FinTech

OBASE’DEN E-TİCARET
SEKTÖRÜNE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Obase olarak, dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde e-ticarete yönelik hayata geçirdiğiniz çalışmalardan bahseder misiniz?

Bugün e-ticaret başlı başına bir pazar olarak karşımızda ve dinamikleri ile perakende sektöründen ayrışan yanları var. Yarattığı pazar büyüklüğü ve potansiyeli, etkilediği paydaşları, işlem hacmi ve süreçlerindeki farklılıklar bizim de bu alanda geliştirdiğimiz ürünleri çeşitlendirmemizi gerektiriyor. Web ve mobil bazlı e-ticaret çözümümüz “E-tailer”, uçtan uca tüm e-ticaret süreçlerine verimlilik katmak üzere geliştirildi. Mobil hızlı toplama “Quickpick”, kargo optimizasyon yönetimi, akıllı arama motoru “Smartfi nd”, anlık bildirim uygulaması “Push Notifi cation” ve Müşteri Bilgilendirme Yönetimi “CIM”, Akıllı Ürün Öneri Sistemi “Recommender” ile bütünleşik çözümler sunan OBASE ECommerce Suite; işletmelerde eticaret gelirlerinin artırılması ve müşteri deneyimin iyileştirilmesine odaklanmış çözüm ailesidir.

Obase’nin e-ticaret ve e-ihracatta faaliyet gösteren perakende sektörü temsilcilerine büyüme hacimlerini artırabilmeleri adına sunduğu çözümler nelerdir, stratejilerini belirlerken nasıl bir yol çiziyorsunuz?

Obase E-Commerce Suite ile ölçeklenebilir bir yapıda, her markanın ihtiyaç duyduğu e-ticaret operasyonlarına yönelik çözümlerimizi konumlayabiliyoruz. Çok kanallı ticaret bakış açısı ile yatırım ve dijital dönüşüm ihtiyacı duyan işletmelere çözümler sunabiliyoruz. E-ticaret sektörünün anlık değişen ihtiyaçları gözetilerek, AR-GE Merkezi olma özelliğimizi de kullanarak yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. E-ticaretin önemli anahtar performans göstergelerinden biri stok bulunurluğu açısından “Replenishment” çözümümüzün yarattığı katma değer fark yaratırken, tüketicilerin e-ticaret sitelerinde aradıkları ürünü bulma konusundaki zorlukları ortadan kaldıran “Smartfi nd” çözümümüz ile perakendecilerin sepet dönüşüm oranlarını arttırmayı sağlayabiliyoruz. E-ticarette olmazsa olmaz konu, hızlı teslimatta ise “Quickpick” mobil toplama çözümü en kısa sürede ve doğru ürünleri sevke hazırlayabiliyor. Pazaryerleri ile hızlı entegrasyon, bulunurluk, dönüşüm oranı, anlık bildirim ile etkileşimi arttırmak, satışa dönüşüm oranları gibi ciroyu arttıracak göstergeler yanında, diğer taraftan müşteri deneyiminin iyileştirilmesine de odaklanıyoruz. Çoklu kanal bakış açısının kaçınılmaz olduğu günümüzde müşterinin markaya ait tüm temas noktalarında kampanya çözümümüz “Promni” ile benzersiz bir deneyim yaşamasını inşaa etmeyi önemsiyoruz.

Türkiye’de ve dünyada e-ticaret pandemi ile birlikte beklenenden daha hızlı bir büyüme sergiledi, e-ticaret ve e-ihracatın günümüzdeki konumu ve pandemi etkilerinin tamamen ortadan kalktığı bir senaryoda geleceği konusunda düşünceleriniz nedir?

Geçtiğimiz iki yılda gereklilikten kaynaklı kullanıcısı olan, 7’den 70’e pek çok hedef kitle için bugün e-ticaret kullanımı son derece normalleşmiş ve rutini olmuş durumda. Ülkemizde 2021 yılında e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı 484.347 rakamına ulaşmış. E-ticaretin yüzde 92’si (349 milyar TL) yurt içinde gerçekleşirken yüzde 4’ünü diğer ülkelerin ülkemizden yaptıkları alışverişler, geri kalan %4’ünü ise vatandaşlarımızın yurt dışından yaptığı alımlar oluşturmuş.* (*ETBIS Raporu) Pandemi etkisinin azaldığı yakın dönem için sayıların aynı şekilde artmaya devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Sınırların kalktığı bu dönemle beraber e-ihracatın, pazar yeri uygulamaların daha da arttığını görüyoruz. Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Entegrasyon kabiliyetlerimiz, 200’ü aşan yetkin insan kaynağımızla, yurt içinde ve yurt dışında pek çok projeyi başarı ile hayata geçirmekteyiz. Perakende İş Zekası Çözümümüz “Detailer” ın ETicaret’e özel geliştirilmiş, işletmelerin karar destek sisteminden de bahsetmek isteriz. Bu çözüm, veriyi güvenilir bilgiye, bilgiyi gelecek öngörülerine dönüştürerek, yöneticilerin hızlı, anlık aksiyonlar ve uzun dönemli stratejik kararlar verebilmelerini sağlamaktadır. Sonuç olarak karar destek sistemi alt yapıları ile işletmelerin iş hızında karar almasını sağlamaktayız.