Ürün ve Hizmet

KAYA SAFETY: ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÜKSEKTE ÇALIŞMA GÜVENLİĞİNİN ADI

Türkiye’de yüksekte çalışma alanında ilk ve tek olan tasarım merkezi ile ürünlerin tasarımı ve üretimini gerçekleştiren Kaya Grubu, düşüş durdurma sistemleri ile de profesyonellerin çalışma hayatlarını daha konforlu hale getiriyor. Kaya Grubu Pazarlama Direktörü Cüneyt Uslu ile Mayıs sayımızda bir araya geldik.

Kaya Grubu olarak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yüksek derecede önemli olduğu başta enerji sektörü olmak üzere tüm alanlarda ne tür hizmetler veriyorsunuz?

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yüksek derecede önemli olduğu sektörlerde çalışan profesyonellerin, yüksekte yaptığı çalışmaları güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için Türkiye’deki yüksekte çalışma alanında ilk ve tek olan tasarım merkezi, ürünlerin tasarımı ve üretimini gerçekleştirmekteyiz. Özellikle enerji sektöründeki profesyonellerin güvenle yüksekte çalışmaları için düşüş durdurma sistemleri üreterek çalışma hayatlarını daha konforlu kılıyoruz.

Üretimini gerçekleştirdiğiniz yüksekte çalışma esnasında kullanılan ürünlerinizin çeşitliliğinizden bahseder misiniz? Bu alanda verdiğiniz eğitim ve danışmanlık hizmetlerinizin detaylarından da söz eder misiniz?

Endüstriyel tesisler, savunma sanayi, havacılık, güvenlik, inşaat, madencilik, ormancılık, enerji, telekomünikasyon, dağcılık, arama kurtarma sektörleri için tasarlanan ve üretilen 1200’den fazla ürünümüz bulunmaktadır. Yüksekte çalışma alanında kullanılan sistemler içerisine dahil olan tüm ürünlerin uluslararası tüm regülasyon ve standartlara göre tasarımını ve üretimini yapmaktayız. Tasarım ve test altyapımızla, taleplere yanıt verebilmekte ve projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirebilmekteyiz. Özellikle akredite eğitim sahamızda, enerji sektörü başta olmak üzere tüm yüksekte çalışan profesyonellere eğitim hizmeti sunmaktayız.

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü adına Kaya Safety olarak şirketlerde iş sağlığının ve güvenliğinin önemi hakkında bilgi verir misiniz?

Modern anlamda iş sağlığı ve güvenliği kavramı, işin yürütülmesi sırasında doğan sağlığa zarar verecek koşullardan ve güvenliği tehlikeye düşürecek durum ve davranışlardan korunmak, üretimin devamlılığını sağlamak ve verimliliği arttırmak amacıyla yürütülen sistemli ve bilimsel çalışmalardır. Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği, işletmelerde yönetim, verimlilik, devamlılık, rekabet gibi kavramlarla da ilişkilendirilmekte, yönetimler için bir maliyet unsuru olma düşüncesinden çıkartılıp bir verimlilik unsuruna dönüştürmektir. Bu, işletmeler için rekabet gücü demektir. Bu nedenle her geçen gün iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalık düzeyi gelişmekte, eğitim faaliyetleri artırılmaktadır.