FinTech

TÖDEB, 2023’TE SEKTÖRE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ KAZANDIRACAK

Üyeleri ile birlikte fintek sektörünün nabzını tutan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) 1 Aralık 2022 tarihinde tamamlanacak olan mevzuat uyum süreci sonunda üyelerinin lider konumlarını daha da güçlendirmeye hazır. TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin ile Kasım sayımızda bir araya geldik.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) olarak sektörün güncel durumunu değerlendirir misiniz, geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında 2022’de sektör nasıl bir performans gösterdi ve ivme kaydetti?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından verilen son faaliyet izinleriyle, sektör içerisindeki lisanslı ödeme kuruluşu sayısı 30’a, elektronik para kuruluşu sayısı ise 42’ye ulaştı. Üyelerimizin fi ntek sektörünün tam merkezine yerleşerek oluşturdukları yeni fi nansal ürün ve hizmetlerle sektörün nabzını tuttuğunu söyleyebiliriz. Özellikle, 1 Aralık 2022 tarihinde tamamlanacak olan mevzuat uyum süreci sonunda hukuksal yükümlülüklerin ve teknik gerekliliklerin bütüncül bir şekilde yerine getirilmesiyle üyelerimizin lider konumlarının daha da güçleneceğine inancımız tam. İlerleyen dönemde sektörde mali güç ve kurumsallık açısından da adından söz ettirecek olan üyelerimiz; servis modeli bankacılığı veya açık bankacılık gibi güncel gelişmeler kapsamında sektörde yeni oyuncuların devreye girmesiyle de birçok yeni iş birliğinde kritik konumunu hissettirecek.

TÖDEB’in önümüzdeki yıla ilişkin sektöre dair yeni planları nedir, Birliğiniz bünyesinde hayata geçirmeye hazırlandığınız yeni projelerinizden söz eder misiniz?

Önümüzdeki yıla ilişkin sektöre dair önemli planlarımız arasında güncel ve güvenilir verilerle kamuoyunun aydınlatılmasının yer aldığını söyleyebiliriz. Birliğimizin genel ve istatistiki bilgileri toplama ve düzenli olarak kamuya açıklama yetkisi kapsamında oluşturduğumuz elektronik raporlama altyapısı TÖDEB Veri Transfer Sistemi’ni (TVTS) canlıya aldık. Sektörümüzün temel performans göstergelerini periyodik olarak yayınlamaya başlayacağız. TVTS aracılığıyla üyelerimizden alınan doğru ve güncel verinin sektörümüzün gerek yatırım potansiyeli gerekse güven endeksini artırma noktasında katma değer sağlayacağına inanıyoruz.

Fintek alanında eğitimli bir istihdam sağlanması adına TÖDEB’in nasıl bir stratejisi mevcut?

Birliğimizin vizyonları arasında sektörün gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerinde bulunmak yer alıyor. Özellikle toplumda nitelikli iş gücünün oluşturulmasında, alanında uzman kişilerin yetiştirilmesinin esas olduğunu düşünüyoruz. Sektörümüze yönelik özellikle yeni jenerasyonun bilgilendirilmesi ve fi nansal okuryazarlığın artırılması girişimlerimiz kapsamında 42 Okulları ile önemli bir proje gerçekleştirdik. 42 İstanbul Okulunda eğitim gören öğrencilere, ‘10 Oturum – 10 Konuşmacı’ etkinlikleriyle sektörümüzün tanıtımını yaptık. Diğer bir yanda, yazılımcı yetiştirilmesine yönelik olarak Patika.dev ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, JAVA ve NET eğitimlerine özel açtığımız iki adet TÖDEB sınıfında eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sektörde çalışma imkânı veriliyor. Bununla birlikte, ödeme ve elektronik para mevzuatı, güvenlik, bilgi sistemleri, muhasebe ve benzeri alanlarda üyelerimiz yetkililerinin ve akademisyenlerin eğitim vereceği TÖDEB Akademi bünyesinde eğitim programlarını 2023 yılında hayata geçireceğimizin haberini verelim. 2022 yıl sonuna kadar da mevzuat ve uygulamaya yönelik temel eğitim içeriklerini sadece üyelerimize yönelik olarak sunacağız. Hem ödeme ve elektronik para sektörü oyuncularının uygulamaya yönelik deneyimlerini paylaşacağı hem de teknik bilginin verileceği eğitim programlarımızın fi ntek sektörüne yönelik nitelikli iş gücü kazandırma noktasında oldukça faydalı olacağına inanıyoruz.