Mall Report Blog Öne Çıkanlar SEKTÖRLERİ GELECEĞE TAŞIMADA KADINLAR ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK
Öne Çıkanlar Perakende

SEKTÖRLERİ GELECEĞE TAŞIMADA KADINLAR ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Tepe Emlak Yatırım bünyesinde kadın istihdam oranını artıracak çalışmaların yanı sıra, şirket içinde cinsiyet eşitliğine ve sosyal hayatta da farkındalığın artmasına yönelik projeler gerçekleştirdiklerini aktaran Tepe Emlak Yatırım Genel Müdürü Deniz Bozan ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Sayımızda bir araya geldik.

Tepe Emlak Yatırım olarak çalışmalarınızda kadın gücünün farkını ortaya koymak adına nasıl bir yol izliyorsunuz, projelerinizde dikkat ettiğiniz hususlardan söz eder misiniz?

Tepe Emlak Yatırım olarak organize perakende sektöründe 27 yıldır çalışanlarımıza eşit, güvene dayalı, ekipler arası gelişimi destekleyen, açık ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Organizasyon yapımızdaki tüm görevlendirmelerde çalışanların kadın ya da erkek olmasından çok, üstlendiği görevi ne kadar tutkuyla ve başarıyla yerine getireceğine önem veriyoruz. Kadın ve erkek birlikte dayanışma içinde çalıştığında organizasyonel verimliliğin arttığını gözlemliyoruz. Şirket içerisinde cinsiyet eşitliğine yönelik, sosyal hayatta da farkındalığın artırılması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yönetimini üstlendiğimiz projelerde temizlikten güvenliğe tüm birimlerde kadın istihdamını artırmak, korumak ve kadın çalışanlarımızın sürdürülebilir şekilde gelişimlerini desteklemek öncelikli konularımız arasında yer alıyor.

Şirket olarak kadın istihdam sayısını artırmak adına çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Tepe Emlak Yatırım bünyesinde çalışanlarımızın yüzde 52’sini kadınlar oluştururken, şirketimizde üst yönetim kadrosundaki kadın çalışan oranı yüzde 67’dir. UN Global Compact ve UN Woman ortaklığıyla oluşturulan Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles- WEPs) platformunun imzacısı olan şirketler arasında yerimizi aldık. Kadın ve erkek tüm çalışanlarımızın mesleki gelişimlerini gerek kurum içi gerekse kurum dışı eğitimlerle destekliyor, kadın istihdamını artırmaya yönelik pek çok örnek çalışma gerçekleştiriyoruz. Kadınların daha özgür ve şiddetten uzak bir hayat yaşayabilmesi için 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde her sene UN Women #kayıtsızkalmıyorum projesine destek veriyoruz. İş birliklerine değer veriyor, kadınların ekonomik ve sosyolojik açıdan gelişimine destek oluyoruz. 25.yılımız özelinde ecording ile kadınların el emeği ile ürettiği tohum toplarını doğaya bıraktık. Kadın kooperatifl erini çok önemsiyoruz. Bu nedenle 2020 yılından beri kadın kooperatifl eri ile ortak projeler gerçekleştiriyor ve bu ilişkilerimizi sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Özgür Turna Kooperatifi ve Şirince Kooperatifi ile Efes Selçuk’ta yer alan tesisimizin bahçesinden topladığımız ürünler ile dönemsel çalışmalar yapıyoruz. Bu hedefin bir parçası olarak şirketimizin faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Anadolu’nun kadim kültürünün bir değeri olduğu kadar bizim için de büyük bir anlama sahip iğne oyası ve yemenilerin, kadınların toplumsal yaşama katılımına destek olmak amacıyla yine kadın kooperatifl eri tarafından üretilmesini sağlıyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği sizce ülkemizde ne durumda, bu eşitliği sağlamak adına ne tür projeler geliştirilmeli?

İş hayatında kadının yeri yıllar geçtikçe artsa da hala istenen seviyede değil. Sürdürülebilir bir ekonomi için kadın istihdamının artırılması bir seçenek değil, zorunluluk. Bu yüzden, her sektör kendi dinamiği içerisinde değişime açık olmalı. Şirketler eşitlikçi, katılımcı ve dengeli istihdam politikalarını değerlerinin birer parçası haline getirebilmeli. İş hayatında planlı çalışmalarıyla başarıyı yakalayan her kadının yükselmesini destekliyoruz. Sektörler genelinde her alanda, eşit sosyal ve maddi haklara sahip kadın istihdamının sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Kadınların kendilerine inanmaları, güçlerini ve yeteneklerini göstermekten çekinmemeleri çok önemli. Öte yandan bugün baktığımızda, her sektörde büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönem kadınlar için de yeni bir başlangıç aslında. Yeni düzende kadınların bu fırsatı iyi değerlendirmesi, eğitime önem vermesi, mesleklerin erkek egemen algısını yıkmak üzere harekete geçmesi çok önemli. Sektörleri ve şirketleri geleceğe taşımada kadınlar önemli rol oynayacaklar. Kadınlara daha çok fırsat veren kurum ve sektörler de dönüşümün öncülüğünü elde edecekler. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk‘ün bir sözünü hatırlatmak isterim: “İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin?” demiştir. Bu söz aslında toplumsal cinsiyet eşitliğinin temelidir. Bu farkındalığı artırmak amacıyla, erkeklerin aktif katılımıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını hedefleyen Türkiye’deki ilk sivil toplum kuruluşu YANINDAYIZ Derneği’ne de üye olduk.

Exit mobile version