FinTech

2023 SEKTÖRÜMÜZ AÇISINDAN DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin ile Ocak sayımızda gerçekleştirdiğimiz söyleşide Bilgetekin, yeni yılda hem mevzuatsal hem de inovatif gelişmeler neticesinde 2023’ün sektör adına dönüm noktası niteliğinde bir yıl olmasını beklediklerini ifade etti.

2023 yılında sektörün nasıl bir gelişim göstereceğini bekliyorsunuz?

2023 yılının; rüştünü ispatlama noktasında önemli mesafeler kat eden TÖDEB üyelerinin, müşteri memnuniyeti odaklı hizmetleri ile tüketicilerin yoğun ilgisini karşılamayı sürdüreceği bir yıl olacağına inanıyor, hem mevzuatsal gelişimler çerçevesinde kurumsallık ve mali güç anlamında büyük adımların atılacağı hem de inovasyonun devam edeceği yoğun ama sektörümüz açısından dönüm noktası olacak bir yıl olmasını bekliyoruz. Nitekim, ödeme alışkanlıklarında dijitalleşme yönünde kalıcı olacağı beklenen köklü değişim neticesinde temassız ödeme ve bu anlamda elektronik cüzdan da dahil olmak üzere üyelerimizce sunulan ürün ve hizmetlerin popülaritesinin her geçen gün daha da artması ise sürpriz olmayacaktır. Kuvvetle muhtemel etkisini en çok göreceğimiz ürünler ise karekodla ödemeler ve kısaca “açık bankacılık” olarak adlandırdığımız hesap bilgisi ve ödeme emri başlatma hizmetleri ile servis bankacılığı modeli olacak. Önümüzdeki süreç fi ntek sektörü açısından inovatif ödeme yöntemlerinin bireylerle buluştuğu, ürün ve hizmet yelpazesinin genişleyeceği bir dönem olarak kayıtlara geçecek. TÖDEB olarak biz de sektörel ve mevzuatsal gelişmeleri yakından izlemeye ve bu anlamda üyelerimiz ile kamu otoriteleri arasında üstlendiğimiz köprü vazifesini sürdürmeye devam edeceğiz.

Türkiye’nin fi ntek alanında söz sahibi konumuna gelebilmesi için nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor?

İnovasyon, teknolojik alt yapı ve kalifi yeli iş gücü Türkiye’deki fi ntek sektörünün güçlü yanları olsa da, sermaye ve yatırımların da güçlü yanlar arasına dahil edilmesi önemli bir gereklilik. Bu eksende, geliştirilmesi gerekli yönlerin başında girişimlerin uluslararası yatırım çekme kapasitelerinin geldiği düşünüldüğünde, yatırımcıları destekleyen kamu destekli yatırım programlarının artırılması ihtiyacı hissediliyor. Tam da bu hususta, fi ntek ekosisteminin gelişimi için uygun pazar ortamının yaratılması adına İstanbul Finans Merkezi’nin önemini vurgulamamız yerinde olacaktır. Bununla birlikte, fi nteklerin teknoloji odaklı şirketler olduğu ele alınarak, hızla değişen teknolojinin; sektörün gelişimine uyum sağlaması amacıyla, regülatif düzenlemelerin bugün olduğu gibi sürekli olarak güncellenmesi ve ihtiyaca göre şekillenmesi de önemli. Bu konuda birliğimiz sektör ihtiyaçlarının kamusal otoriterler nezdinde dile getirilmesi ve sektörümüzün değişen mevzuata eksiksiz şekilde uyum sağlaması yönünde açık iletişim ve etkin koordinasyon görevini titizlikle yürütüyor. Ayrıca, birliğimiz üyeleri ürün ve hizmet kalitesi bakımından tartışmasız ön sıralarda yer almasına rağmen; yurt dışı pazarlara açılmaları hususunda hem mevzuatsal hem de operasyonel zorluklar nedeniyle arzulanan hedefe henüz ulaşamadı. Bununla birlikte, para transferi ve cüzdan ürünlerinde yaşanan gelişmeler de dikkate alındığında üyelerimizin bölgesinde güçlü ve uluslararası fi nansal teknoloji pazarlarında söz sahibi olma vizyonuna ve yeteneğine sahip olduğunu ve unicorn çıkarma potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

TÖDEB olarak, sektörümüzün hedef kitlesine yönelik yaptığımız iletişim çalışmalarıyla tabana yayılarak fi nansal kapsayıcılık ve fi nansal okuryazarlığı artırma girişimlerimizin yanı sıra, uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak üyelerimizi küresel ölçekte tanıtmanın ve bu konuda kamuoyunu aydınlatmanın gerektiğinin de farkındayız. Bu alanda girişimlerin sektörümüze birçok açıdan katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Küresel ölçekte TÖDEB ile benzer statüde olan uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği projelerini hayata geçirmek planlarımız arasında. Eğitim, veri paylaşımı, uluslararası iş birlikleri başta olmak üzere yürüteceğimiz çalışmalarla ülkemizin dünyada fi ntek alanında söz sahibi konuma gelebilmesi için üzerimize düşenleri özenle yerine getirmeye devam edeceğiz. İlerleyen süreçte de TÖDEB üyelerinin gerek aldıkları yatırımlar, yaptıkları iş birlikleri ve gelişmişlikleri ile adından sıkça söz ettirdiğini gözlemleyeceksiniz.