Ürün ve Hizmet

RASYOTEK, HİZMETLERİNDE UZMANLIK İLE BİLİŞİMİ BULUŞTURUYOR

Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak ile Aralık sayımız için gerçekleştirdiğimiz söyleşide Pak, 2022 yılı içerisinde yaptıkları iş birliklerinin detaylarından bahsederken 2023 yılına ilişkin beklenti ve hedeflerini okurlarımız için anlattı.

Şirketlerin dijital dönüşümlerine öncülük eden Rasyotek bu alanda sürdürülebilir bir strateji geliştirilmesine nasıl yardımcı oluyor, hizmetlerinizin detaylarından bahseder misiniz?

Rasyotek; bilişim gücüyle kurumlar için iş yükü yaratan, eksik ya da hatalarla ilerleyen süreçlerin dijitalleşmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde SGK mevzuatları, bordrolama işlemleri gibi karmaşık süreçlerde de kanuna, müşterinin isteklerine ve hizmet standartlarına uygun şekilde danışmanlık ve denetim hizmetleri sunmaktadır. Geçmişte fi rmaların dış hizmet alma alışkanlıkları olmadığını biliyoruz. Teşvik hesaplamaları, bordrolama hizmetleri, KVKK danışmanlığı, işbaşı eğitim programları derken hem dış hizmet alma hem de gizlilik kapsamında veri paylaşımı konusunda müşterilerimizle birlikte çok yol katettiğimiz süreçler yaşadık. Süper Portal adını verdiğimiz dijital çözüm platformumuzda, iş yükü oluşturan süreçlere dijital çözümleri tek merkezde sunarak fi rmalara koordinasyon ve iş yönetimi anlamında ciddi kolaylık sağladık. Tüm bu hizmetler ve modeller; sürdürülebilir bir dijital dönüşüm politikası için temel olarak gerekli olan güven, tek merkezden kontrol ve koordinasyon ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Rasyotek’in 2022 yılını değerlendirir misiniz, yıl içinde hangi çalışmaları yürüttünüz? 2023 yılına dair hedef ve yatırımlarınız nasıl şekillenecek?

2022 yılı pandemi etkilerini üzerimizden attığımız, global olarak kontrolümüz dışında gelişen gündemlere ve ekonomik düzenlemelere uyum sağlamamız gereken bir yıl olarak geride kalıyor. Ekonomilerin ve iş dünyasının zorluklarla karşılaştığı bu uyum yılını, Rasyotek adına sorunsuz atlattığımızı gururla söyleyebiliriz. Yılın özellikle ikinci yarısını “Ustalık Telafi Programı” ve “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” gibi son dönemde hayatımıza giren mevzuatsal gelişmelere yönelik danışmanlık hizmetleri ve bilişim çözümlerimizle öncülük ederek tamamlıyoruz. Ayrıca bu yıl iş birliği lansmanımızı yaptığımız Benefi ts şirketi ve Prof. Dr. Cem Kılıç ile danışmanlık hizmetlerimize yeni nesil bir bakış açısı getirdik. Uzmanlık ile bilişimin buluştuğu bu kıymetli iş birliğinin bize çok büyük bir güç kattığına inanıyoruz. 2023 yılı global olarak sayısız bilinmezlikle geliyor. İşletmeler bu dönemde çevik ve uyum sağlayan güçlü yanlarına odaklanarak, hızlı aksiyon alma becerisini ortaya koyabilmelidir. Rasyotek; 2023 yılında belirlediği hedefl ere, zamanın bize getirdiği tüm olumlu ve olumsuz değişimlere hızlı reaksiyon verebilecek şekilde hazırlanarak ulaşacaktır. 2023 hedefi miz; bilişim alanında daha pratik ve güçlü çözümleri hayata alarak, uzmanlıklarımızı bilişim uygulamalarıyla herkesin ihtiyaç duyduğu seviyede ulaşabileceği bir modele dönüştürmektir.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Sürdürülebilirlik ve ekonomik istikrar politikalarının önümüzdeki yıllarda ön planda olacağı aşikar. Bu süreçte global bir dayanışmaya ihtiyaç olduğunu, ülke sınırları ve çıkar çatışmalarından bağımsız olarak, birlikte kuvvetlenerek güçleneceğimiz kritik iş birliklerini hayata geçirmeye hiç olmadığı kadar ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki günlerin ülkemiz ve tüm dünya adına barış, refah ve sağlık içinde geçmesini temenni ediyoruz.