Haber Öne Çıkanlar

TL MEVDUATTA VE KATILIM HESAPLARINDA STOPAJ İNDİRİM SÜRESİ UZATILDI

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresinin uzatıldığı açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile stopaj indirimleri 30 Haziran 2023’e kadar devam edecek.

Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresindeki değişiklik Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında, devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasında süre uzatımına gidildi.

Stopaj indirimi Haziran sonuna kadar devam edecek

Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda, yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde, varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde indirimli gelir stopaj oranı uygulamasının süresi 30 Haziran 2023’e kadar uzatıldı.