Uncategorized

ATAWICH FRANCHISE SİSTEMİNDE HER ŞEY DAHİL, ANAHTAR TESLİM VE 0 RİSK

Atawich; bugün Türkiye’de 12’si aktif, 8’i tadilatta olan 20 şubesi, 1 üretim tesisi ve 1 genel merkez binası ile ilk yıl hedefi olan 35 şube sayısına hızla yaklaşıyor. Ekim sayımızda Atawich Kurucusu Ata Ghoutbi ile yeni hedef ve projeleri hakkında konuştuk.

Atawich’in İran’dan Türkiye’ye uzanan öyküsünden bahseder misiniz, globalde büyümek için Türkiye’yi tercih etmenizde neler etkili oldu?

İran’ın en büyük fast food zinciri olan Atawich, 2000 yılında Tahran’ın Marzdaran bölgesinde ilk şubesinin açılmasıyla faaliyete başladı. 2009 yılında 7 Atawich şubesiyle, ürün ve hizmet inovasyonu açısından dünyanın en ünlü fast food zinciri olmayı hayal ettim. 2014 yılından itibaren her biri kendi alanında uzman ekip arkadaşlarımla birlikte, oluşturduğum yeni marka konumlandırılması ile beraber Atawich katbekat büyümeye başladı ve İran fast food pazarının ilk sırasında lider oldu. Tüm dünyayı ve özellikle restorancılık sektörünü olumsuz etkileyen pandemi sürecinde, Atawich İran’da ekstra büyüme kaydetti. AR-GE çalışmaları ile el değmeden üretilen ürünler, pandemi koşullarına uygun ısıl işlem görebilen ambalajlar ile hem şubelerinde hem de paket servis ile müşterilerine ulaştı. Atawich hiçbir şubesini 1 gün bile kapatmadı ve aksine şube açmaya pandemi süresince devam etti. Franchise şubelerini destekleyecek fi rma içinde kredi ve borçlanma imkanları yarattı. PR ve reklam desteklerini artırdı. Tüm bunlar sayesinde Atawich, her fi rmanın büyük zorluklar yaşadığı pandemi döneminde büyümesini hızlandırdı. Uzun süren stratejik planlar, ülke ziyaretleri ve hazırlıklar sonrasında dünyaya açılan kapının Türkiye olduğu belirlendi. 2021 yılında Atawich, Türkiye’de ilk şubesini Bakırköy İncirli caddesinde açarak globalleşme yolunda ilk adımını attı. Türkiye, Atawich için önemli bir ülkeydi. Bunun sebeplerinden birisi, kültürel yakınlık ve insani değerlerdeki sıcaklık iken; bir diğeri ise, Avrupa’ya komşu güçlü bir jeopolitik konumuydu. Atawich; Türkiye’de bugün 12’si aktif, 8’i tadilatta olan 20 şubesi, 1 üretim tesisi ve 1 genel merkez binası ile ilk yıl hedefi olan 35 şube sayısına yaklaşıyor. Eş zamanlı olarak Almanya’da 1’i faaliyete geçecek ve 2’si tadilat sürecinde olan 3 şubesi ile de Avrupa’da büyüme adımlarını çoktan attı.

Franchise sistemine dahil olmanız büyümenize nasıl bir katkı sağladı?

Atawich, İran’da büyüme yolculuğuna aynı görüş ve hedefl er doğrultusunda ortak paydada buluştuğu yatırımcılara sağladığı franchise hizmeti ile güçlü bir şekilde başladı. Franchise sistemi, Atawich’i hem İran’ın sektör bağımsız en büyük ilk 5 markası arasına sokarken hem de globalde büyümek için gerekli iş birliği ve kaynağı oluşturmasında büyük etkisi oldu.

Yatırımcılara Atawich markası çatısı altına girdiklerinde sağladığınız destek ve avantajlardan söz eder misiniz?

Atawich’in sloganı “Lezzetli Bir Dev” iken mottosu ise 3M olarak kısalttığımız “Mutlu Müşteri, Mutlu Franchise ve Mutlu Personel”dir. Franchise sistemimizdeki ana amaç, franchiselerimizin her zaman mutlu ve memnun olarak yatırımlarını kazançlara dönüştürmelerini sağlamaktır. Atawich’in tüm iş süreçlerinde ve özgün franchise sistemindeki sunduğu tüm olanaklar kapsamında 2 ana hedefi bulunmaktır. Bunlardan birincisi, global çapta büyümeyi sağlam adımlarla ve aynı görüş doğrultusunda birleşen franchise bayileri ile sürdürmek iken; bir diğer amaç ise, marka değerini en yüksek restoran zincirlerinden birisi haline gelmektir. Bu kapsamda Atawich franchise sisteminde konsept “her şey dahil, anahtar teslim ve 0 riskli” olarak konumlandırılmıştır. Franchise sistemimizin ana hatları ile özellikleri şunlardır:

1 Mağaza kiralama ve kiralatma süreçleri yönetilir.

2 Mağaza dekorasyon ve tadilat süreçleri yönetilir.

3 Mağaza ekipmanların temini ve kurulumu gerçekleştirilir.

4 Gerekli resmi başvuruş süreçleri yönetilir, danışmanlık verilir.

5 Gerekli tüm tasarım, giydirme ve matbaa süreçleri yönetilir.

6 Mağazaya özel P&L, rekabet, karlılık vb. analizleri yapılır.

7 Şube özelinde ilk hammadde tedariği gerçekleştirilir.

8 Şube özelinde ilk 3 ay kesintisiz reklam ve PR desteği verilir. Sonrasında ise marka reklamları ve PR çalışmaları kesintisiz devam eder.

9 Personel istihdamı şube açılışından 1 ay önce yapılır. Bu 1 aylık sürede personeller standart eğitimlerden ve mevcut şubelerde oryantasyonlardan geçer. Şube personellerinin bu 1 aylık maaş ve SGK giderleri Atawich Genel Merkez tarafından karşılanır.

10 0 Risk sistemi ile Atawich 10 günlük arka arkaya yapılan ciro ile hesaplanabilen bir sistem doğrultusunda aylık ciro garantisi sunar.

11 İşletme sözleşmesi ile şubenin işletilmesi yönündeki soru işaretleri giderilir.

12 Sürekli AR-GE ile ürün geliştirme, çeşitlendirme, menü güncelleme vb. gibi operasyonları sürekli yönetir.

13 Markanın sürekli güçlü, bilinir ve yüksek memnuniyetle karşılanması için sürekli güncel kalır.

14 En kısa sürede yatırımcının sermayesinin geri dönüşünü sağlamak.

15 %100 yatırım güvenliği sağlamak!

Atawich markasının yatırım maliyeti nedir?

Atawich’in “her şey dahil, anahtar teslim ve 0 riskli” franchise sistemi hem Türkiye hem de Almanya için geçerli ve yürürlüktedir. Gerekli yatırım maliyetinden yapılacak franchise aday tanışma toplantılarında bahsedilir.

İran’ın ardından başta İstanbul olmak üzere Türkiye ve Almanya’da şubeleşme çalışmalarınız sürerken, kısa ve orta vadede hangi ülkelerin pazarına girmeyi hedefl iyorsunuz?

Atawich eş zamanlı olarak İran, Türkiye ve Almanya’da şubeleşme çalışmalarına devam ederken; kısa vadede Avrupa’nın diğer ülkelerinde ve Amerika’da da şubeleşme ve franchise verme strateji hazırlıklarını sürdürmektedir.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Atawich kurumsal bir altyapı ile geleneksel değerleri bir arada barındıran bir yapıya sahiptir. Tüm paydaşların mutlu, memnun ve kazançlı olduğu bir sistemi kurgulamıştır. Bu sistemi ayakta tutmak için her zaman daha fazlasını yapmayı görev edinmiştir.