FinTech

TÖDEB ÇALIŞMALARINA YENİLERİNİ EKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Sanal POS’la hizmet veren bankalar ile entegrasyon süreçlerinde yeknesaklık sağlanması adına çalışmalarını yürüten TÖDEB, üyeleri ve Bankalararası Kart Merkezi arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanmasında etkin rol almakta. TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin ile sanal POS ile ödemeleri hakkında konuştuk.

Sanal POS için başvuru yapan şirketler hangi hususlara dikkat etmeli? Sanal POS’larda güvenlik için ne gibi önlemler alınmalı?

Sanal POS hizmeti veren kuruluşların dikkat etmesi gerekli en önemli noktanın, birlikte çalıştıkları iş yerlerinin faaliyet gösterdikleri alan olduğunu söyleyebiliriz. Gerek ulusal, gerek uluslararası kart şemalarının temel standartları kapsamında, bu işyerlerinin yasaklı ürünler veya belirli riskli kategorilerinde mal ve hizmet satışı yapıp yapmadığının tespiti ve kontrolü sağlanmalıdır. Ayrıca kullanıcının veri güvenliğini sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü çerçevesinde, faaliyet alanlarına göre internet sitelerinde tüketiciyi iptal ve iade koşulları hakkında bilgilendirme, mesafeli satış sözleşmesi, gizlilik taahhüdü, güvenlik politikası ve ilgili KVKK metinlerine yer vermeleri gerekiyor. Bu noktada TÖDEB olarak bünyemizde kurulan Güvenlik Komitesi ve KVKK Çalışma Grubu hem POS hizmeti sunan üyelerimizin hem de sektöre yeni girecek kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütüyor ve bilgilendirmeler yapıyor.

Sanal POS ödemeleri başlı başına teknolojinin bir ürünüdür. Bu hizmetin daha fazla geliştirilmesi adına teknolojik anlamda nasıl çalışmalar yapılmalı veya yapılıyor?

Sanal POS hizmeti, tüketici talepleriyle düzenli olarak güncellenen ve gelişime açık fintek ürünleri olarak kullanıcılara sunulmakta olan bir hizmet. Günümüzün finans dünyasında ülkemizde yer alan şirketlerin birçoğu, birden fazla bankayla aynı anda çalışıyor. Her bir bankanın ise farklı sanal POS teknolojileri, sözleşme süreçleri ve kampanya şartları bulunuyor. Dolayısıyla, bu hizmeti sunmak isteyen kuruluşların her bir banka özelinde ayrı sanal POS entegrasyonu yapma zorunluluğu operasyon ve maliyet külfeti oluşturuyor. Finansal teknolojileri kullanıcılarla buluşturma noktasında her daim yenilikçi çözümlerle sektörün uzak ara lideri konumunda üyelerimizden oluşan ödeme kuruluşları ise tam da bu noktada standartlaştırılmış ve basitleştirilmiş entegrasyon ara yüzleri sunarak şirketlerin tüm bankalarla tek entegrasyon üzerinden çalışabilmelerine olanak sağlıyor.

TÖDEB olarak sizin bu konu bağlamında çalışmalarınız nelerdir? Yeni projelerinizden bahseder misiniz?

TÖDEB olarak üyelerimizin, sanal POS’la hizmet veren bankalar ile entegrasyon süreçlerinde yeknesaklık sağlanması adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Birliğimiz bünyesindeki POS Çalışma Grubunca bankalardan POS temini suretiyle ödeme hizmeti sunulması noktasında yaşanan güncel sorunlar ve çözüm önerileri sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte değerlendiriliyor, üyelerimiz ve Bankalararası Kart Merkezi arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanması noktasında da etkin rol alıyoruz.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Bu tarihe kadar sanal POS hizmetleri de dahil olmak üzere çoğu alanda başarısını ispatlayan sektörümüz, yeni mevzuatlara uyum sürecinin de etkisiyle şimdiye kadar kaydettiği gelişmelere yenilerini ekleyerek rakiplerine oranla ilerleme kaydedecek. Birliğimiz de bu noktada gerek kamuyla ilişkiler ve mevzuatsal değerlendirmeler, gerekse de veri paylaşımı, eğitim, tanıtım ve benzeri faaliyetlerle üyelerinin çalışmalarına katkıda bulunmayı sürdürecektir.