Uncategorized

PASAPORT PİZZA’NIN ONLINE PLATFORMLARDAKİ PAKET SAYISI, 2 YILDA 5 KAT ARTTI

Dijitalleşme trendlerini ve pandemi sonrasında etkisi hızla artan e-ticaret platformlarını yakından takip ederek, etkin bir şekilde büyüme stratejilerini uygulayan Pasaport Pizza adına Genel Müdür Mükremin Özdemir ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide, dijitalleşmenin markalarına etkilerini ve yeni yatırım hedeflerini konuştuk.

Yaşanan gelişmelerle birlikte hızlanan dijitalleşme çalışmalarının sektöre katkıları neler oldu? Büyüyen e-ticaret hacmini ve Pasaport Pizza olarak sizin konuyla ilgili çalışmalarınızı anlatır mısınız? Genel olarak süreç yönetiminde nasıl bir strateji izlediniz?

Dijitalleşme trendlerini yakından takip etmek, artık markalar için adeta bir zorunluluk diyebiliriz. Dijitalleşmede örnek gösterilen bir markayız. Bayi yeri seçiminden başlayarak tüm süreçlerimizde dijital platformları kullanıyoruz. Lojistikten bayi satışlarına kadar online takip yapabileceğimiz bir sistemimiz var. Büyüyen e-ticaret hacmini iyi yöneten ve etkin kullanan bir markayız. Türkiye’de mevcut online satış platformlarıyla birlikte online satışlarımız (paket sayısı ) son 2 yılda yaklaşık 5 kat arttı. Önümüzdeki dönemde dijital neslin nüfus içindeki oranı arttıkça, e ticaret hacminin tahminlerin çok üstünde bir orana ulaşacağını düşünerek stratejilerimizi geliştiriyoruz.

İş dünyasında yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte Pasaport Pizza’nın odağına aldığı konular ve öncelikler neler oldu? Önümüzdeki dönem için hedefl eriniz ve büyüme stratejileriniz nelerdir?

Pandemi dönemi ile birlikte tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte, marka olarak hızlı aksiyon almamız gerekti. Online yemek platformları ile ortak reklam ve menü kampanyaları hazırlayarak bu sürece çok hızlı adapte olduk. Pandeminin hafiflemesi ile online yemek platformlarının yanında tekrar restoran hizmetlerimizi de hızlandırma yönünde çalışmalarımızı hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemlerde hem paket hem restoran hizmetimizi Türkiye’nin bütün illerinde yeni şube açılışları ile sürdürmeyi planlıyoruz.

Müşteri deneyimi ve memnuniyeti ile ilgili başlıca öncelikleriniz nedir?

Müşteri memnuniyeti açısından en önemli kriterimiz hizmet kalitesi. Hizmet kalitesi, diğer birçok faktörü içinde barındıran bir unsur. Hizmet kalitesi iyi olan bir işletmede personel tutumu, hijyen, ürün kalitesi başta olmak üzere kalan diğer unsurlar da iyi demektir. Bunları sağladığınız zaman, zaten müşterinizle bir ekip haline dönüşüyorsunuz ve müşterilerinizdeki aidiyet duygusunu artırıyorsunuz. Yeni bir ürün denemesi yaparken salon servislerimizde müşterilerimizin de fikrini alıp, böylece beklentiyi de bu deneyimler sayesinde ölçebiliyoruz.