AVM

ORTAK GİDER DAHİL SİSTEM, AVM PERFORMANSINI EN DEĞERLİ NOKTAYA TAŞIYOR

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Yeni değişiklik ile birlikte yönetimini üstlendiğiniz AVM’lerde ne tarz aksiyonlar alıyorsunuz?

Kanun koyucuların birtakım tespitleriyle oluşturulmuş olan bu yeni yönetmelik, tüm perakende sektörü tarafından uzun süredir konuşulan ve beklenen bir yönetmelikti. Muhakkak ki uygulama tebliği çıkınca muallak olan kısımlar ve farklı şekilde yapılan yorumlar net hale gelerek soru işaretleri giderilecektir ancak bu durum yine de günümüz koşullarına uyum sağlamış, tüm paydaşların düşünüldüğü bir ortam yaratamadı. Mümkün olan ilk fırsatta yeniden hukuki ve ticari yapılanmayı sağlayacak kapsamlı bir değişikliğin gerçekleştirilmesinin gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Hepimizin bildiği üzere, sektörümüz içerisinde ortak gider ve pazarlama giderleri konusunda farklı uygulamalar ile karşılaşmaktayız. Sözleşmelere uygun bir şekilde bu giderleri ayrı ayrı kesen veya pazarlamayı ortak alan gideri içerisinde gösteren AVM’lerimiz var. Bunların dışında da ENS Danışmanlık olarak özellikle yatırımcılarımızı yönlendirdiğimiz kira, ortak alan gideri ve pazarlama gibi giderleri (enerji tüketimi hariç) tek bir çatı altında topladığımız, diğer bir deyişle her şey dahil kira sistemi var. Bu sistem AVM yönetim ekibinin projenin performansını en üst seviyeye taşımasının yanında, yatırımcı nezdinde ticari kazanç sağlamaya yönelik kurulan bir sistemdir. Hedef optimum seviyede bir ortak gider ile projeyi yönetmek olduğu gibi, aynı zamanda maksimum seviyede bir operasyon geliri için de mağaza performansının yükseltilmesi ile ciro kira faturalarının artırılmasıdır. Genel anlamda ekipçe çok başarılı olduğumuz bu süreçte kesilen kira faturalarımızın yaklaşık %60 seviyelerinde ciro faturaları olduğunu görmekteyiz. Her şey dahil sistem ile ciro bareminde yaptığımız makul ve kabul edilebilir ciro payı oranı her kiracımızı tatmin etmekte ve risk algısı olarak belirtilen sabit kira bedelinin makul seviyede tutulması gibi faydalar yaratmaktadır. Hem yatırımcılarımızın AVM’lerine hem de kiracılarımızın kendi markalarına güvenlerinin tam olduğu noktada ortaya koyduğumuz bu sistem çok tatminkâr sonuçlar vermektedir. Projelerimiz genel itibariyle sektörde ortak gider performansı en iyi olan AVM’lerdir diyebilirim. Verimliliği artırmak ve devamlı sahada olan ekibimizle ortak giderleri optimum şekilde tutmayı hedefl iyoruz. Artan maliyetleri alınan tasarruf önlemleriyle olabildiğince az hissedilir kılmaya çalışırken konfor şartlarından da vazgeçmemeye çalışıyoruz. Özellikle artan enerji maliyetleri en önemli gündem maddelerimizden biri olmuş durumda. AVM’lerimizin tüm elektrik ve mekanik projelerini inceleyecek kadar detaya indiğimiz, günün koşullarına adapte ettiğimiz ve maliyet kalemlerinin üzerinde hassasiyetle çalıştığımız bir dönemdeyiz. Şeffaf ve hesap verilebilir düzeyde bu çalışmaları yaparak tüm paydaşlarımıza mali destek vermeye çalıyoruz.

Yılın son çeyreğine girerken ENS Danışmanlık olarak bünyenizin performans değerlendirmesini yapar mısınız?

2022 yılında ön gördüğümüz hedefl er doğrultusunda büyümeye devam ettik. Portföyümüze son olarak Elysium AVM, Urfa City AVM, Plato AVM, Rings AVM ve Çayırova Parkova AVM’yi dahil ettik. Görüşmelerini devam ettirdiğimiz iki AVM’yi daha yılsonuna kadar portföyümüze katmayı hedefl iyoruz. ENS Danışmanlık olarak yönetimini üstlendiğimiz AVM’lerin doluluk oranlarını ciddi oranda artırdık 2022 yılın ilk sekiz ayını 76 mağaza ve 21.461 m2 kiralamayla tamamladık.