Mall Report Blog Ürün ve Hizmet İPLE ERİŞİM ÇALIŞMALARI GÜVENLİK AÇISINDAN BELİRLİ KURALLARA BAĞLI
Ürün ve Hizmet

İPLE ERİŞİM ÇALIŞMALARI GÜVENLİK AÇISINDAN BELİRLİ KURALLARA BAĞLI

IN TERMS OF SAFETY, ROPE ACCESS WORKS ARE BASED ON CERTAIN RULES

Deça İple Erişim Genel Müdürü Ali Çimen’i ağırladığımız Ocak sayımızda Çimen, hizmet verdikleri çalışmalarda verimliliği arıtmak adına geliştirdikleri yönetim anlayışlarını okurlarımızla paylaştı.

In our January issue where we hosted Ali Çimen, the General Manager of Deça – Rope Access Corp. , our guest has talked about the management approaches they have developed in order to improve effi ciency in the works they serve.

Deça İple Erişim olarak hizmet verdiğiniz çalışmalarınızda verimliliği artırmak adına kuruluşunuzdan bugüne dek nasıl bir yönetim anlayışı geliştirdiniz?

What kind of a management approach have you developed for your establishment to date, in order to raise effi ciency in your works that you provide as Deça Rope Access Corp?

İple erişim çalışmaları dünya genelinde yüksek binalarda fi ziki yapısı itibari ile temizlik veya teknik işlerin yapılmasında çok olumlu sonuçlar vermektedir. Dış cephelerde kullanılan asansör ve vinç sistemleri artık iple erişim çalışmaları ile yapılmaktadır. Bu çalışmalar daha ekonomik olmakla birlikte, yüksek binalara konulan devasa dış cephe sistemleri ekonomik olarak çok yüksek maliyetlerle yapılmasının yanında hizmetlerinin yerine getirilmesindeki zaman kayıplarını da büyük ölçüde azaltmakta ve bu sayede verilen hizmetteki verimlilikler de en üst seviyeye çıkarılmış olmaktadır. İple erişim çalışmaları iş güvenliği açısından “aması” olmayacak kurallara bağlıdır. İple Erişim Teknisyenlerinin aldığı eğitimler çok titiz bir şekilde yapılmaktadır. Sertifi ka almak için yapılan eğitimler titizlikle yapılmakta ve İple Erişim Teknisyenlerinin yapabileceği en küçük bir hatada aldığı eğitim tekrarlanmaktadır. Kullanılan alet – edevat ve ip sistemleri dikkatlice seçilmeli en ufak bir yıpranma belirtisinde değiştirilmelidir. Bütün bu iş güvenliği esasları yerine getirildiğinde %100 bir çalışma gerçekleşmektedir. Biz öncelikle çalışanlarımıza bu konuları ezber haline getirerek hata payını ortadan kaldırmanın takibini yapmaktayız.

Due to their physical structure, rope access works bring out quite positive results in cleaning or technical works in high-rise buildings worldwide. Elevator and crane systems used on exterior facades are made with rope access works nowadays. In addition to the fact that such works are more budget-friendly although the huge exterior systems placed in high-rise buildings are made at very high costs, they also reduce the losses in the performance of the services in question; therefore, the goal of effi ciency is achieved on that sense. Rope access works are subject to rules that will not be “compromised” in terms of occupational safety. The trainings Rope Access Technicians receive are carried out meticulously. The training to obtain the relevant certifi cate is carried out elaborately, and the Rope Access Technicians repeat the training even in cases of slightest possible errors. The tools, equipment and rope systems utilized must be carefully selected and replaced at the merest sign of wear. Once all these occupational safety principles are fulfi lled, the work in question is carried out to its maximum extent. First of all, we follow up on eliminating the margin of error by means of having our personnel to be extremely familiar with these safety-related subjects.

Deça İple Erişim 2022 yılını nasıl geçirdi, 2023 yılına dair proje ve yeni yatırımlarınız hangi doğrultuda ilerleyecek?

How was 2022 for Deça Rope Access Corp.? In which direction will your 2023 projects and investments forge ahead?

Sektörde alanında uzman İple Erişim Teknisyenleri konusunda büyük sorunlar yaşanmaktadır. İple Erişim Teknisyenleri yetiştikçe ancak hedefl erde ilerleme gerçekleşebileceğini düşünmekteyiz. İple erişim çalışmalarını sadece temizlik sektöründeki bir sistem gibi görmemek gerekiyor. – dağlarda rüzgar gülü montajı – çıkılamaz denilen yükseklerde tamirat / boya / tesisat vb. – bagaj köprüleri inşasında ve kulelerde montaj gibi alanlarda da iple erişim çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Teknolojide kullanılan bir sanat kolu olarak da bakmanın doğru olacağı konusunu eklemek isterim.

In the said sector, major problems are faced in terms of Rope Access Technicians with true expert qualifi cations. We strongly believe that progress on targets can only effectuate as Rope Access Technicians improves their qualifi cations. Rope access works should not solely be seen as systems in the cleaning sector. – These category of works are also needed in fi elds such as – wind wane installation on mountains, – repairment / painting / plumbing, etc. at impassable heights, installation in the construction of barrage bridges and high-towers. I would also like to add that it would be best to look at it as an art form used in technology

Exit mobile version