanlar

KURUMSAL VE ENDÜSTRİYEL META VERİ DEPOLARI BEKLENTİLERİ AŞIYOR

Kullanım durumları geneline bakıldığında, meta veri deposunu erken uyarlayanlar, buna dair avantajları hâlâ planlama aşamasında olan şirketlerden daha sık rapor etmekte olup en büyük farkın sermaye harcamalarının azaltılması (%15) ve sürdürülebilirlik (%10) alanlarında olduğu görülüyor.

Nokia ve EY tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre halihazırda endüstriyel meta veri deposu kullanım durumlarını tatbik etmiş olan şirketler, en önemlisi sermaye harcamalarının azaltılması (%15), sürdürülebilirlik (%10) ve güvenlik iyileştirmesi (%9) olmak üzere, hâlâ planlama aşamasında olan şirketlerin beklediğinden daha fazla avantaj bildirildiğini görüyor.  Kuruluşun ve endüstriyel meta veri depolarının mevcut durumunu inceleyen, altı ülkede 860 işletme lideriyle yapılan anketleri içeren İş başında meta veri deposu araştırması, özellikle endüstriyel meta veri deposunun beklentiler dahilinde ve ötesinde performans vermesinin beklendiğini ortaya koyuyor.

Bulgular, şirketlerin meta veri deposunun gücüne inandığını ve meta veri deposu teknolojilerinin kalıcı olacağını gösteriyor. Katılımcıların yalnızca %2’si meta veri deposunu moda bir terim veya geçici bir heves olarak görürken, geleceğe yönelik meta veri deposu planları olan şirketlerin %58’i zaten meta veri deposuyla ilgili en az bir kullanım durumunu konuşlandırmış veya pilot uygulama gerçekleştirmiş vaziyette. Henüz meta veri deposu yolculuğuna başlamamış olanların neredeyse tamamı (%94) buna önümüzdeki iki yıl içinde başlamayı planlıyor.

Şirketler ayrıca endüstriyel meta veri deposunun önemli ölçüde ticari değer yarattığını söylüyor. Ortalamaya bakıldığında, halihazırda meta veri deposu kullanım durumlarını uygulamış olanların %80’i, bunların iş yapma biçimleri üzerinde önemli veya dönüşümsel bir etkiye sahip olacağına inanıyor. Katılımcıların neredeyse tamamı (%96), fiziksel ve sanal kullanım durumlarını birbirine karıştırma yoluyla meta veri deposunun işletmeleri için Endüstri 4.0’ın konuşlandırılmasını, uyarlanmasını ve paraya dönüştürülmesini hızlandırmalarına imkan tanıyacak ilave yenilikçi kapasiteler getirdiğini görüyor.

Coğrafya açısından, ABD (%65), Birleşik Krallık (%64) ve Brezilya (%63) şu anda en az bir endüstriyel veya kurumsal meta veri deposu kullanım durumunun konuşlandırılması veya pilot uygulamasına dair başı çekiyor. Almanya’daki ortalama %53 iken, Asya Pasifik bölgesinde bu oran daha düşük (Japonya, %49; Güney Kore, %49). 

Kuruluşlar, dönüştürücü değer katmanın en çok hangi kullanım durumlarında beklendiği sorulduğunda, iş gücünü işe alıştırmak ve becerilerini artırmak için eğitime dair genişletilmiş gerçeklik kullanımında en yüksek potansiyeli görürken, ankete katılan dört sektörden üçü, ürün tasarımını ve süreçleri zenginleştirmek için sanal Ar-Ge kullanımını seçti.

Şirketler meta veri deposu kullanım durumlarını konuşlandırırken, yeterli altyapıya ve kapsamlı analitik kapasitelere olan ihtiyacı açık bir şekilde takdirle karşılıyor. Katılımcılar, söz konusu kullanım durumlarının taleplerini karşılamak için gerçekten temel teşkil eden önemli teknik olanaklara en yüksek önceliği verdiler – bulut bilişim (%72), AI/ML (%70) ve ağ bağlanabilirliği (%68-70). Kuruluşlar, şirket içinde daha fazla teknik uzmanlığa duyulan ihtiyaç göz önüne alındığında, bu aşamada kapasite açıklarını kapatmak ve kullanım durumlarını konuşlandırmak için bir dizi iş ortağına güvenmekte.

Ernst & Young LLP İş Danışmanlığı ve İş Dönüşümü İcra Direktörü Vincent Douin şunları söyledi; “Endüstriyel ve kurumsal meta veri depoları artık bizimle, bu araştırma iş hedeflerine ulaşmak için genişletilmiş gerçeklik ve dijital ikizler gibi teknolojilere olan açık iştahı ortaya koyuyor. Birçok kuruluşun planlama aşamalarının ötesine geçtiğini ve ilk uygulamalarından somut avantajlar elde ettiğini görüyoruz.”

Nokia Bell Labs Solutions Research Başkanı Thierry E. Klein şunları söyledi; “Şirketlerin hem kurumsal hem de endüstriyel kullanım durumlarına dair ticari değer yaratma konusunda Meta Veri Deposunun gücüne açıkça inandıklarını görmek harika. Bu, Endüstriyel Meta Veri Deposunun Endüstri 4.0’ın bir uzantısı olduğu Nokia Bell Labs’ta 8 yılı aşkın bir süredir yapılan araştırmaların bilgi kattığı vizyonumuzla güçlü bir şekilde örtüşüyor. Sonuç olarak, Endüstri 4.0 için misyon açısından kritik iletişim ağlarını hâlihazırda tatbik etmiş olanlar, Meta Veri Deposunun bazı şirketler tarafından çoktan açıkça görüldüğü avantajlarını deneyimlemek için artık iyi bir konumdalar.”