Uncategorized

TÜRKİYE’DE FRANCHISING SİSTEMİ BÜYÜME EĞİLİMİNİ SÜRDÜRMEKTE

UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ile Ocak sayımızda markaların yurt dışına açılma süreçlerinde hem UFRAD’ın hem de diğer sektörel kuruluşların markalara sağladığı destekleri konuştuk.

Markaların yurt dışına açılma süreçlerinde UFRAD Franchising Derneği olarak markalara ne tür destek ve yönlendirmelerde bulunuyorsunuz?

UFRAD olarak kuruluşumuzdan bu yana markalarımızın yurt dışına açılmasını, Turquality ve marka yönetimi programlarına katılmasını istiyor ve her zaman destekliyoruz. Yurt dışı açılım süreçlerinden önce franchise sistemlerinin en doğru ve sağlıklı şekilde uygulanması için UFRAD Akademi eğitimlerimizi, Youtube programlarımızı, webinarlarımızı, yuvarlak masa toplantılarımızı, bültenlerimizi, faaliyet raporlarımızı, sektör temsilcileri ile gerçekleşen toplantılarımızı sıklıkla gerçekleştiriyoruz. Yönetim Kurulu Üyesi olduğumuz Avrupa Franchise Federasyonu (EFF) ve diğer yakın ilişkiler içerisinde olduğumuz DEİK, TİM, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, HİB gibi dernekler ve ekonomik platformlarda da üye markalarımızı temsil ediyoruz. EFF’in dürüstlük ve açıklık ilkelerini benimseyen UFRAD’ın üye markalarının hatta sistem içerisindeki tüm markaların bahsedilen ilkeleri benimseyerek büyümelerini arzu ediyoruz. Dönem Başkanı olduğumuz Dünya Franchise Konseyi (WFC) ve Asya Pasifi k Franchise Konfedrasyonu (APFC) gibi yakın ilişki içerisinde bulunduğumuz sektör temsilcilerimizle üye markalarımızı temsil etmeye devam edeceğiz. Ayrıca Başkan Yardımcısı görevini üstlendiğim Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) özellikle devlet desteği ve yurt dışı açılımlarındaki destekleri ile ilgili kaçınılmaz bir bilgi platformudur. Bünyesinde faaliyet göstermekte olan sektör komiteleriyle hizmet ihracat stratejisinin oluşturulması, sektörel sorunların tespiti ile bu sorunlara çözüm önerilerinin sunulması ve benzeri konularda çalışmalar yapmaktadır. Gerçekleştirilen çalıştay ve eğitimlerde hizmet ihracatına yönelik sektörel stratejiler belirlenirken, pazara giriş uygulamalarının önde gelen faaliyetlerden olan ticaretalım heyetleri, ulusal ve uluslararası fuarlar ve çeşitli organizasyonlar ile üye fi rmalarımızın uluslararası pazarda muhatap bulmaları ve deneyim kazanmaları hedefl enmektedir. HİB altında Diğer İş Hizmetleri (perakende, gastronomi, danışmanlık vb.) sektörü öncelikli hizmet ihracat kalemlerinden biri olarak seçilmiştir. HİB üyeliği, ihracat yapmak isteyen tüm marka sahipleri için kaçınılmaz bir fırsattır.

Enfl asyon ve dolar bazındaki değişiklikler franchise sektörünü nasıl etkiledi, Türk markalarının yurt dışına açılma süreçlerine etkisi ne yönde oldu?

Devletin özel sektörün önünü açması, gerekli düzenlemeleri yapması önemli ancak 100 milyar dolarlık ticareti yapacak olan, iş dünyası. Hepimiz bunun idraki, sorumluluğu ve hızıyla hareket ediyoruz. Üretim, ihracat ve sürdürülebilir stratejiler enfl asyonla ilgili dış kaynaklı etkilenmeleri en aza indirecektir. Güçlü ekonomisiyle yükselen bir değer olmaya devam eden Türkiye’de franchising sistemi, tüm dünyada olduğu gibi zaman içinde, özellikle kriz dönemlerinde, büyüme eğilimini sürdürmekte. Sistemin bilhassa hem markaların büyümesine hem de hem yatırım yapılan ülke ekonomilerine de önemli bir katkı sunduğu aşikar. Dış pazar ne kadar cazip görünürse görünsün insani, coğrafi ve yasal birçok sorunla karşılaşabilmeniz her zaman olası bir risktir. Fakat iyi planlanmış bir operasyon ve uygun bir pazarlama stratejisi hedefl enen sonuçları sağlayacaktır.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

UFRAD tarafından 32 yıldır desteklenen franchising fuarları, sektörlerimizin nabzını tutmaktadır. Bu yıl, Türkiye’nin en büyük fuarcılık fi rması TÜYAP ile “Franchise İstanbul Expo Fuarını 19 – 22 Ekim 2023 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde franchise sektörünün hizmetine sunacaktır. Franchise İstanbul Expo 2023, katılımcı markaların franchise satışlarına doğrudan etki ederken yatırımcı adaylarının karar süreçlerini de hızlandıracak seminerler, söyleşiler, konferanslar ve diğer etkinliklerle markaları ve yatırımcıları sektör hakkında güçlü bir şekilde bilgilendirecek ve yönlendirecektir.