FinTech

TÖDEB AKADEMİ, FİNTEK SEKTÖRÜNDE MESLEKİ GELİŞİMİ SAĞLAYACAK

Nitelikli iş gücünün temelinde eğitimin yattığını belirten Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, fintek sektöründe mesleki gelişimi sağlayacakları TÖDEB Akademi’nin detaylarını okurlarımız için anlattı.

Sektörün nitelikli iş gücü kapasitesini artırmak adına Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) olarak hayata geçirdiğiniz TÖDEB Akademi’nin çalışmaları ve eğitimlerin içeriği konusunda okurlarımızı bilgilendirir misiniz?

Bildiğiniz üzere, sektörün gelişimini sağlamak amacı ile eğitim faaliyetlerinde bulunmak TÖDEB olarak en önemli vizyonlarımızdan biri. Nitelikli iş gücünün ana temelinin eğitimden geçtiğini düşünüyoruz. Bizler de girişimlerimizi bu yönde sağlayarak bahsettiğiniz gibi TÖDEB Akademi’yi hayata geçirdik. Ödeme ve elektronik para mevzuatı, güvenlik, bilgi sistemleri, uyum, muhasebe ve benzeri alanlarda üyelerimiz yetkililerinin ve akademisyenlerinin eğitim vereceği TÖDEB Akademi bünyesindeki eğitim programlarını 2023 yılında sık sık göreceksiniz. 2022 yıl sonuna kadar da mevzuat ve uygulamaya yönelik temel eğitim içeriklerini Kasım ve Aralık ayındaki programlarımız ile sadece üyelerimize yönelik sunuyoruz. Kasım ayına ilişkin kayıtlarda beklediğimizin çok üzerinde bir talep olduğunu ayrıca belirtmek isteriz. Güzel sonuçlar elde edeceğimizden hiç şüphemiz yok. En nihayetinde, TÖDEB Akademi ile hem ödeme ve elektronik para sektörü oyuncularının uygulamaya yönelik deneyimlerini paylaşacağı hem de teknik bilginin verileceği bir eğitim imkanı ve habitatı sağlanmış olacak. Fintek sektöründe mesleki gelişimin sağlanması adına oldukça faydalı olacağına inanıyoruz.

TÖDEB’in 2022 yılını değerlendirir misiniz, yıl içinde hangi proje ve çalışmalara imza attınız? 2023 yılına dair birlik olarak hedefl eriniz nelerdir?

Geride bıraktığımız 2022 yılı bizler için çok verimli oldu diyebiliriz. Özellikle, sektörümüz hakkında yeni jenerasyonun bilgilendirilmesi ve fi nansal okuryazarlığın artırılmasına yönelik girişimlerimiz ön plandaydı. 42 Okulları ile önemli bir proje gerçekleştirdik. 42 İstanbul Okulu’nda eğitim gören öğrencilere, ‘10 Oturum – 10 Konuşmacı’ etkinliği ile sektörümüzün tanıtımını yaptık. Diğer bir yanda, yazılımcı yetiştirilmesine yönelik olarak Patika.dev ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, JAVA ve .NET eğitimlerine özel açtığımız iki adet TÖDEB sınıfında eğitimlerini tamamlayan öğrencilere üyelerimiz tarafından sektörde çalışma fırsatı verildi. Bir başka husus olarak, ödeme ve elektronik para kuruluşları hakkında sağlıklı sayısal veriler ile kamuoyunun aydınlatılmasının sektördeki her bir paydaşımız açısından son derece önemli olduğu gayesi ile, birliğimizin genel ve istatistiki bilgileri toplama ve düzenli olarak kamuya açıklama yetkisi kapsamında elektronik raporlama altyapısı TÖDEB Veri Transfer Sistemi’ni (TVTS) oluşturduk. TVTS yılın son çeyreğinde canlıya alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan yakın tarihte gelen onayla birlikte, TVTS aracılığıyla üyelerimizden alınan doğru ve güncel veri ile sektörümüzde iş hacimlerinin büyüyeceğine, yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğimize, iş birlikleri ve yatırımların artış göstereceğine inanıyoruz.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

TÖDEB olarak, sektörümüzün hedef kitlesine yönelik yaptığımız iletişim çalışmalarıyla tabana yayılarak fi nansal kapsayıcılık ve fi nansal okuryazarlığı artırma girişimlerimizin yanı sıra, uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak üyelerimizi küresel ölçekte tanıtmanın ve bu konuda kamuoyunu aydınlatmanın gerektiğinin de bilincindeyiz. Bu girişimlerin sektörümüze her açıdan katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Bir nevi, globalleşerek TÖDEB ile benzer minvalde olan uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği projelerini hayata geçirmek planlarımız arasında. Eğitim, veri paylaşımı, uluslararası iş birlikleri başta olmak üzere yürüteceğimiz çalışmalarla ülkemizin dünyada fi ntek alanında söz sahibi konuma gelebilmesi için üzerimize düşenleri layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz.