Ürün ve Hizmet

ÜRETİM KALİTEMİZİ AVRUPA’DA DA KANITLAMAK ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZ ARASINDA

Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD) Başkanlığını yürütürken aynı zamanda Avrupa Musluk ve Vana Sanayicileri Derneği (CEIR) Başkanlığına da seçildiniz, CEIR’de sektörün gelişimi ve sorunların giderilmesi adına ne tür projelerle yola devam edeceksiniz?

Derneğimiz pompa ve vana sektörlerini Avrupa’da temsil eden tek dernektir. Uzun yıllardan bu yana sektörlerimizi CEIR ve EUROPUMP (Avrupa Pompa İmalatçıları Derneği) bünyesinde temsil etmekteyiz. Derneğimiz CEIR’e 2003 yılından bu yana üyedir. 2005 yılında bu yana da CEIR Yönetim Kurulu’nda görev almaktayız. Ülkemizdeki üretim kalitesinin geldiği noktayı Avrupa’da da kanıtlamak, sektörlerimizi ilgilendiren komite çalışmalarında yer almak, ülkemizden katılımın artmasını sağlamak, standart çalışmalarında yer almak ve sektörümüzün Avrupa’daki bütün gelişmelerden anında haberdar olmasını sağlamak öncelikli hedefl erimiz arasında olacak.

Yurt dışında Türk pompa ve vana sektörünün konumu nedir, Türk sanayicilerinin yurt dışına açılmaları konusunda ne yönde destek sağlayacaksınız?

Ülkemizdeki üreticilerimizin yurt dışı pazarlarda daha fazla yer alması, ülkemiz politikalarıyla da doğru orantılıdır. Ülkemizde önümüzdeki problemlerin çözülmesi üreticilerimizi rahatlatacak ve dış pazarlarda daha fazla yer almalarının önünü açacaktır. Dünyada artan kuraklık tehlikesi nedeni ile su yönetimi önem kazanmaktadır. En önemli problemlerden biri de önümüzde bizi bekleyen beslenme sorunudur. Bunun için tüm politikaları değiştirmemiz yeni yaklaşım ile konuyu ele almamız lazım. Ayrıca, sektörde her geçen gün katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artıyor olması, bu bilincin ilerlemesi bizi daha da ileriye götürecektir. Yeşil Mutabakat ile karbon salınımı ve gümrüklerdeki karbon vergisi konularında bilinç düzeyinin sektörde ivedilikle artması gereklidir. Özellikle, ürünlerin döngüsel ekonomi çerçevesinde değerlendirilmesi, ürünlerin ham maddeden üretime, nakliyesinden verimli kullanılmasına ve hurdaya ayrılmasına kadar geçen süreçlerin değerlendirilerek geliştirilmesi önemli olacak ve ilgili standartların kriterlerine uymayan ürünler rekabet etmekte zorlanacaklardır. Bütün bu konular sağlam fi nansman kaynağı ile yapılabilir. Sanayicilerimizin fi nansman problemlerinin Eximbank kredileri gibi kredilerle yeniden desteklenmesi, yeniden açılması gereklidir. Yerli sanayiyi koruyacak politikalardan vazgeçilmemelidir. Sanayinin korunması için ilave gümrük vergileri sanayiciyi koruyacak oranlara çıkarılmalıdır. Bizim bir kalite problemimiz olduğunu düşünmüyorum, vana ve armatür sektöründe ihracatımızın aşağı yukarı %40’lık kısmını AB ve İngiltere’ye gerçekleştirmekteyiz. Küresel tedarik zincirinde beklenen bölgeselleşme ve yakından tedarik gibi yeniden yapılanma ile Türkiye’deki pompa ve vana sanayi ihracat payını artırma potansiyeline sahiptir.

Almanya Frankfurt’ta düzenlenecek Achema Fuarı katılımcıları arasında sektör temsilcileriniz de yer alıyor, bu fuarın sektörün gelişimine katkıları konusunda neler söylersiniz?

Achema Fuarı, 3 yılda bir gerçekleştirilen ve sektörün en önemli fuarlarından biri olup üyelerimizin de yoğun talep gösterdiği fuarlardan biri. Bu fuarlar sektörlerin önde gelen fi rmalarının geldiği noktayı görmemiz açısından bizler için çok faydalı, ziyaretçi sayısı ve çeşitliliği bakımından Achema Fuarı da sektörün en güçlü fuarlarından birisi burada yer alıp gelişen son teknolojileri görmenin bizler ve üreticilerimiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.