Haber Öne Çıkanlar

PERAKENDE SEKTÖRÜ NEREYE EVRİLİYOR?

Dünyanın en eski ekonomik ilişkilerinin geliştiği sektör olarak bilinen perakende sektörü, ürün ve hizmet alışverişine dayanan bir ilişkiler ağını barındırır. Sosyo-ekonomik gelişmelerden ve teknolojik ilerlemelerden son derece etkilenen perakende sektörü, gerek dünyadaki üretim ve tüketim anlayışlarının değişmesiyle gerekse dijital ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle sürekli değişim geçirmiş, yeni perakendeci türlerini bünyesine katmıştır. Sektör; tüketici alışkanlıklarındaki değişimler, teknolojik gelişmeler ve rekabetçi ortam nedeniyle sürekli evrim geçirerek ulusal ekonomilerin gelişmesinde de büyük bir paya sahip olmuştur.

Yükselen orta sınıf, kadınların çalışma hayatına ve sosyal faaliyetlere daha fazla katılımı, e-ticaret sayesinde pazarın büyümesi, değişen yaşam trendleri, giyimin toplumsal statü belirteci olduğu kanısının yaygınlaşması, hedonist tüketim anlayışı, moda-marka gibi sektörün en önemli ayaklarının gelişmesi gibi faktör ve trendler, hazır giyim sektörünün dinamik bir yapıya bürünmesine ortam sağladı. Üretim ve tüketim sürecinde sürdürülebilirliğin gerçekleştirilmesi de söz konusu yükselen trendler arasında yer alıyor. Günümüze yaklaşıldıkça, organik ürünler, doğaya zarar vermeden gerçekleştirilen üretim ve tüketimler, yeşil ekonomi kapsamında önem kazanmış, çevre dostu ve sürdürülebilir tekstil kavramı yaygınlaştı. Sektörde geri dönüşüme yönelik yatırımların artması ve hazır giyim ve tekstil sektörünün hammaddesi olan pamuğun geri dönüşümü uğraşlarının artması bu şekilde açıklanabilir. Sektöre dair yapılan öngörülerde, zamanla pamuk kullanımının azalacağı ve yerine geri dönüşümlü ve çevreci ürün ve hammaddelere yönelimin artacağı söz konusu olmaktadır.

Perakende sektöründe global trendleri takip etmek ve uygulamak sektör oyuncuları için oldukça önemli. Küresel alanda ve ülkemizde 2023 yılında perakendecilerin ve markaların artan gelir için yeni fırsatlardan yararlanması, ek pazar payı elde etmek için iş modellerini dönüştürmesi ve operasyonel olarak hayatta kalmak için maliyet tasarrufu sağlayan yenilikleri uygulaması büyük önem taşıyor. Statista verilerine göre; internet satışları, perakendecilikte giderek daha önemli bir rol oynuyor. 2021’de e-ticaret, dünya çapındaki perakende satışlarının yaklaşık %19’unu oluşturuyordu. Tahminler ise 2026 yılına kadar çevrimiçi segmentin, toplam küresel perakende satışların yaklaşık dörtte birini oluşturacağını gösteriyor. Pazar payını genişletmeyi hedefleyen perakendecilerin, inovasyonda daima bir adım sonrasını planlayarak adım atması gerekiyor. Hem dijital hem de fiziksel mağazalarda optimize edilmiş bir deneyim vadeden, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimini kusursuz bir şekilde sunabilen, operasyonel verimlilik için otomasyon ve yapay zekadan yaralanan perakendeciler, geleceğin de kazananları arasında olacak.