AVM

2023 YILININ İLK YARISINDA HOLOCROW’U KULLANIMA SUNACAĞIZ

Ayvos Kurucu Ortağı Eray Hangül ile Mart sayımızda yeni platformlarını, gelecek hedeflerini ve müşterilerine sunduğu çözümleri konuştuk.

Ayvos olarak bünyeniz dahilinde ileriye dönük projelerinizden bahseder misiniz?

2023 yılının ilk yarısında son kullanıcılar için hazırlanmış, dünyada benzeri olmayan video analiz ve görüntü işleme platformumuz HOLOCROW’u yayına almış olacağız. Bu sayede işletmeler ya da bireyler herhangi bir teknik yeterliliğe gerek kalmaksızın halihazırda kullandıkları CCTV kameralarını sisteme bağlayarak yapay zekanın onlar için çıkaracağı analizleri işlerini daha verimli hale getirmek için kullanabilecekler. Bu servislere de aylık veya yıllık küçük bedeller ödeyerek sahip olabilirler.

AVM ve perakendeciler için sunduğunuz çözümler hakkında bilgi verir misiniz?

HOLOCROW üzerinden uçtan uça çözümler içerisinde sunmaktayız. AVM içerisinde halihazırda konumlandırılmış kameralar ile yoğunluk analizinin yanı sıra, AVM içerisinde kira noktasının ziyaretçi performansı ve buna bağlı olarak rayiç bedel değerlemesi ile varlık yönetimini verimli hale getiriyoruz. Sahip oldukları dijital signage’ları akıllandırarak, onları interaktif birer pazarlama aracına dönüştürüyoruz. Kişiye özel içerik sunumu ile satış oranlarını artırıyoruz. Perakendeciler için personeli ayrıştırabilen kişi sayım (tekil) sistemiz ile aynı kamera görüntüsünden bulundukları noktanın potansiyelini, işletmenin bu potansiyelden ne kadar istifade ettiğini buna bağlı olarak vitrin ve dış alan düzenlemesine ilişkin çıktıların sunumunu gerçekleştirmekteyiz.

WE WILL RELEASE HOLOCROW IN THE FIRST HALF OF 2023

In our March issue, we talked to Ayvos Co-Founder Eray Hangül about their new platform, future goals and the solutions they offer to their customers.

Can you tell us about your future projects within your organisation as Ayvos?

In the first half of 2023, we will launch HOLOCROW, our unique video analysis and image processing platform for end users. In this way, businesses or individuals will be able to use the analyses that artificial intelligence will extract for them to make their business more efficient by connecting the CCTV cameras they already use to the system without the need for any technical competence. They can have these services by paying small monthly or annual fees.

Can you give information about the solutions you offer for shopping centres and retailers?

We offer end-to-end solutions through HOLOCROW. In addition to density analysis with cameras already positioned in the shopping mall, we make asset management efficient with the visitor performance of the rental point in the shopping mall and the fair value valuation accordingly. By smartening their digital signages, we transform them into interactive marketing tools. We increase sales rates with personalized content presentation. With our person counting (single) system that can separate the personnel for retailers, we realise the potential of the point where they are located from the same camera image, how much the business benefits from this potential, and accordingly, we present the outputs related to the showcase and exterior space arrangement.