Eğlence

AVRUPA VE ORTA DOĞU PAZARINDA BÜYÜYORUZ

King Lunapark Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Etke ile Mart sayımızda gerçekleştirdiğimiz röportajda Etke, “Yeni ürün yatırımlarımız Orta Doğu ve Avrupa pazarına yönelik halihazırda devam etmektedir.” diyerek proje ve yatırımlarından bahsetti.

Global olarak yürüttüğünüz yeni proje ve yatırımlarınızı okuyucularımıza anlatır mısınız?

Şu an üzerinde çalıştığımız yeni projelerimizden bahsetmek gerekirse; Irak’ta 25.000 m2 alan üzerinde büyük bir projemizin halihazırda üretimi devam etmekte. Haziran ayı içerisinde de montajının bitmiş olacağını öngörmekteyiz. Proje içerisindeki tüm ürünler bizim tarafımızdan üretildi. Böylece karşı firmaya da danışmanlık desteği vermiş olduk. Aynı zamanda Balkan ülkeleri ve Avrupa pazarında üretimde olan siparişlerimiz de mevcut. Yeni ürün yatırımlarımız Orta Doğu ve Avrupa pazarına yönelik devam etmektedir.

Ürün gamınızdan ve oyuncaklarınızın özelliklerinden bahseder misiniz?

Ürün gamımız her geçen gün artmakla beraber, orta ölçekli bir eğlence merkezinin gereksinimi olan tüm lunapark makinelerini üretmekteyiz. Avrupa pazarına daha çok; Trailer Model olarak Dönme Dolap, Pirate Ship, Extreme ve King StarFlyer isimli büyük lunapark makineleri ile birlikte Atlı Karınca, Mini Coaster, Mini Pirate, Mini Swing, Samba Baloon, Brucomela vb. lunapark makinelerini, Orta Doğu pazarına ise bu ürünlerin yanı sıra Discovery, King Booster, Top Spin ve Drop Tower lunapark makinelerini üretmekteyiz.

Oyuncaklarınızda güvenlik anlamında aldığınız önlemler nelerdir?

Tüm ürünlerimiz TS EN 13814 standartlarına uygun olarak üretilmektedir. AR-GE bölümümüz ürünleri tasarlarken bu standarda uygun tasarlamaktadır. Gerek gördüğümüz noktalarda ekstra olarak güvenlik tedbirleri artırılmaktadır.

King Lunapark’ın eğlence sektöründe orta ve uzun vadede hedefleri nedir?

Hedefimiz öncelikle marka değerini artırmak, üretim kapasitemizi genişleterek yeni teknolojik imkanları kullanıp daha kısa zamanda daha kaliteli ürünleri üretmektir. Satış anlamında ise yeni pazarlar oluşturmak gerekiyor. Bu yüzden çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

WE ARE GROWING IN THE EUROPEAN AND MIDDLE EASTERN MARKET

In the interview we had with Mehmet Etke, Chairman of the Board of Directors of King Lunapark, in our March issue, Etke said, “Our new product investments are already in progress for the Middle East and European markets.” and talked about their projects and investments.

Can you tell our readers about your new projects and investments that you are carrying out globally?

If we are to mention our new projects we are currently working on; The production of a large project on an area of 25.000 m2 in Iraq is currently in progress. We also anticipate that the installation will be completed in June. All the products in the project were produced by us. Thus, we also provided consulting support to the othercompany. At the same time, we also have orders in production in Balkan countries and European market. Our new product investments are continuing for the Middle East and European market.

Can you tell us about your product range and the features of your toys?

Although our product range is increasing every day, we produce all amusement park machines that are the requirements of a medium-sized entertainment center. For the European market, we mostly produce large amusement park machines such as Ferris Wheel, Pirate Ship, Extreme and King StarFlyer as Trailer Model as well as Carousel, Mini Coaster, Mini Pirate, Mini Swing, Samba Baloon, Brucomela etc. amusement park machines and for the Middle East market we produce Discovery, King Booster, Top Spin and Drop Tower amusement park machines in addition to these products.+

What are the precautions you take in terms of safety in your toys?

All of our products are manufactured in accordance within TS EN 13814 standards. Our R&D department designs the products in accordance with this standard. Additional security measures are being increased at the points we see as necessary.

What are the medium and long-term goals of King Lunapark in the entertainment sector?

Our goal is to firstly increase the brand value, expand our production capacity, use new technological facilities and produce better quality products in a shorter time. In terms of sales, it is necessary to create new markets. That is why our studies are continuing rapidly.