Makaleler

TÜRKİYE GENELİNDEKİ AVM’LERİN GÜNCEL KONUMU VE YENİ NESİL GELECEĞİN AVM’LERİ

Doğru planlama, doğru konsept,  doğru lokasyon,  doğru büyüklük bir AVM’nin her dönem doğru çalışabilmesi için önemlidir. Fakat bunların hepsinin doğru olması AVM’nin uzun yıllar doğru şekilde çalışabileceği anlamına gelmez. Ziyaretçiyi tanımak, tüketicinin davranışlarındaki değişiklikleri tespit etmek ve bizlerle birlikte yaşlanan AVM’lerin yüzünde de renovasyon yapmak gerekmektedir.

Türkiye genelinde toplam 456 AVM bulunmaktadır ve toplam kiralanabilir alan yaklaşık 2.000.000 m2’dir. Rekabetin bu denli yoğun olduğu pandemi süreci sonrasında; yakınlık, yakın hissedilen AVM’lere gidiş, hizmet kalitesi, marka karması, temizlik, mobil uygulamalar, açık hava, yeşili içine alan kapalı alanlar, fiziksel ihtiyaçların yanında duygusal ihtiyaçların da karşılanması, aidiyet duygusu daha da önem kazanmıştır. Değişen her şeyde değişmeyen tek şey “müşteri memnuniyetidir”.

Pandemi koşullarının hızla değişmesi, perakende sektörü ve AVM’lerde iyileşmeyi beraberinde getirmiştir. Artışa geçen cirolarla birlikte yeni AVM yatırımları gelecek ve yeni mağaza talepleri ile denge oluşacaktır. Bu süreçte bir alışveriş merkezi marka karması; lokasyon, büyüklük, çevre, demografik yapı, hedef kitle gibi tüm kriterlere bağlı olarak perakendenin iştahı da göz önüne alınarak planlanmalıdır.

AVM’lerin yaşam merkezi olma yolundaki çalışmaları neler oluyor?

Sosyal pazarlamanın tanımı olan tüketicinin istek ve arzuları öncelikli olmalıdır. Hizmet müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenmeli; pandemi sonrası önemi artan açık hava- yeşil alan, farklı dinlenme alanları, kafe-restoranlar oluşturulmalı; ayrıca eğlence üniteleri ve oyun alanlarıyla ziyaretçiye hem alışveriş hem de sosyalleşme imkanı bir arada sunulmalıdır. Pandemi sonrası kaybedilen markaların yerine yeni markalar konumlandırılmalı; atıl alanların ofis, sağlık merkezi, dersaneler vb. konuma

dönüştürülmesi planlanmalıdır.

Değişen tüketici alışkanlıkları ve dijitalleşmeyle birlikte AVM’lerde neler değişecek?

E- ticaret hayatımıza girdi ve bazı şeyler değişti… Pandemi süreci ile birlikte kat edeceği mesafeyi çok hızlı alan e-ticaret sektörü 2 yılda 5-10 yıllık yol kat etmiştir. Pandeminin sonlanması ile birlikte bu hızlı büyüme trendini kaybetmiştir. Türkiye’de  456 AVM bulunmakta ve yaklaşık 600.000 kişiye istihdam ile 2.4 milyon kişiye direkt temas etmektedir. E-ticaret toplam ticaretin %17,7’sini, en yüksek ayda ise (Kasım ayında) %20,2’sini oluşturmaktadır. Hepimizin ortak hedefi daha çok istihdam,  daha çok cirodur ve hepimizin farklı sorumlulukları bulunmaktadır. Örneğin; iyi bir satışçı yapay zekanın yapamadığını yapar ve müşterinin ruhuna dokunur.

Yeni dönem pazarlamada dijital ve fiziksel deneyimleri birleştiren uygulamalar geliştirmek; müşterinin deneyimleme alanlarını ve olanaklarını çok katmanlı ve çok kanallı olarak yeniden tasarlamak ve düzenlemek, sanal dünyanın deneyimlerini gerçek dünyanın dokunuşlarıyla birleştirmek müşterinin aidiyetini geliştirecek ve alışverişte eylemleriyle özel öneme sahip olmasını sağlayacaktır.