AVM Öne Çıkanlar

TÜRKİYE’NİN MARKA OLMA YOLCULUĞUNDA, ALKAŞ OLARAK ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Düzenlediği fuar ve konferanslarla Türkiye’nin yurt dışına açılarak marka olma yolculuğunda büyük bir destekçisi olan Alkaş, markaların networkünü güçlendirecek çalışmalarını sürdürüyor. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ile paydaşı oldukları sektörlerin temsili konusunda hayata geçirdikleri çalışmaları konuştuk.

“Hizmetlerin Sinerjisi” mottosuyla müşterileriyle buluşan Alkaş, hangi sektörlerle iş birliği içerisinde faaliyetlerini yürütüyor?

Alkaş birçok farklı sektörle çalışıyor. Perakende ve gayrimenkul odağımız ama perakende deyince FMCG’yi, gayrimenkul deyince mimarı, değerlemeyi, teknolojiyi bir kenara itemeyiz. Aslında birçok sektör kendini aşmaya, farklı farklı sektörlerle iletişim halinde olmaya ve kendilerini yenilemeye çok niyetli. Biz de Alkaş olarak tüm bunlara sebep olabilecek konferanslar, fuarlar düzenliyoruz. Markalarımızın ve gayrimenkul sektörünün yurt dışına açılımını, yabancı yatırımcıya karşı Türkiye’nin bir marka olma yolculuğunda bu etkinliklerin bir parçası olma yolunda ilerliyoruz. MAPIC, MIPIM, Digital Network Alkaş, FutureCommerce360 ve RE360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması gibi yaptığımız konferanslarımızın en büyük ortak noktası, networkü güçlendirecek ilişkiler kurmak.

Paydaşı olduğunuz sektörlerin hem Türkiye’de hem de yurt dışında başarıyla temsili adına nasıl bir politika izliyorsunuz?

Biz inatla her sene markalarımızı yurt dışına taşıma, bütün yenilikleri sektörümüze aktarma yolunda sürdürülebilir işler yapmaya çalışıyoruz. Perakende paydaşları gözünde MAPIC çok önemli bir fuar. Burada Türkiye olarak hem perakende hem de diğer sektörler için çok önemli değerler var. Markalarımızı ve Türkiye’deki marka değerimizi yurt dışına tanıtmamız gerekiyor. Çok önemli değerlere sahip olduğumuzu hepimiz biliyoruz ama bunları tanıtmadıktan sonra bu değerler sadece bizde kalıyor. Dolayısıyla Alkaş olarak biz de kendi ülkemizdeki fırsatları tanıtabilecek ortamlar yaratmaya ve markalarımızı da bu ortamların içine sokmaya çalışıyoruz. MAPIC gibi uluslararası arenalarda kendimizi tanıtmak için yola çıkmamız gerek. Alkaş olarak da en büyük amacımız bu fırsatları markalarımızın ayağına kadar getirmek, yurt dışına tanıtmak.

ALKAŞ CONTINUES TO WORK TOWARD TURKEY’S BRANDING JOURNEY

Standing out as a great supporter of Turkey’s branding journey through various fairs and conferences to help Turkey expand abroad as a brand, Alkaş continues its efforts to strengthen their network of brands. We talked with Alkaş General Manager Yonca Aközer about their work in representing the sectors they are in as a stakeholder.

What are the sectors that Alkaş collaborates with in meeting their customers with the motto “Synergy of Services”? 

Alkaş works with a large variety of different sectors. While our focus is on retail and real estate, when talking about retail, we cannot brush aside FMCG, and when we talk about real estate, we cannot brush aside architects, appraisal and technology. In fact, many sectors are more than willing to excel themselves, to stay in contact with different sectors and to renew themselves. As Alkaş, we organize conferences and fairs that can help them in doing so. We proceed on the road to being a part of these events with a view to promoting expansion of our brands and the real estate sector abroad, and to partake in Turkey’s journey to become a brand for foreign investors. The biggest point that our conferences like MAPIC, MIPIM, Digital Network Alkaş, FutureCommerce360 and RE360 Big Gathering for Real Estate Industry have in common is that they foster relationships for a stronger network. 

What’s the policy you follow for the successful representation of the sectors you are a stakeholder in both in Turkey and abroad?

We are persistently trying to carry out sustainable works that will help our brands expand abroad and bring all innovations to our sector every year. Retail stakeholders see MAPIC as a fair of high significance. Turkey has very important values to offer, both for the retail sector and others. We must seek ways to promote our brands and the brand value in Turkey abroad. We all know very well that we have very important values, but these values ​​will remain only within us unless we promote them. It is against this background that we, as Alkaş, try to create environments that can promote the opportunities in our country and make our domestic brands part of these environments. We need to set out to promote ourselves in international arenas like MAPIC. As Alkaş, our biggest goal is to bring these opportunities to our brands and to promote them abroad.