Ürün ve Hizmet

2022’DE 6 MİLYAR 680 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan, sektörün 2022’de nasıl bir performans sergilediğini ve dernek olarak 2023 yılında hayata geçirecekleri çalışmalardan bahsetti.

2023 yılında İSKİD olarak planladığınız yeni çalışmalarınız nelerdir?

2023 yılını kararlılıkla, dernek çalışmalarını büyüterek ve güçlendirerek yeni nesillere devretmeyi planlamanın ve bunu uygulamanın önemli olacağı bir yıl olarak tamamlamayı arzuluyoruz. İSKİD’in 30 yıllık geçmişine yakışır bir şekilde bu süreci tamamlamak, sürdürülebilirlik açısından da hayati öneme sahip. Aktif olarak çalışmalar sürdüren 14 komisyonumuz içerisinde daha fazla genç mühendis arkadaşımız önceki senelere göre görev almaya başladı. Bu gelecek açısından umut verici bir gelişme.

Dernek olarak uzun süredir İSKİD SAYİK (Sağlık Yapılarında İklimlendirme) komisyonu tarafından üzerinde çalışılan “Sağlık Yapılarında İklimlendirme Sistemleri” kitabını bu sene içerisinde tamamlamak ve sektörün kullanımına sunmak istiyoruz.

25-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ISK-SODEX Fuarı, 2023 içerisinde sektörümüzün en önemli etkinliği olacaktır. ISKSODEX 2023 tasarımcı, uygulayıcı ve tedarikçilerle sektörün tüm bileşenlerini bir araya getirerek mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi ve yeni iş bağlantılarının kurulması için uygun bir ortam sağlayacaktır. Üye şirketlerimizin İSİB ve HMSF bünyesinde altyapısı hazırlanan alım heyeti çalışmalarına aktif katkı koyabilir ve uygun bir hedef kitleye ulaşılabilirse, İstanbul’un Global HVAC&R Fuar merkezi olması için önemli bir adım atılmış olacaktır. Fuarın başarısının yükseltilmesi için uluslararası ilişkilerimizi kullanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

2023 yılı ilk ayları itibariyle ihracat oranları nedir ve önümüzdeki aylar için nasıl bir değişiklik öngörüyorsunuz?

Türkiye iklimlendirme sektörü, 2022 yılını bir önceki yıla göre %7,9 artışla 6 milyar 680 milyon dolarlık ihracat büyüklüğü ile kapatmıştır. Sektörün ihracatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %93,5 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Rusya ve Fransa olmuştur. Sektörün kg birim fiyatı 2021’de 4,63 dolar iken; 2022’de 5,35 dolara çıkmıştır. Bu başarı, ihracat yapan ısıtma, soğutma, yalıtım, tesisat, havalandırma gibi birçok alt sektör temsilcisi firmalarımızın başarısıdır.

2023 Ocak-Şubat dönemi İklimlendirme Sektörü Geneli itibariyle ihracat, 1.1 milyar dolara ulaşmıştır. 2022 yılının aynı dönemine göre %9.4 oranında ihracatta artış yaşanmıştır. Türkiye ihracatında %61 ile en büyük partner Avrupa ülkeleri, sonrasında %11 ile Rusya/Bağımsız Devletler Topluluğu, %10 Orta Doğu ülkeleridir. Ana hedefimiz, dünya pazarından %1.5’luk pay almak ve dış ticaret fazlası veren bir sektör olmaktır.

Isı pompası teknolojileri son yıllarda enerji krizi ve iklim değişikliği konularının daha yoğun hissedilmesiyle ön plana çıkmaya başladı. Bu konuda güncel durum ile ilgili okuyucularımızı bilgilendirir misiniz?

Düşük emisyonlu ve çevre dostu ısı pompası sistemlerinin kullanımı önem kazanıyor. Isı pompası sistemleri enerji verimli, güvenli, konforlu, mimari açıdan estetik ve işletme giderlerinin de düşük olması gibi faydalarıyla cazip sistemler.

Türkiye’nin sahip olduğu iklim kuşağı düşünüldüğünde ısı pompaları Türkiye için tercih edilmesi gereken verimli sistemler olarak dikkat çekiyor. Avrupa’da güneş panelleriyle yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin, ısı pompası gibi enerjiyi verimli kullanan sistemlerle tüketilmesi giderek popüler hale geliyor. Su, toprak ve hava kaynaklı ısı pompaları, doğal kaynakları kullanarak verimli ısıtma-soğutma yaparken, enerji tüketimi kaynaklı karbon emisyonlarının da düşürülmesine katkı sağlıyor. Günümüzde fosil yakıtların tüketimini azaltarak hidrolik, güneş, rüzgar, toprak ve jeotermal enerji gibi temiz, yerli ve yenilenebilir kaynaklarının kullanılması bir zorunluluk.