Ürün ve Hizmet

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

S ite, apartman ve tesis yönetimi yazılımı pazar büyüklüğü 3,04 milyar dolar değerine ulaştı ve 2030’a kadar yıllık %5,6’lık büyüme sergilemesi bekleniyor.

Pazarın, hayatın her alanındaki dijitalleşmeye bağlı olarak tesis yönetimine yönelik talepte de artan bir eğilime tanık olması bekleniyor. Ofi s, konut ve site benzeri çok haneli ve çoklu operasyon gerektiren yapılarda aidat takibi, varlık yönetimi, personel kontrol sistemi gibi ihtiyaçlar tesis yönetim yazılımları sayesinde tek merkezden yönetilebiliyor. Site, apartman ve tesis yönetimi yazılımı Senyonet’in CEO’su Mehmet Yıldızdoğan, 85 milyonluk nüfusu ve toplamda 25 milyona yaklaşan hane sayısıyla Türkiye’de de tesis yönetimi yazılımı pazarının giderek büyüyeceğini vurguluyor.

Türkiye’de 1 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor

85 milyonluk nüfusu ve toplamda 25 milyona yaklaşan hane sayısıyla Türkiye de tesis yönetiminin dijitalleşmesinde oldukça önemli bir pazara sahip. Esnek ve modüler yapısı sayesinde tüm tesisi dünya standartlarında, dijital bir platform üzerinden, etkin, verimli ve site sakinleri ile etkileşimli bir şekilde yönetme imkanı sunan Senyonet, 300 bin konuttaki 1 milyondan fazla kişi tarafından tercih edilerek Türkiye’de en çok kullanılan tesis yönetimi yazılımları arasında yer alıyor.

MARKET SIZE REACHES 3 BILLION DOLLARS

T he market size for building complex, apartment and facility management software has reached a value of $3.04 billion and is expected to grow at an annual rate of 5.6% by 2030.

The market is also expected to witness a growing trend in demand for facility management, driven by digitalization in all walks of life. In multi-household and multi-operation buildings such as offi ces, residences and housing estates, requirements such as fee tracking, asset management, personnel control system can be managed from a single center thanks to facility management software. Mehmet Yıldızdoğan, CEO of Senyonet, a building complex, apartment and facility management software, emphasizes that with a population of 85 million and a total number of households approaching 25 million, the facility management software market will gradually grow in Turkey.

More than 1 million people in Turkey use it

Turkey, with a population of 85 million and a total number of households approaching 25 million, has a very significant market in the digitalization of facility management. Thanks to its flexible and modular structure, Senyonet, which offers the opportunity to manage the entire facility at world standards, through a digital platform, effectively, efficiently and interactively with the residents, is among the most used facility management software in Turkey, preferred by more than 1 million people in 300 thousand residences.