Ürün ve Hizmet

NOVA CLINIC’TEN SAĞLIK ALANINDA KUSURSUZ HİZMET

Sektörde oldukça niş bir hizmet koluna hizmet veren Nova Clinic ile yaptığımız bu röportajda, Nova Clinic Genel Müdür Yardımcıları Çiğdem Tekçe ve Meryem Çirik ile Nova Clinic’in marka değerini ve hizmet modellerini masaya yatırdık.

İnsan hayatının sadece kusursuz bir hizmet modeline emanet edilebileceği düşüncesiyle tüm konsantrasyonunu bu alanda toplayan Nova Clinic, Next Plus A.Ş. grup çatısı atında yer almaktadır. Hastane öncesi acil sağlık hizmeti dikeyinde, 360 derece sağlık hizmeti diyagramını oluşturan Nova Clinic, “Sağlık Alanında Ayrıcalıklı Hizmet” farkındalığı ile marka değerini açıklamaktadır.

AVM acil tıbbi müdahale ünitesi (revir) ve ambulans hizmetlerinde bir inovasyon markası olan Nova Clinic, tüm Türkiye’de kusursuz hizmet modeli sunuyor.

Sağlık alanında inovasyon mottosu ile hizmet verdiğimiz her alanda kusursuz hizmet modelimizle, sağlık için harekete geçiyoruz.

Nova Clinic hangi alanlarda sağlık hizmeti sunmaktadır?

Nova Clinic, insan ve insan sağlığının olduğu her alanda sağlık hizmet vermektedir. Fakat genel olarak bir çerçeve çizmek istersek; alışveriş merkezleri, toplu yaşam alanları, oteller, şantiyeler, endüstriyel sahalar, fabrikalar, holding binaları, yaşlı bakım merkezleri, limanlar ve iş sağlığı ve güvenliği olarak bir genel çerçeve çizebiliriz.

Nova Clinic olarak sektördeki önderliğinizi hangi marka değerinizle açıklarsınız?

Sağlık alanında Türkiye’de ilk ve tek olma mottosu ile marka değerimize her geçen gün yatırım yapıyoruz. Sektördeki öncülüğümüzü, sürekli gelişime açık proaktif organizasyon yapımıza borçlu olduğumuzu açıkça ifade edebiliriz. Yüzlerce markanın bizi tercih etme nedeni de inovasyon merkezli denetim yapımız.

Dijital operasyon merkezi nedir, kısaca özetleyebilir misiniz?

Dijital operasyon merkezimizi kısaca tanımlamak gerekirse; sağlık hizmeti sağlayıcısı olduğumuz çalışma sahalarını öncelikle sanal çit ile çerçeveleyerek, alanda oluşabilecek her türlü operasyonel sürecin denetim mekanizmamızın ağına alındığı ve bütün süreçlerin 24 saat boyunca denetlendiği bir merkez olarak özetleyebiliriz.

Dijital operasyon süreci tam olarak nasıl işliyor?

Taralı alanda görevli personelin, iletişim ve raporlama için kullandığı Android ve IOS cihazlarına, Nova Clinic’e ait takip yazılımı yükleniyor ve takip mekanizması ile izlenen personellerin, saha içerisindeki giriş çıkışları, konumları, anlık vakalara kaç dakikada müdahale edildiği raporlanıyor ve hizmet alıcı olan kuruma detaylı olarak iletiliyor. Dijital operasyon merkezi sayesinde günlük vaka analizlerin takibinin yapılması, hizmet alıcı kurum için önleyici sağlık hizmetleri kapsamında kılavuzluk etmektedir. (örn. burkulma, düşme, kayma vb. vakalar, hizmet alıcı firmaya çalışma sahalarında hangi lokasyonlarda güvenlik eksiklik olduğunu göstermektedir.) Nova Clinic, sanal depo sayesinde anlık tıbbi sarf malzeme takibi de yapılabilmektedir. Sarf malzemelerin takibi, dijital operasyon merkezi tarafından anlık olarak izlenir, tarafımızca belirlenen kritik stok uyarısı ile sağlık hizmeti verilen çalışma sahalarına gönderilir.

Nova Clinic operasyon süreç denetim ve koordinasyon ekibi hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Yüzlerce saha personelimizin arkasında büyük bir ekibimiz var. Sağlık hizmetinin kusursuz bir şekilde sürdürülmesinde operasyon ekibimizin payı oldukça fazla. Operasyon Koordinasyon Merkezi-Planlama Bölümü; Operasyon süreçlerinin kontrolünü sağlayarak, profesyonel sağlık ekibinin kurulmasını sağlayan ekibimiz olarak kısaca ifade edebiliriz. Operasyon Süreç Denetim Ekibimiz; Operasyon sürecinde oluşabilecek her türlü krizi analiz ederek önleyici çözümler üreten ekibimiz olarak tanımlayabiliriz. İdari Süreçler Ekibimiz – İş Geliştirme Bölümümüzü ise; Sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını sektörde “ilk ve tek” olma mottosunu kendine ilke edinmiş Nova Clinic beyin takımı olarak açıklayabiliriz.