Öne Çıkanlar Ürün ve Hizmet

2023’TE AĞIRLIKLI OLARAK GÜNEŞ ENERJİ SEKTÖRÜNDE AKTİF ROL ALACAĞIZ

Tres Enerji İş Geliştirme Müdürü Mustafa Turan’ı ağırladığımız Şubat sayımızda, 2023 yılında ağırlıklı olarak güneş enerji sektöründe aktif rol alacaklarını ifade eden Turan ile hem Tres Enerji’nin sürdürülebilirlik politikasını hem de Enerji Performans Sistemi ile müşterilerine sağladıkları avantajları konuştuk.

Tres Enerji olarak bünyeniz dahilinde sürdürülebilirlik politikanızdan okuyucularımıza bahseder misiniz?

Faaliyetlerimiz özelinde sürdürülebilir kalkınma ilkelerinden olan erişilebilir ve temiz enerji hedefi kapsamında, enerji ve üretim verimliliğimizi en üst seviyede tutmayı, sadece üretim odaklı değil çevre, sosyal ve kurumsal yönetişimin risk ve fırsatlarını ölçülebilir kılarak sürdürülebilir büyümeyi önceliklerimiz olarak belirledik. Operasyonlarımızda iş sağlığı ve güvenliğini, uygun, yenilikçi ve inovatif teknolojileri takip edip uygulamayı, bilgi güvenliğini ön planda tutmayı, paydaşlarımızla eşit, iş birlikçi ve yapıcı şekilde ilişkilerimizi sürdürmeyi sağlıyoruz. Tüm operasyonlarda doğal kaynak kullanımını azaltmayı ve verimli şekilde kullanmayı hedefl iyor, döngüsel ekonomiyi destekliyoruz. Faaliyetlerimiz sonucunda sıfır atık oluşturmayı amaçlıyor, faaliyet çıktılarımızı kaynağında azaltma, tekrar kullanma, geri dönüştürme amaçlı çalışıyor ve bertaraf ediyoruz. Su deşarjımızı, yasal yükümlülüklere uygun şekilde arıtarak tahliye ediyor, su kaynaklarının kirlenmemesi için özen gösteriyoruz. Su ayak izimizi en aza indirmeyi hedefl iyoruz. Sürdürülebilirlik Politikamızı, Sürdürülebilirlik Komitemiz aracılığıyla en az yılda bir kere gözden geçirerek gerekli durumlarda güncelliyoruz.

Uyguladığınız Enerji Performans Sistemleri sayesinde müşterilerinize sağladığınız imkanlar neler oluyor?

Ülkemizin lider enerji hizmet firması (ESCO) olan Tres Enerji, dünyanın çeşitli ülkelerinde başarıyla uygulanmakta olan Enerji Performans Sistemi (EPS) ile enerji üretimi ve yönetimi odaklı çözümler sunmaktadır. Müşterilerin öz tüketimlerini karşılamaya yönelik dağıtık enerji santrallerine ilişkin tüm yatırımları üstlenerek tasarımını, finansmanını ve kurulumunu gerçekleştiren Tres Enerji; hayata geçirdiği tesislerin işletme ve bakım dahil tüm faaliyetlerini de uzun vadeli olarak gerçekleştirerek, son kullanıcıların enerji maliyetlerinde tasarruf etmelerini sağlamaktadır. Enerji Performans Sistemi sayesinde müşteriler kendileri için kurulan santrallerin herhangi bir yatırım maliyetine veya işletme sorumluluğuna katlanmadan tasarrufa ulaşarak, faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki rekabet güçlerini artırırlar. Diğer taraftan, güvenli ve emre amade enerji üretimi ile iş ve kalite kayıplarını en aza indirerek operasyonel verimliliği yükseltirler. Şebeke kaynaklı elektrik kesintisi, frekans ve voltaj düzensizliklerinin yaratabileceği hasarları ve sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırırlar.

Yenilenebilir enerji sektörünü 2023 yılında neler bekliyor, bu konu bağlamında sizin yatırımlarınız ne yönde olacak?

Yenilenebilir enerji alanında yatırımların hızlanacağı 2023 yılında, ağırlıklı olarak güneş enerji sektöründe aktif rol alacağız. Çatı ve arazi projeleri olmak üzere özel sektör ile kamu projelerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.