Eğlence

PLAYPARK & BOWLINGO, MUTLULUK İHRAÇ ETMEYE DEVAM EDECEK

Yurt içi ve yurt dışında hayata geçirdiği projelerle mutluluk ihraç etmeye 2023 yılında da devam edecek olan Playpark & Bowlingo adına Genel Müdürü Mesut Malkoç ile Mart sayımızda bir araya geldik.

Playpark & Bowlingo’nun eğlence sektöründe orta ve uzun vadede hedefleri nedir?

Playpark & Bowlingo orta vadede yurt dışı çalışmalarına global marka olmak yolunda hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizin de bulunduğu coğrafyada Balkanlar, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler bu konuda halen açık bir pazar ve gelişmeye müsait. Türkiye’de olduğu gibi AVM’lerin çoğalması ile birlikte aynı oranda eğlence merkezleri de çoğalmakta. AVM yatırımcıları eğlence merkezlerinin AVM için öneminin ve bir çekim gücü olduğunun farkında. Yurt dışı projelerine yeni halkalar eklemeye devam edecek Playpark & Bowlingo, 2023 yılının içinde Özbekistan’ın en büyük eğlence merkezi olacak Tashkent ve Şehrisebz projelerini faaliyete geçirecek. Aynı zamanda Orta Doğu’da görüşmelerimizin sürdüğü 2 yeni proje için çalışmalarımız devam ediyor. Orta ve uzun vadede yurt içi ve yurt dışı projeleri ile Playpark & Bowlingo büyümeye ve mutluluk ihraç etmeye devam edecek.

Eğlence sektörünün gelişmesi ile birlikte bünyenizde ne gibi yenilikler olacak?

Eğlencenin ana unsuru olan oyun grupları ana başlıklarda değişmese de, her sene olduğu gibi gerek modellerinde gerekse teknolojilerinde değişiklikler devam etmektedir. Teknolojiyi gerek oyun gruplarında gerekse ödeme sistemlerinde işin içine çok daha fazla sokma durumunda olacağımız ve bünyemize katacağımız yenilikler olacak. Dünya artık çok daha fazla dijital bir gelişim ile hızla değişmekte. Bununla birlikte gerek maliyetler gerekse rekabet, müşteri memnuniyeti ve sadık müşteri kavramlarını bir adım daha öne çıkartıyor. Bu konularda da çalışmalarımız devam etmektedir.

PLAYPARK & BOWLINGO WILL CONTINUE TO EXPORT HAPPINESS

On our March issue, we are hosting Mesut Malkoç, General Manager of Playpark & Bowlingo, which will continue to export happiness in 2023 with the projects they have implemented in Turkey and abroad.

Within the entertainment industry, what are Playpark & Bowlingo’s medium and long term goals?

The medium term goal of Playpark & Bowlingo is to maintain its strength to become a global brand in terms of its overseas projects. In the geographical location where our country exists as well; the Balkans, the Middle East and the Turkic Republics are still considered to be open markets and are highly available to developments. Just as in Turkey, the number of entertainment centers keeps increasing at the same rate of the increase in the number of shopping malls. The investors of shopping malls are also aware of the significance of the entertainment centers to the shopping malls and that they hold a power in terms of attraction to which. Playpark & Bowlingo, which will continue to add new links to its overseas projects, is launching new projects in Tashkent and Shahrisabz within 2023, which is planned to be the largest entertainment center of Uzbekistan. Meanwhile, we continue to work on 2 new projects in the Middle East region where we are currently carrying out negotiations. So, the medium and long term goal of Playpark & Bowlingo is to grow even more and to keep exporting happiness.

What kind of innovations you plan to bring into your company structure in order to keep up with the recent developments of the entertainment industry?

Although the game groups, the main element of entertainment, do not differ in main topics, we continue to implement changes in terms of both their model and their technology, as we do every year. Both our game groups and the payment systems will be further involved with technology in order to bring more innovations in our company structure. The world is rapidly changing along with all the digitalised developments. At the same time, the costs and the volume of competition put forward the concepts of customer satisfaction & loyalty as much again. Our actions regarding these matters will proceed.