AVM

KADINLAR İŞ HAYATINDA YARATICI YAKLAŞIMLAR GELİŞTİREBİLİYOR

Kanyon A.Ş. bünyesindeki kadın istihdam oranının yüzde 63 olduğunu belirten Kanyon Genel Müdürü Fulya Durak, yönetim kadrosunda yer alan 6 kadın yöneticiyle birlikte “Kanyon kadınların yönetiminde” diyor. Kadınların sezgisel ve duygusal kapasiteleri sayesinde iş hayatındaki engelleri aşarak yaratıcı ve kapsayıcı yaklaşımlar geliştirebildiklerini ifade eden Durak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Sayımızda konuğumuz oldu.

Sektörünüz dahilinde çalışmalarınızda kadın gücünün farkını ortaya koymak adına nasıl bir yol izliyorsunuz, projelerinizde dikkat ettiğiniz hususlardan söz eder misiniz?

Kanyon Genel Müdürü olarak, sektörümüzde, bizim ölçeğimizdeki şirketler içerisinde bu seviyedeki bir görevi yürüten tek kadın yöneticiyim. Bu Kanyon’un “Kanyon” markasının ilk günden beri temsil ettiği uygar ve yenilikçi yaklaşımın çıktısı. Çalışanların tercih edilme kriterleri noktasında da, ele aldığımız her projede de aynı yaklaşımı benimsiyoruz. Dolayısıyla kadın gücü yaptığımız her işin doğal bir parçası; bu gücün ortaya çıkardığı fark da Kanyon’un tartışmasız başarısını getiriyor.

Kanyon olarak kadın istihdam sayısını artırmak adına çalışmalarınızdan bahseder misiniz, kadınların iş hayatında olmalarının sektöre katkıları hakkındaki görüşleriniz nedir?

Kanyon’daki açık pozisyonlara her zaman tecrübe, yetenek ve vizyonerlik anlamında öne çıkan kişiler getiriliyor. İşe alımlarda eşit düzeyde iki aday arasında kaldığımızdaysa, kadın olan önceliklendiriliyor. Bu yaklaşımın sonucu olarak bugün Kanyon A.Ş. bünyesindeki çalışanlarımızın %63’ü kadın. Ayrıca benimle birlikte toplam 6 kadın yöneticimiz bulunuyor. İç rahatlığıyla, “Kanyon kadınların yönetiminde” diyebilirim. Ekonomimizin gelişmesi bakımından kadın iş gücünün çalışır durumda olması çok önemli. Engeller ve zorluklarla dolu olan iş hayatında, kadınlar sezgisel ve duygusal kapasiteleriyle bu engelleri aşarak hedeflere ulaşmak konusunda çok yaratıcı ve kapsayıcı yaklaşımlar geliştirebiliyor. Bu kasları ön plana çıkaran, her zaman yapılanı tekrar etmek yerine yaratıcı yaklaşımları benimseyen ve zor durumlarda iç sesini işine fener eden kadınlar sektörümüzü ve ekonomimizi ileri taşıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği sizce ülkemizde ne durumda, bu eşitliği sağlamak adına ne tür projeler geliştirilmeli?

Bu konuda gitmemiz gereken çok yol olduğu aşikar. Konuyu iş hayatı açısından ele alırsak, öncelikle eğitim aşamasından İK aşamasına kadar fırsat eşitliğini sağlamalıyız. Kanyon örneğindeki gibi, kişileri bilgi ve becerilerine göre değerlendiren bir sistemde, kadınlara erkeklerle eşit fırsatlar tanındığında, onlar zaten önlerindeki işi ve konuyu başarıya ulaştırmak için en iyisini yapacaklardır.